Fem grundpelare för översättningsprojekt inom flyg, rymd och försvar

Vår försäljningschef för flyg, rymd och försvar ger en detaljerad presentation av fem viktiga grundpelare för teamet när de hanterar ett projekt:

  • Våra kunder: deras profiler och översättningsbehov
  • En rad olika format att översätta, anpassade översättningsprocesser
  • Ord och människor: vårt team
  • Datasäkerhet på Acolad 
  • Artificiell intelligens inom översättning

Våra kunder: deras profiler och översättningsbehov

Acolads avdelning för flyg, rymd och försvar arbetar för Frankrikes främsta leverantörer inom försvar och branscher som land-, luft- och marinsäkerhet. I vissa fall har samarbetet pågått i över 20 år. Engagemang och sekretess är med andra ord våra översättares och projektledares motto. Mer specifikt arbetar vi antingen uppströms från våra kunders bud – exempelvis med deras ingenjörsteam för att översätta svar på offentliga upphandlingar, och då framför allt de tekniska specifikationerna – eller under godkännandefasen för ny utrustning, med kundernas avdelningar för teknisk dokumentation eller deras leverantörer av dokumenttekniska tjänster. Det förhindrar dock inte att vi även kan arbeta med andra avdelningar, till exempel inom juridik, ekonomi, kvalitet eller marknadsföring.

En rad olika format att översätta, anpassade översättningsprocesser

När det gäller dokumenttyper är spektrumet brett: användardokumentation, underhållsmanualer, illustrerade reservdelskataloger, utbildningsmaterial och ibland även gränssnitt mellan människa och maskin.

Variationen av dokument innebär också en variation i fråga om format: utöver alla klassiska format från Office-programmen behandlar vi även filer från utvecklare för att lokalisera gränssnitt mellan människa och maskin, såväl som undertexter, ljudtranskriberingar och olika typer av illustrationer.

De största volymer vi översätter inom flyg, rymd och försvar är tveklöst strukturerad modulär dokumentation, huvudsakligen i formaten DITA, SGML, XML och FrameMaker XML. Vi kan arbeta med alla dessa filformat tack vare våra CAT-verktyg för datorstödd översättning, med vilka vi kan översätta texten genom att skriva över samtidigt som vi behåller strukturella taggar och effektiviserar jobbet med hjälp av tvåspråkiga översättningsminnen, som dessutom utökas ytterligare allteftersom dokumenten översätts.

På så sätt sparar vi tid eftersom översättningstempot kan hållas kontinuerligt högt. Tekniken ger dessutom en hög kvalitet då enhetligheten vad gäller terminologi kan garanteras, och stora besparingar eftersom tidigare översatt innehåll inte behöver bearbetas på nytt.

Inom området strukturerad dokumentation levererar vi för en av våra kunder hela redaktionskedjan: vi väljer ut det innehåll som ska översättas, exporterar det till vårt CAT-verktyg och importerar det sedan tillbaka till kundens elektroniska dokumenthanteringsverktyg, och kan till och med ta hand om den slutliga publiceringen av den översatta versionen i PDF-format. Det gör att vårt team av språkexperter arbetar i fas med kundens team av tekniska skribenter.

Vi kan även ta hand om en kunds arbetsflöde för översättningsförfrågningar. Till exempel sitter faktiskt en av våra erfarna projektledare vid spakarna för en av våra kunders plattform för hantering av översättningsförfrågningar. Kunden slipper därför tänka på alla komplexa processer i vår verksamhet och får en optimal hantering av sina översättningsförfrågningar.

Avslutningsvis erbjuder vi även ett annat ”format” av översättning: muntlig tolkning. Vi tillhandahåller tolktjänster, huvudsakligen kontakttolkning, där våra tolkar finns närvarande på kundens möten eller andra evenemang.

Ord och människor: vårt team

Den gemensamma grunden för vårt team är vår expertis inom språk och teknisk översättning. Alla i teamet, från översättare till projektledare och ibland till och med säljarna, har en bakgrund inom språk och vi har minst 20 års erfarenhet inom vårt fält. Våra översättare är ofta även utbildade ingenjörer.

För vissa projekt i försvarssektorn är några av språkexperterna i teamet ackrediterade. För hårt sekretessbelagda projekt som inte får lämna Frankrike ser vi till att dokumenten skickas för översättning till franska medborgare som bor i Frankrike. Vi kan även skicka ut kvalificerade översättare att arbeta på plats.

Förutom det faktum att vi har tillräckligt med interna och externa resurser för att översätta till 70 olika språk, nöjer vi oss inte med att översättarna översätter till sitt modersmål (vilket är standard i branschen) – vi väljer också ut dem utifrån deras expertkunskaper. En teknisk översättare översätter inte juridiska dokument eller kommunikationer och tvärt om.

För att översätta väl måste du förstå vad du talar om.

Vi kontrollerar alla nya resurser med hjälp av testöversättningar. När en ny översättare har visat sig vara kvalificerad för uppdraget ger vi hen möjlighet att arbeta på projekt med stöd från mer erfarna översättare.

