Fallstudie

Förbättring av ett stort livsmedelsvarumärkes internationella positionering

När det kommer till att säkerställa ett varumärkes tillväxt i livsmedelsindustrin måste man ta hänsyn till många krav och förväntningar, däribland etiketteringsstandarder, säsong och lanseringen av nya produkter.

Kommunikationsavdelningen hos en ledande aktör i chokladbranschen ville producera innehåll och material som uppfyllde alla krav och som visade upp rätt varumärkesimage. De valde därför att anlita ett språkteam som kunde anpassa innehållet på lång sikt.

Att sätta samman ett särskilt team och kontakter som förstod branschkraven, ur en lingvistisk såväl som teknisk synvinkel, var avgörande för det här samarbetet – ett samarbete som fortsätter än idag.

Vi kommer att utforska de utmaningar som identifierades innan samarbetet och de lösningar som Acolad-team har levererat för att lära oss med om de allmänna fördelar ett varumärke kan få genom att använda en språktjänstleverantör som även erbjuder DTP-tjänster för att därmed centralisera sina projekt.

 

Ett globalt, omfattande och framgångsrikt översättningsprojekt för att skapa en enhetlig varumärkesimage

Varumärkets internationella ambitioner, distributionen av visuellt innehåll på flera marknader, och behovet av att bibehålla enhetligheten i ton och varumärkesimage ledde till att de letade efter en byrå som kunde upprätta effektiva långsiktiga processer som hanteras av särskilda kontaktpersoner med goda branschkunskaper.

Med egna interna översättare för vissa språk ville kunden översätta sin katalog till ännu fler språk och säkerställa enhetligheten i hela materialet. För att lyckas med detta var det därför viktigt att ha interna språkexperter och korrekturläsare med kunskaper om varumärkets krav, och som kunde skapa en specifik ordlista.

För att säkerställa att produktkatalogerna för B2C och B2B, receptböckerna, receptbladen, broschyrerna och etiketterna anpassades korrekt, ville kundens marknadsföringsavdelning arbeta med ett företag som kunde leverera både språklig och grafisk anpassning av innehållet. Ett sådant samarbete skulle säkerställa att materialet som anpassats till amerikansk engelska, tyska, italienska, spanska och nederländska, alla i lika stor utsträckning följde kraven i stilguiden för respektive språk.

Slutligen, med hänsyn till förändrade omständigheter under årets olika storhelger, samt till andra, mer regelbundna projekt som bidrar till att skapa en viss dynamik hos kunderna, ville företaget kunna räkna med särskilda kontaktpersoner som kunde övervaka godkännande från dotterbolag och se till att tidsfristerna uppfylldes för alla språk.

 

Ett skräddarsytt samarbete uppbackat av ett team med kunskaper om livsmedelsindustrins olika krav

För att hjälpa kunden med alla sina utmaningar erbjöd Acolad ett skräddarsytt samarbete som inkluderade:

 • ett par erfarna projektledare med kunskaper om Frankrikes INCO-standarder, som är viktiga för livsmedelsindustrin
 • språkexperter som arbetar med sitt modersmål som målspråk, i nära samarbete med ett team av grafiska designer specialiserade inom anpassning av flerspråkigt visuellt innehåll.

Varje projekt kretsar kring ett kundspecifikt översättningsminne som innehåller alla termer som kundens dotterbolag har godkänt under tidigare projekt. Det skapas av våra projektledare när de börjar arbeta med kunden och uppdateras sedan fortlöpande av våra interna lingvister.

Anpassningen av produktkataloger för B2C och B2B, receptböcker, receptblad, broschyrer och etiketter kräver flera steg som alla är lika viktiga när det kommer till att säkerställa kvaliteten på kundens tryckfärdiga material:

 1. Förberedelse av idml-filerna
 2. Analys av volym och förberedande översättning
 3. Offert
 4. Omsegmentering
 5. Förberedande översättning
 6. Optimering
 7. Översättning
 8. Korrekturläsning
 9. DTP
 10. Tryckprov internt och hos dotterbolag
 11. Kundgodkännande
 12. Leverans

 

Varumärkesfördelar som möjliggjorts genom långt samarbete

Fördelarna för kunden är tydliga. De kan harmonisera innehållet och se resultat från det här, och deras flerspråkiga materials kvalitet och effektivitet förstärks eftersom DTP-fasen hanteras av erfarna team.

 

Att centralisera anpassningsbehoven innebär från en rent teknisk synvinkel att när skaparen av innehållet gör ändringar i text eller grafik i källfilen, kan alla målfiler modifieras på samma gång. Acolads grafiska designteam förenklar också övergången till tryckstegen genom att integrera dessa ändringar i de slutgiltiga, tryckfärdiga filerna.

 

Nästa steg: att utforska lösningar för att öka effektiviteten

Acolad fortsätter att utvecklas tillsammans med sina kunder. För att öka vår effektivitet när vi arbetar på våra kunders olika projekt har det grafiska designteamet utformat ett automatiserat system för några av de mest repetitiva uppgifterna. Målet är att spara tid och på så sätt bli bättre på att klara tidsfrister och, framför allt, att erbjuda enhetlighet mellan alla dokumenttyper som skapas för samma kund.

Det här automatiserade systemet utgörs bland annat av:

 • Automatisering av stilguider för varje språk genom utveckling av skript i InDesign.
 • Import av Adobe Acrobat-kommentarer direkt i InDesign-filer, så att det blir enklare för designteamet att implementera korrigeringar. Det senare steget krävde att de interna lingvisterna använde Adobe Acrobats standardfunktioner för anteckningar.

För den här storkunden inom livsmedelsindustrin arbetar vi med projekt som även inkluderar video, ett allt populärare format. Våra befintliga metoder hjälpte oss att hantera det formatet genom att skapa undertexter till företagets videor, vilket har hjälpt dem att nå ut internationellt.

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

Relaterade artiklar