De rol van technologie bij de evolutie van machinevertaling

Door nieuwe technologieën is de manier waarop wij leven aanzienlijk veranderd, en hetzelfde geldt voor vertalingen. Als wij een duidelijk inzicht hebben in de rol die technologie kan spelen bij vertalingen, zien we al snel dat het heel wat voordelen biedt voor zowel professionals uit de sector als klanten.

Acolad erkent dat technologie al enige tijd deel uitmaakt van de vertaalwereld en een blijver wordt. Daarom willen wij benadrukken dat het belangrijk is om technologie niet te negeren, maar ten volle te benutten bij onze dagelijkse activiteiten.

De evolutie van technologie in de vertaalwereld

Zoals iedereen weet, heeft technologie in de geschiedenis van de mens altijd de overgang van het ene tijdperk naar het andere gemarkeerd. Dit is ook het geval in de vertaalsector.

We zouden dieper kunnen ingaan op de verschillende mijlpalen zoals de ontdekking van de drukpers die leidde tot een toename van het aantal lezers en vertalingen. Maar we gaan het kort houden. Als we kijken naar de evolutie van technologie in de vertaalwereld, zien we dat de eerste voorstellen voor machinevertaling dateren uit 1933. Door de beperkte bijval ontstonden de welbekende CAT-tools (Computer-Assisted Translation). De komst van het internet in 1969 zorgde voor een enorme revolutie en dit niet alleen op het gebied van vertalingen, maar ook op heel veel andere gebieden.

De cloud is het platform bij uitstek geworden om informatie en vertaalmiddelen te delen. We gaan eerst dieper in op CAT-tools en daarna op machinevertaling en de toepassing van neurale netwerken bij vertalingen. Dit houdt bovendien ook nauw verband met de opkomst van kunstmatige intelligentie.

CAT-tools: Computer-Assisted Translation

De prille moeilijkheden waarmee machinevertaling te maken kreeg, leidden tot het ontstaan van Computer-Assisted Translation, beter gekend als CAT.

CAT-software maakt gebruik van vertaalgeheugens. Dit zijn eigenlijk databanken waarin zinnen in de brontaal samen met de bijbehorende vertaling opgeslagen kunnen worden om opnieuw gebruikt te worden binnen hetzelfde project of voor toekomstige taken.

Deze software kan erg gesofisticeerd zijn, zelfs voor het beheer van terminologiedatabases. Naast het waarborgen van de consistentie en kwaliteit van vertalingen, zorgt de software er tevens voor dat zowel de eindklant als de vertaler tijd en geld besparen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat Acolad volledig overtuigd is van de rol van technologie bij vertalingen. Daarom gebruiken wij ook de allernieuwste vertaalsoftware, zodat jij de resultaten krijgt die jij wenst.

Van machinevertaling tot de laatste ontwikkelingen op het gebied van vertaaltechnologie

Zoals eerder vermeld, kende machinevertaling maar een beperkt succes tijdens de beginfase. In een ALPAC-rapport van 1966 stond zelfs dat het aangeraden was om de investering in de ontwikkeling van machinevertaling stop te zetten. De reden hiervoor was de lagere kwaliteit in vergelijking met menselijke vertaling, de hogere kosten en de langere levertermijnen.

Maar toch betekende dit niet het einde voor machinevertaaltechnologieën. Ze werden stilaan beter en beter en creëerden een nieuwe mogelijkheid voor professionals in de sector, namelijk post-editing.

Vandaag bestaat hun rol uit veel meer dan alleen vertalen. Zij houden zich ook bezig met de post-editing en revisie van vertalingen die gegenereerd zijn door automatische systemen en streven ernaar resultaten te creëren die nauw aansluiten op menselijke vertalingen. Deze ommekeer zorgt voor een aanzienlijke verandering van het landschap.

Tegenwoordig heb je drie soorten machinevertaling (MT):

  • machinevertaling die gebruikmaakt van taalkundige informatie, beter gekend als Rule Based TA (of RBMT, Rule Based Machine Translation);
  • statistische machinevertaling (of SMT, Statistical Machine Translation);
  • en machinevertaling op basis van neurale netwerken (of NMT, Neural Machine Translation).

Laten we eens kijken naar dit laatste soort vertaling die de laatste jaren met rasse schreden vooruit is gegaan dankzij de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Door neurale netwerken te gebruiken, is vertaling via associatie mogelijk op basis van de invoer van miljoenen zinnen. Bij elk gebruik neemt het aantal gegevens toe en daarmee ook de kwaliteit van de vertaling. Deze technologie maakt nu de vertaling mogelijk van miljoenen woorden in realtime met een accuraatheid en betrouwbaarheid die een menselijke vertaling bijna evenaart.

Acolad heeft op basis van kunstmatige neurale netwerken zijn eigen machine ontwikkeld, die dagelijks wordt gevoed met data van alle bedrijven in de groep en zo steeds effectiever wordt. Neurale machines werken bijna zoals het menselijke brein: zij trainen en leren.

Kunstmatige intelligentie staat zover dat het de betekenis van een boodschap kan interpreteren, ook al is deze slecht verwoord. Dankzij machinaal leren slaagt het algoritme er zelfs in om te leren van fouten. Ons onlineplatform voor machinevertaling, U-Translate, is het perfecte voorbeeld van de efficiëntie van deze technologie. 

Spraakherkenning

Kunstmatige intelligentie is echter niet alleen van invloed op het vertaalproces zelf. Het kan ook op grote schaal bijdragen aan nieuwe technologieën voor automatische spraakherkenning die kunnen zorgen voor een betrouwbare transcriptie van spraak om het erop volgende vertaalproces te versnellen.

Acolad gebruikt een vorm van automatische spraakherkenning, namelijk Large Vocabulary Continuous Speech Recognition (LVCSR). Deze technologie is gebaseerd op de automatische identificatie van zeer korte audiofragmenten en maakt het mogelijk om een transcriptie van uitstekende kwaliteit op te stellen, op voorwaarde dat de audio correct opgenomen is.

Acolad Group, voorloper op het gebied van innovatie

Wij kunnen er niet omheen dat de technologie in de vertaalsector blijft evolueren. Daarom is het cruciaal dat wij dit ten volle benutten. Acolad Group streeft ernaar om een absolute voorloper te blijven op het gebied van innovatie door dagelijks te werken met de laatste ontwikkelingen inzake vertaaltechnologie om zo ten volle voordeel hieruit te halen zonder de optimale kwaliteit waarnaar wij streven in het gedrang te brengen.

Heb jij een verzoek? Aarzel niet om contact met ons op te nemen en een offerte aan te vragen

Aanverwante artikelen