Fem søjler i oversættelsesprojekter for luftfart og forsvar

Vores salgschef for luftfart og forsvar giver en omfattende indføring i de fem vigtigste søjler for teamet, når de går til et nyt projekt:

  • Vores kunder: deres profiler og oversættelsesbehov
  • En masse formater, der skal oversættes, tilpassede oversættelsesprocesser
  • Ord og folk: vores team
  • Databeskyttelse hos Acolad 
  • Kunstig intelligens til oversættelse

Vores kunder: deres profiler og oversættelsesbehov

Luftfart og forsvars-afdelingen hos Acolad arbejder for hovedentreprenørerne inden for forsvarsindustrien og land-, luft- og sø-sikkerhedssektoren i Frankrig. Dette samarbejde har for nogle af dem varet i over 20 år. Med andre ord er grundighed og fortrolighed nøgleordene for vores oversættere og projektledere. Mere specifikt arbejder vi enten på forberedelsen af vores kunders bud – f.eks. med deres ingeniørteams for at oversætte svar til udbudsrunder, særligt tekniske specifikationer – eller i fasen, hvor udstyret er blevet godkendt, med vores kunders tekniske dokumentationsafdelinger eller deres udbydere til dokumentudarbejdelse. Dette betyder ikke, at vi ikke kan arbejde for andre afdelinger, f.eks. jura-, finans-, kvalitets- eller marketingafdelingen.

En masse formater, der skal oversættes, tilpassede oversættelsesprocesser

Hvad angår dokumenttypologien, spænder det vidt: brugerdokumentation, vedligeholdelsesmanualer, IPC (Illustrated Parts Catalogue), oplæringsmateriale eller endda HMI (Human Machine Interface).

En masse forskellige dokumenter betyder en masse forskellige formater: Udover de klassiske filer i Office-pakken behandler vi både filer fra udviklere for at lokalisere HMI'er samt undertekster til videoer, lydtransskriberinger eller en hvilken som helst illustration.

Den største mængde tekst, vi oversætter i luftfart og forsvarsindustrien, er helt sikkert struktureret, modulær dokumentationsindhold, primært DITA-, SGML-, XML-, FrameMaker XML-filer. Vi kan understøtte alle disse forskellige filformater takket vores CAT-værktøjer (Computer Assisted Translation, computerassisteret oversættelse), som gør det muligt at oversætte teksten ved at overskrive den, mens man bevarer de strukturelle tags, og udnytte, at den tosprogede oversættelseshukommelse (Translation Memory, TM) bliver fodret, i takt med at teksterne bliver oversat.

På denne måde bliver vi hurtigere takket være en fast oversættelsesrytme, vi får en bedre kvalitet pga. garanteret terminologisk konsistens, og vi bliver mere omkostningseffektive, da vi ikke er nødsaget til at oversætte tidligere oversat indhold.

Inden for feltet struktureret dokumentation tilbyder vi også en af vores kunder en samlet redaktion: Vi vælger det indhold, der skal oversættes, eksporterer det til vores CAT-værktøj og importerer det tilbage til vores kunders EDM-værktøj (Electronic Document Management, elektronisk dokumentstyring) hele vejen til publicering af den oversatte version i PDF-format. På denne måde arbejder vores lingvister synkront sammen med vores kunders teams af tekstforfattere.

Vi kan også tage os af en kundes proces for oversættelsesanmodninger. For eksempel sidder en af vores erfarne projektledere faktisk bag roret ved en af vores kunders administrationsplatform til oversættelsesanmodninger. Det betyder, at kunden ikke skal forholde sig til kompleksiteterne ved vores branche, og at oversættelsesanmodningerne håndteres bedst muligt.

Endelig tilbyder vi et andet "format" til indholdsoversættelse: mundtlig tolkning. Vi tilbyder tolkeservices, primært forhandlingstolkning, til vores kunders møder eller events.

Ord og folk: vores team

Vores teams primære grundlag er vores ekspertise i sprog og teknisk oversættelse. Vi har alle – lige fra oversættere til projektledere (og endda nogle gange salgsmedarbejdere) – en sproglig baggrund og mindst 20 års erfaring på området. Vores oversættere er ofte også uddannede ingeniører.

For visse projekter i forsvarsindustrien er nogle af folkene på vores lingvistteams akkrediterede. For meget fortrolige projekter, der ikke må forlade fransk jord, kan vi tildele de dokumenter, der skal oversættes, til franske borgere, som bor i Frankrig. Vi kan også sende kvalificerede oversættere til den fysiske lokation.

Foruden at have de nødvendige interne og eksterne ressourcer til at oversætte til over 70 sprog er det ikke nok, at den oversætter, der får et projekt, kan oversætte til sit modersmål (hvilket jo er den primære opgave i branchen): De bliver også valgt ud fra deres ekspertområde. En teknisk oversætter får ikke juridiske tekster eller kommunikationstekster og omvendt.

For hvis man skal lave en god oversættelse, bliver man nødt til at vide, hvad man taler om.

Nye potentielle oversættere skal gennemføre oversættelsestests. Når en ny oversætter viser sig at være kvalificeret, giver vi ham eller hende muligheder for at arbejde på projekter i samarbejde med erfarne oversættere.

