Monikielinen vai kansainvälinen SEO: tiedätkö niiden eron?

Kansainvälisille brändeille kansainvälinen tai monikielinen SEO on korvaamatonta. Maailmanlaajuiseen liiketoimintaan liittyy monenlaisia haasteita: sopivien käännöstyökalujen valitseminen, markkinointikampanjoiden luova kääntäminen ja lukuisten hakukoneiden hallitseminen vaikuttavat kaikki siihen, miten tavoitat potentiaaliset asiakkaasi.

date icon10. marraskuuta 2022     tag iconSEO

Tuotteiden tai palveluiden myyminen eri maihin tai eri kielillä on aina haaste – joka on kuitenkin helposti voitettavissa, jos strategia ja työkalut ovat oikeanlaiset. Kansainvälinen SEO ja monikielinen SEO ovat usein parhaat ystäväsi, mutta ennen niiden käyttämistä on hyvä ymmärtää niiden erot.

Monikielinen ja kansainvälinen SEO

Äkkiseltään kansainvälinen SEO ja monikielinen SEO voivat kuulostaa samalta asialta, mutta todellisuudessa termit viittaavat kahteen eri asiaan. Vaikka niillä on paljon yhtäläisyyksiä ja molemmat ovat osa hakukonemarkkinointia, yrityksesi saattaa tarvita vain toista niistä.

Mitä on monikielinen SEO?

Monikielinen SEO tarkoittaa verkkosivujen sisällön optimoimista eri kielille, mikä on tärkeää sekä monikielisissä maissa toimiville että kansainvälisille yrityksille. Esimerkiksi Belgiassa on kolme kansalliskieltä, joten sisältö on yleensä optimoitava ranskaksi, saksaksi ja hollanniksi.

Kun haluat tavoittaa ulkomaalaiset asiakkaat, voit hyödyntää markkinoinnissasi transcreationia. Se kasvattaa mahdollisuuksia nousta paikallisten hakutulosten kärkeen. Transcreation on prosessi, jossa sisältöä luodaan kohdekielellä olemassa olevan sisällön kääntämisen sijasta.

Kohdemarkkinoiden määritteleminen, olennaisten avainsanojen tunnistaminen ja sisällön oikeanlainen kääntäminen ja lokalisoiminen ovat kaikki tärkeitä monikielisen SEOn vaiheita. Jos sinulla ei ole tätä varten osaamista talon sisällä, globaalin sisältökumppanin valitseminen on hyvä ratkaisu. Tällaisen kumppanin paikallistietämys ja kielellinen ja digimarkkinoinnin osaaminen auttavat tuottamaan kohdemarkkinat tarkasti huomioivaa käännettyä sisältöä.

Sopiiko sisältösi maailmanmarkkinoille?

Mitä on kansainvälinen SEO?

Kolikon toinen puoli on kansainvälinen SEO, joka on monikansallista mutta ei välttämättä monikielistä. Miksi ei? Jotkin yritykset haluavat harjoittaa kansainvälistä liiketoimintaa mutta markkinoida silti itseään vain yhdellä kielellä. Esimerkiksi brittiläinen brändi saattaa tavoitella asiakkaita yksinkertaisuuden nimissä myös Yhdysvalloista.

Tällainenkin yritys tarvitsee silti kansainvälistä SEOa, sillä vaikka molemmissa maissa puhutaan englantia, amerikanenglannin ja brittienglannin välillä on monia merkittäviä eroja. Esimerkiksi housut ovat amerikanenglanniksi ”pants”, kun taas britit käyttävät ”trousers”-sanaa. Muotiyhtiön olisi siis kohdennettava markkinointinsa eri avainsanoihin valtameren toisella puolella.

Tässä kohtaa kuvaan astuvat kääntäminen ja lokalisointi (erityisesti jälkimmäinen). Hienovaraisten erojen huomioiminen varmistaa, että yrityksen viesti tulee yleisölle täysin selväksi.

Kansainvälinen SEO sisältää myös verkkosivujen optimoimisen erilaisille hakukoneille. Monissa maissa suurimmat panostukset tehdään Googleen, mutta joillakin alueilla se ei ole käytettävissä tai useimmat ihmiset käyttävät aivan muuta palvelua, kuten Kiinassa Baidua. Muista myös huomioida SEOn tekninen puoli, sillä se vaikuttaa olennaisella tavalla menestykseesi eri puolilla maailmaa.

Jos laatisimme Venn-kaavion ”yrityksistä, jotka tarvitsevat kansainvälistä SEOa” ja ”yrityksistä, jotka tarvitsevat monikielistä SEOa”, kaavion ympyrät asettuisivat luonnollisesti osittain päällekkäin. Siksi kansainvälisten brändien onkin hyvä tuntea sekä digimarkkinoinnin että kääntämisen ja lokalisoinnin salat.

Yhteenveto:

Kansainvälinen SEO sopii yrityksille, jotka haluavat kohdistaa markkinointinsa asiakkaille ympäri maailman. Se edellyttää lokalisoidun sisällön luomista, mutta lisäksi siihen sisältyy teknisiä näkökohtia.

Monikielinen SEO on nimensä mukaisesti hakukoneoptimointia monella kielellä. Siinä on kyse ennen kaikkea sisällöstä eikä niinkään teknisistä ratkaisuista.

Jotkin brändit voivat tarvita toista, jotkin molempia. Valitse oma ratkaisusi brändisi kasvutavoitteiden mukaan.


date icon10. marraskuuta 2022     tag iconSEO

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

aiheeseen liittyvät artikkelit