Flerspråkig eller internationell SEO: känner du till skillnaden?

För globala varumärken är internationell och/eller flerspråkig SEO ovärderlig. Vägen mot att göra ett globalt avtryck består av ett flertal svåra uppgifter: välja vilken typ av verktyg som ska användas för översättning av webbplatsen, transkreera reklamkampanjer, ta hänsyn till olika lokala sökmotorer och så vidare. Det är mycket du måste ha i åtanke för att inte förlora några potentiella kunder.

date icon10 november 2022     tag iconSEO

Att nå ut till målgrupper utanför ditt eget land och/eller på olika språk är en utmaning, men arbetet underlättas om du följer rätt strategi och har tillgång till rätt verktyg. Lösningen heter internationell och flerspråkig SEO, men det är viktigt att komma ihåg att de inte är olika benämningar för samma fenomen, och du måste vara väl medveten om skillnaderna.

Flerspråkig eller internationell SEO

Namnen kan lätt tolkas som att internationell SEO och flerspråkig SEO är olika benämningar på samma sak, men så är faktiskt inte fallet. De har i och för sig mycket gemensamt, och båda är en del av SEM, men det kan hända att du inte behöver fokusera på båda två, så låt oss reda ut skillnaderna.

Vad är flerspråkig SEO?

Begreppet flerspråkig SEO syftar på processen att optimera webbplatsinnehållet på flera olika språk, något som är viktigt för företag i flerspråkiga länder (det finns ganska många) och globala företag. I till exempel Belgien där det talas tre nationella språk skulle det med största sannolikhet vara avgörande att optimera innehållet på franska, tyska och nederländska.

För att nå ut till gruppen som talar målspråket bör marknadsförare ta hjälp av transkreation för att förbättra möjligheten att rankas högt på ett visst sökord eller erbjudande. Vid transkreation skapas innehållet på målspråket med en viss målgrupp i åtanke. Det handlar alltså inte om att översätta ett befintligt innehåll.

Genom att klargöra vilka som är dina målmarknader, identifiera relevanta sökord och se till att innehållet översätts och lokaliseras ordentligt kommer du att vara på god väg mot en lyckad flerspråkig SEO. Om du inte har all den expertis som krävs internt i företaget kan det vara en bra idé att söka upp en lämplig global innehållspartner. En sådan har den lokalkännedom som krävs och kan kombinera den med språkkunnighet och expertis inom digital marknadsföring för att leverera översättningar som är väl anpassade till det aktuella sammanhanget.

Är ditt innehåll redo att presenteras globalt?

Vad är internationell SEO?

Den andra sidan av myntet heter internationell SEO,som alltid omfattar flera länder, men inte nödvändigtvis flera språk. Hur kommer det sig? Vissa företag väljer att vara verksamma på global nivå men marknadsför sig själva på endast ett språk. Ett varumärke i Storbritannien kan till exempel rikta sig till potentiella kunder i USA.

Även ett sådant enkelt fall kräver internationell SEO, eftersom nyansskillnaderna mellan brittisk och amerikansk engelska är påtagliga. Till exempel heter byxor på amerikansk engelska ”pants”, medan den brittiska motsvarigheten är ”trousers”. Därför måste modeföretag som marknadsför sina produkter i båda länderna arbeta med olika sökord.

Det är här översättning och framför allt lokalisering kommer in i bilden. För att verkligen omfamna en annan marknad och se till att målgruppen förstår budskapet måste du även ha öga för detaljerna i fråga om skillnader mellan olika dialekter.

Arbetet med internationell SEO omfattar även processen att optimera webbplatser för olika sökmotorer. I många länder läggs en enorm vikt på Google, men andra regioner har antingen inte tillgång till denna sökmotor, eller använder något helt annat, såsom Baidu i Kina. Glöm heller inte bort den tekniska sidan av SEO, särskilt i det här sammanhanget då det är en av nyckelkomponenterna för att lyckas globalt.

Om det fanns ett Venn-diagram över ”företag som behöver internationell SEO” å ena sidan, och ”företag som behöver flerspråkig SEO” å andra sidan, skulle förstås många av dem överlappa. Det är därför det är så viktigt att veta vilka som är för- och nackdelarna med inte bara digital marknadsföring, utan även översättning och lokalisering.

Slutsats

Internationell SEO är valet för företag som vill marknadsföra produkter och tjänster till kunder i hela världen. Det handlar förvisso om att skapa lokaliserat innehåll, men även den tekniska aspekten är viktig.

Flerspråkig SEO är precis vad det låter som: SEO på olika språk. Det handlar mer om innehållet än om tekniska insatser.

Vissa varumärken behöver något av alternativen, andra behöver lite av båda två. Det beror helt och hållet på vilka som är varumärkets tillväxtmål.


date icon10 november 2022     tag iconSEO

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

relaterade artiklar