Når det kommer til projektledelse, arbejder vi i par. Hver kunde har en salgschef og en dedikeret projektleder. Dette par udfører forberedende arbejde op til et projekt for at analysere kundens behov, undersøge det tekniske niveau, der er påkrævet, lave tidsrammer, udfærdige et passende teknisk og finansielt tilbud og samle et kvalificeret oversættelsesteam.

Vi ser os selv som en dedikeret samarbejdspartner og rådgiver for vores kunder, der er forberedt på eventuelle udfordringer og altid har gode løsninger.

Få mere at vide om vores services inden for luftfarts- og forsvarsindustrien

Databeskyttelse hos Acolad

Grundet de følsomme emner, vi arbejder med, følger vi ekstremt strenge regler for computer- og datasikkerhed. Vores kontorer er derfor beskyttet med adgangskontrol, og vi arbejder på vores egne computerservere i Frankrig tæt på vores hovedkontor. Vi anvender en multifaktorgodkendelsesmetode på vores virksomhedsprogrammer, og der kører altid et antivirusprogram på alle AcoladsIT-ressourcer.

I vores kommunikation med vores kunder og vores eksterne oversættere bruger vi forskellige metoder til at beskytte fortrolige data: krypterede containere og sikre platforme med kodeord, og så bruger vi aldrig nogensinde offentlige fildelingsplatforme. Vi kan også blive bedt om at slette data på vores netværk og sende en sletningsrapport til kunden, hvis det ønskes.
Hvad angår kvalitetsstandarder, har Acolad France fået ISO 9001:2015-certificeringen pga. den høje kvalitet i vores administrationssystemer. Og vi arbejder i øjeblikket på at få ISO 17100-certificeringen, som er en international kvalitetsstandard, der er specifik for oversættelsesbranchen. Acolad Spain og Acolad Belgium er allerede certificerede.

Kunstig intelligens til oversættelse

Som du allerede ved, er der også blevet udviklet AI-baserede teknologier i oversættelsesbranchen, og resultaterne ved at bruge neural maskinoversættelse (Neural Machine Translation, NMT) (5) har været ganske overbevisende de seneste fire-fem år. Men som med al innovation skal man ikke lade sig dupere af det nye. NMT passer ikke til alle oversættelsesprojekter, selvom det kan være fristende at bruge denne teknik til at få hurtige resultater. Der er først og fremmest udfordringer med databeskyttelsen. Hvis man behandler hele dokumenter med visse automatiske oversættelsesmaskiner, der er offentligt tilgængelige, deler du disse data, da de bruges til at træne disse maskiner, selvom det er i modstrid med anbefalingerne i den europæiske GDPR-lovgivning (6). Dette er muligvis ikke et problem, hvis der er tale om separate tekststykker, men det kan blive et problem for dokumenter, der er underlagt fortrolighed for offentligheden og branchen.

Hos Acolad har vi investeret i forskning i og udvikling af dette område siden 2014. Vores ingeniører fra Acolad Labs er specialiseret i maskinlæring og NLP (7) og har udviklet en maskinoversættelsesplatform, der er trænet med data fra hver enkelt virksomhedsbranche, f.eks. teknik, finans, jura, og så hostes platformen på vores egne servere i Frankrig.

Forestil dig, at du en aften modtager 300 siders invitation til en budrunde. Det er ret frustrerende at skulle bruge omkostninger på oversættelse til en budrunde, som du ikke er sikker på at vinde, eller for at besvare den og skulle vente mere end en uge for at få oversættelsen, så du kan begynde at udarbejde dit samlede bud. Takket være vores NMT-løsning kan vi tilbyde dig en brugbar fransk eller engelsk oversættelse inden for én time, så du kan begynde det konkrete arbejde omgående, til en pris, der er op til 80 % lavere end en traditionel oversættelse. Derudover kan du genbruge din engelske version til at skrive dit svar til den projektansvarlige på engelsk.

For at få terminologisk præcision kan vi også tilpasse vores oversættelsesmaskiner ved at associere dem med kundehukommelser, som vi beriger, i takt med at oversættelserne udføres.

I så fald er det spørgsmål om forhold. Rå maskinoversættelse kan sagtens bruges til arbejdsdokumenter. For dokumenter, der skal publiceres, bør man kombinere en neural oversættelse med efterredigering af en professionel oversætter for at opnå en kvalitet, der er en udgivelse værdig.

Det spørgsmål, du skal stille dig selv, før du anmoder om en oversættelse, handler om formål: Skal oversættelsen bruges til dit arbejde, eller skal den publiceres? Og hvad er tidsrammen? Vores oversættelsesvirksomhed er der for at hjælpe dig og finde den passende teknologiske løsning. Lad os drøfte det.

(1) Illustrated Parts Catalog – nomenklatur
(2) Human-Machine Interface
(3) Computerunderstøttet oversættelse (Computer Aided Translation, CAT)
(4) Elektronisk dokumentstyring (Electronic Document Management, EDM)
(5) Neural maskinoversættelse (Neural Machine Translation, NMT)
(6) GDPR (General Data Protection Regulation)
( 7) Neural sprogbehandling (Neural Language Processing, NLP) – Automatisk naturlig sprogbehandling (Automatic Natural Language Processing, ANLP)

Drøft dit næste globale projekt med vores eksperter

Relaterede artikler