Översättning som en global drivkraft för tillväxt i dagens ekonomi

Upptäck kraften i översättningar och lokalisering som katalysatorer för global tillväxt som hjälper företag att navigera dagens osäkra ekonomi. 

date icon3 juli 2023     tag iconRådgivning

Det är ingen hemlighet att många företag står inför osäkra tider. Trots förhoppningarna om att världen efter covid skulle vara gynnsam för snabb ekonomisk återhämtning, har många internationella marknader drabbats av effekterna av social och politisk instabilitet.

I dessa tider omvärderar många företagsledare sina strategier för global expansion och försöker positionera sina företag så att de kan hantera osäkerheten kring inflation, påfrestningar på leveranskedjorna och den allt svårare arbetsmarknaden. Men hur kan vi växa och uppfylla vinstmålen i en sådan alltmer utmanande miljö?

Navigera osäkerheten i dagens ekonomi

Nyckeln är att skapa resiliens – förmågan att hantera motgångar och törnar samt att vara förberedd på allt och redo att anpassa sig för tillväxt. En rapport från McKinsey visade nyligen att chefer som vill säkerställa att deras företag inte bara överlever, utan även blomstrar, under ekonomisk inbromsning bör fokusera på att planera för resilient tillväxt genom att leta efter strategiska möjligheter.

Företag som står redo med tillväxtplaner under nedgångar är utmärkt positionerade för att dra nytta av alla fördelar under en framtida uppgång – eller till och med fortsätta att blomstra oavsett förhållanden.

Hur översättning och lokalisering leder till hållbar global tillväxt

Ett av de bästa sätten att stärka ditt företag med resilient tillväxt är att bli flerspråkig. Översättning, lokalisering och tolkning kan hjälpa dig att förfina ditt innehåll och budskap för att säkerställa maximal effekt på nya och befintliga marknader.

Språk och effektiv kommunikation kan vara avgörande för om företagets expansion till en ny marknad lyckas eller misslyckas. Undersökningar visar att 72 % av konsumenterna föredrar att köpa en produkt som presenteras på deras modersmål, och en webbplats konverteringsfrekvens kan skjuta i höjden med så mycket som 70 % när den är korrekt lokaliserad.

Men effekterna av översättning går längre än så. Språktjänster kan lösa efterfrågan från specifika branschsegment, från ökad tillgänglighet till mediciner eller medicinsk utrustning världen över till att trygga säkerheten för alla som arbetar i tillverkningsanläggningar eller reser i flygplan.

Den ökande digitaliseringen av produkter och tjänster, det kraftigt växande antalet innehållsformat och digitala kanaler samt den snabba innovationen och snabbt föränderliga tekniken, innebär att de flesta industrier nu konkurrerar globalt i stället för lokalt. Behovet av flerspråkigt innehåll finns överallt – från marknadsföringskampanjer till produkthandböcker och finansiella rapporter.  Förmågan att producera och hantera innehåll globalt kommer att skilja agnarna från vetet​.

För att nå potentiella kunder, befintliga kunder och slutanvändare världen över måste du kunna tala deras språk – men det är troligtvis inte så enkelt som det låter. Det finns lyckligtvis flera vägar som kan underlätta processen med att expandera en verksamhet genom översättning och lokalisering. Du kan kontakta en strategisk partner som kan hjälpa dig att skapa resilient tillväxt, eller så kan du omge dig med ett nätverk av experter du kan lita på för en metod där du får lite större valfrihet. Så låt oss ta en titt på vilka strategiska variabler du bör tänka på för att förvandla ditt innehåll och dina budskap till värde och uppnå hållbar global tillväxt.

Nyckelförmågor att bygga in i din globala expansionsstrategi

Vi har identifierat några avgörande faktorer att tänka på när du undersöker hur du kan maximera verksamhetens globala expansionspotential genom en skräddarsydd globaliseringsstrategi. Det spelar ingen roll vilken modell du använder för att säkerställa detta – du kan samarbeta eller skapa ett eget nätverk – men ett framgångsrikt program bygger på följande:

Erfarenhet – dokumenterade resultat

En erfaren partner eller expert med dokumenterade resultat som sträcker sig flera år tillbaka har fördelen att kunna förstå avgörande aspekter av din bransch, vad som har testats och den senaste utvecklingen. De har djupgående kunskap om hur verksamheten, marknaden och branschkraven har utvecklats, med gott om erfarenhet av att hantera svåra tider.

Du kan ta en titt på deras kundlista – det ger dig en bra uppfattning om vilken typ av arbete de haft framgång med tidigare. Fallstudier eller kundberättelser från ditt fält ger dig en uppfattning om hur de har hanterat kunder med liknande behov som dina egna.

Specialisering i ditt branschsegment

Förutom aspekten ”att ha gjort det innan” finns det en annan avgörande faktor – den typ av erfarenhet som kommer av att ha team som är specialiserade inom specifika sektorer. Det är en sak att ha en expertöversättare – men har den personen förståelse för hur språket används lokalt under medicinska prövningar? Eller reglerna för juridisk efterlevnad som kan gälla i olika länder?