Inom projekthantering arbetar vi i par. Varje kund har en försäljningschef och en särskild projektledare. De två arbetar uppströms från projektet för att analysera kundens behov, undersöka den tekniska genomförbarheten, schemalägga, ta fram ett lämpligt tekniskt och finansiellt erbjudande och sätta samman rätt översättningsteam.

Vi ser oss själva som en samarbetspartner och rådgivare till våra kunder, eftersom vi förutser svårigheter och ger förslag på lösningar.

Läs mer om våra tjänster riktade till flyg-, rymd- och försvarsindustrin

Datasäkerhet på Acolad

Med tanke på de känsliga teman vi hanterar måste vi följa extremt strikta regler i fråga om dator- och datasäkerhet. Därför skyddas våra lokaler av åtkomstkontroll och vårt arbete sker på våra egna servrar som finns i Frankrike, i närheten av vårt huvudkontor. Vi använder flerfaktorautentisering för våra program och antivirusprogram körs kontinuerligt på hela Acolads​IT-avdelning.

I våra utbyten med kunder och externa översättare använder vi olika metoder för att hålla konfidentiella data säkra: krypterade behållare, en säker, lösenordsskyddad plattform  – vi använder givetvis inte offentliga plattformar för att skicka filer! Vi har även ett krav på oss att förstöra data på vårt nätverk och generera en rapport för detta om kunden begär det.
Vad gäller standarder har Acolad France fått ISO 9001:2015-certifiering för sitt kvalitetshanteringssystem. Vi arbetar just nu på vår ISO 17100-certifiering , en internationell kvalitetsstandard specifik för översättningssektorn. Acolad Spain och Acolad Belgium är redan certifierade.

Artificiell intelligens inom översättning

Som du nog redan vet har AI-baserad teknik även utvecklats i översättningsbranschen och resultaten inom neural maskinöversättning (NMT) (5) har varit mycket övertygande de senaste 4–5 åren. Men som i allt innovationsarbete är det viktigt att inte agera som trollkarlens lärling i sagan. NMT passar inte för alla översättningsprojekt även om det kan vara lockande att använda tekniken för att få i princip omedelbara resultat. Först och främst handlar det om problem med datasekretess. Om du kör hela dokument genom vissa offentliga verktyg för automatisk översättning förlorar du kontrollen över dessa data och de kommer att användas för att träna översättningsmotorerna i fråga, tvärt emot vad som rekommenderas av EU:s allmänna dataskyddsdirektiv GDPR (6). Det här kanske inte är något problem för enskilda delar av text, men det kan lätt bli ett om det handlar om dokument som skyddas av affärs- eller branschsekretess.

På Acolad har vi investerat i FoU inom detta fält sedan 2014. Våra ingenjörer på Acolad Labs, specialiserade inom maskininlärning och NLP (7) har utvecklat en maskinöversättningsplattform som tränats med data specifika för Acolads olika affärsområden – teknik, finans, juridik etc. – och på våra egna servrar baserade i Frankrike.

Föreställ dig att du en kväll får en 300-sidig inbjudan att delta i en upphandling, och att den är på tyska och i PDF-format. Det är minst sagt frustrerande att behöva spendera pengar på översättning för en upphandling som du inte vet om du kommer vinna, eller att vilja svara på den men behöva vänta mer än en vecka för att få texten översatt innan du kan börja arbeta på ditt svar. Tack vare vår NMT-lösning kan vi leverera en användbar översättning till engelska eller franska inom en timme så att du kan komma igång att arbeta med ditt svar. Dessutom till en kostnad upp till 80 procent lägre än för en traditionell översättning. Inte nog med det, du kommer också att kunna återanvända delar av den engelska versionen för att skriva ditt svar på engelska.

För att förbättra precisionen i terminologin kan vi även anpassa våra översättningsmotorer genom att koppla dem till kundens översättningsminnen, som dessutom utökas allteftersom översättningen utförs.

Allt annat är en fråga om nivå. Rena maskinöversättningar kan med fördel användas för arbetsdokument. För dokument som ska publiceras bör neural översättning kombineras med textredigering av en professionell översättare för att uppnå en kvalitetsnivå som lämpar sig för publicering.

Innan du beställer en översättning ska du ställa dig själv frågan om vilket ändamålet med texten är: är det en översättning som endast ska användas för dina arbetsuppgifter eller ska texten publiceras? Hur brådskande är det? Vårt översättningsföretag finns där för att hjälpa dig att utforma din förfrågan och hitta rätt teknisk lösning. Hör av dig så kan vi prata om det.

(1) Illustrerad reservdelskatalog – terminologi
(2) Gränssnitt mellan människa och maskin
(3) Datorstödd översättning
(4) Elektronisk dokumenthantering
(5) Neural maskinöversättning
(6) General Data Protection Regulation
(7) Neural Language Processing – automatisk naturlig språkbehandling

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

Relaterade artiklar