Persbericht

Acolad Academy geaccrediteerd als opleidingsinstituut voor Permanente Educatie

De non-profitorganisatie voor opleidingen van Acolad in Nederland is nu geaccrediteerd door het Besluit Permanente Educatie (PE).
 

28 juli 2022 

De Acolad Academy is nu geaccrediteerd door het Besluit Permanente Educatie (PE).

Vanaf 1 juli biedt het programma van de non-profitorganisatie voor opleidingen van Acolad in Nederland cursussen met PE-punten aan. Via deze cursussen kunnen deelnemende tolken en vertalers hun registratie bij het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) verlengen.

De jaren ervaring in deze sector leert Acolad dat kosten en tijdsgebrek vaak obstakels vormen voor tolken en vertalers om een opleiding te volgen. “Met de Academy streven wij ernaar om deze obstakels weg te nemen en te investeren in de ontwikkeling van de vaardigheden van alle tolken en vertalers. Wij zijn dan ook erg blij dat wij nog een extra voordeel kunnen bieden aan de tolken en vertalers die onze trainingprogramma's volgen,” aldus Denise Horan, General Manager Acolad Nederland.

Voortdurende educatie vormt een onlosmakelijk deel van het kwaliteitsbeleid en de -strategie van Acolad. Dit ligt bovendien volledig in lijn met de ISO9001-certificering voor kwaliteitsmanagement. De accreditering is een voordeel voor alle klanten in de publieke sector.

"Wij verstrekken al meer dan tien jaar diensten aan de Nederlandse regering en deze accreditering bevestigt nogmaals waar Acolad voor staat als organisatie: een partner met een grote sociale betrokkenheid," aldus Sylvie Versteylen, Senior Vice President & General Manager Europa bij Acolad. “Door tolken en vertalers aan te moedigen om hun professionele ontwikkeling voor te zetten, zorgen wij er ook voor dat wij in de toekomst kunnen samenwerken met de beste resources en dus ook een optimale dienstverlening en prestatie kunnen aanbieden want het trainingprogramma van de Academy voldoet aan de behoeften van de markt: namelijk waarborgen dat geschikte en gekwalificeerde beëdigde tolken ingezet worden."

"Deze accreditering bevestigt nogmaals waar Acolad voor staat als organisatie: een partner met een grote maatschappelijke betrokkenheid." 

Sylvie Versteylen
Acolad SVP en GM Europa

"Wij zijn dan ook erg blij dat wij nog een extra voordeel kunnen bieden aan de tolken en vertalers die onze opleidingsprogramma's volgen." 

Denise Horan
Acolad GM, Nederland

Over de Academy

De Acolad Academy is opgericht in 2015 als gevolg van de piek in de vluchtelingeninstroom toen met spoed nieuwe tolken opgeleid dienden te worden.
 

Vervolgens werd in 2016 het programma "Tolken in de Toekomst" door het Ministerie van Justitie en Veiligheid gelanceerd. Acolad (toen nog Livewords) was betrokken bij de verschillende werkgroepen om mee te denken over de nieuwe aanbestedingssytematiek en de kwaliteit en ontwikkeling van tolken. Het eigen opleidingsprogramma begon vorm te krijgen en tegelijkertijd werd aan tolken ook informatie verstrekt over bestaande opleidingsmogelijkheden, cursussen en trainingen van andere opleidingsinstellingen.

Nu is de Acolad Academy een geaccrediteerde instelling die bijdraagt aan de ontwikkeling van de vaardigheden van tolken en vertalers en voldoet tegelijkertijd aan de behoeften van de rijksoverheid door de werkprocessen in de immigratie- en strafrechtketen te ondersteunen.

Laatste nieuws