Genom att samarbeta med en lokaliseringsbyrå med dokumenterad styrka i ditt branschsegment kan du få åtkomst till en särskild pool med globaliseringsexperter som är vana att arbeta inom den aktuella branschen – komplett med kunskap om de små detaljer som inte får förbises när du arbetar med språk inom ditt fält.

Fokus på teknisk innovation

En särskild grupp medarbetare som arbetar med FoU innebär en förmåga att utnyttja toppmoderna lösningar fokuserade på användarupplevelser, konnektivitet, artificiell intelligens och säkerhet för att öka effektiviteten och skaffa fördelar gentemot konkurrenterna.

Språktekniker används (och utvecklas) idag med ett mål: att förkorta tiden till marknaden för flerspråkigt innehåll samtidigt som du bibehåller hög kvalitet och optimerar budgeten. Med kundgränssnitt för översättning kan projekt, budgetar och nyckeltal följas upp på en och samma plats, och innovativa anslutningsprogram bygger in översättningsfunktioner i dina egna system. Utöver dessa ingår databaser för översättningsminnen och maskinöversättning med AI-stöd i de verktyg som finns till hands för att hjälpa dig.

Om du hänger med i den senaste utvecklingen och drar nytta av ny teknik kan du vara säker på att inte hamna på efterkälken.

Global närvaro

Även om vår globaliserade värld innebär att det är enklare än någonsin att göra affärer utan fysisk närvaro på en annan marknad, kan ett globalt avtryck genom lokalisering göra stor skillnad.

En global verksamhet har experter på marken som har en djup förståelse för de inhemska marknaderna och deras egenheter. Ett framgångsrikt översättnings- och lokaliseringsteam kommer att vara mycket närmare kunderna du försöker nå – därför kan de förstå deras önskemål och behov, för att inte nämna eventuella oförutsedda kulturella eller juridiska begränsningar.

Samtidigt finns det en annan aspekt av detta utöver den lokala expertisen, närmare bestämt ekonomisk och social osäkerhet. Ett globalt avtryck hjälper till att lindra riskerna från all slags osäkerhet. Verksamheten i en del av världen finns tillgänglig för att stötta övriga, vilket innebär att kundens behov alltid kan uppfyllas även vid allvarliga störningar från lokala eller globala händelser.

Värdeskapande tjänster

Även om översättning av innehåll kan vara en bra början, finns det så mycket mer som spelar in för att lyckas med en internationell expansion. Om du utvecklar en globaliseringsstrategi kan du utvärdera din beredskap för internationalisering, automatisera flerspråkiga arbetsflöden, analysera kostnadsfördelar och till och med demonstrera värdet av lokalisering.

Genom internationell sökmotoroptimering (SEO) kan du göra dina produkter eller tjänster mer synliga i vissa regioner, ta hem större marknadsandelar och hitta outnyttjade marknadsmöjligheter.

Lösningar för flerspråkig innehållsmarknadsföring kan hjälpa dig att skala upp din marknadsföring när du inte har tillgång till interna lokala team eller under neddragningar eller uppsägningar, så att du kan slå an exakt rätt ton för dina målmarknader.

Och det är inte allt, det är möjligt att titta på varje aspekt av din verksamhet med internationell tillväxt i åtanke, från att omvandla ett globalt utbildningsprogram till engagerande flerspråkiga onlinekurser till lokalisering av AR- eller VR-upplevelser på nya marknader. Rådgivning kring global innehållsstrategi kan vara ett kostnadseffektivt sätt att hantera flera utmaningar som del av ett övergripande paket.

Investering

Om du bestämmer dig för att hitta en samarbetspartner är det definitivt inte så enkelt som att kasta sig direkt över den billigaste tjänsteleverantören. Du måste se till att du inte jämför äpplen med päron. En partner som erbjuder total projektledning med en enda kontaktpunkt kan verka dyrare till en början – tills du betänker de kostnader du kan spara in genom att frigöra din egen personal från att övervaka allt detta arbete och utöka företagets kapacitet att erövra marknader som tidigare inte varit inom räckhåll.

Avkastningen på gjorda investeringar kan också ta stryk under arbetet med ett projekt – förseningar kan innebära stora kostnader. Ett stort och beprövat team med rätt resurser och erfarenhet bör utforma reservplaner och bygga in dem i projektet för att undvika detta.

Avslutande tankar

En väl utformad lokaliseringsstrategi är ett sätt att investera i dina team, leverantörer och arbetsgrupper på ett hållbart sätt. Det är bra för företagets verksamhet, samtidigt som det ger mätbara kostnadsbesparingar och avkastning på gjorda investeringar.

Att vi lever i osäkra tider betyder inte att du måste vara osäker på vilken kapacitet en framgångsrik översättnings- och lokaliseringsstrategi bör ha. Utrustad med denna kunskap bör du vara redo att ta de steg som krävs för att förbereda ditt företag för resilient tillväxt.


date icon3 juli 2023     tag iconRådgivning

Ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig att driva global tillväxt i osäkra tider.

relaterade artiklar