Kääntäminen kansainvälisen kasvun veturina nykyisessä taloustilanteessa

Kääntäminen ja lokalisointi voivat toimia tehokkaina kansainvälisen kasvun katalyytteinä ja auttaa yrityksiä selviytymään nykypäivän epävarmassa taloustilanteessa. 

date icon3. heinäkuuta 2023     tag iconKonsultointi

Moni yritys elää tänä päivänä epävakaita aikoja. Talouden toivottiin elpyvän ripeästi Covid-pandemian jälkeisessä maailmassa, mutta yhteiskunnallinen ja poliittinen epävakaus on vaikuttanut negatiivisesti monen yrityksen toimintaan.

Tällaisina aikoina monet yritysjohtajat arvioivat uudelleen kansainvälisiä laajentumisstrategioitaan ja valmistautuvat selviytymään inflaatioon, toimitusketjuihin ja työmarkkinoihin liittyvistä epävarmuuksista. Miten saavuttaa kasvu- ja tuottotavoitteet entistä haastavammassa toimintaympäristössä?

Selviytyminen epävakaassa taloustilanteessa

Tärkeintä on vahvistaa yrityksen kykyä selviytyä muutoksista – eli kykyä käsitellä vastoinkäymisiä ja shokkeja – ja valmistautua samalla tulevaan kasvuun. McKinseyn tuoreen raportin mukaan johtajien, jotka haluavat yritystensä selviytyvän ja myös menestyvän taantuman aikana, tulisi keskittyä suunnittelemaan kestävää kasvua ja hyödyntämään strategisia tilaisuuksia.

Yritykset, joilla on valmiit kasvusuunnitelmat myös laskusuhdanteen aikana, ovat erinomaisissa asemissa hyödyntämään tulevaa noususuhdannetta – tai jopa menestymään laskusuhdanteen aikana.

Kääntäminen ja lokalisointi edistävät kestävää kansainvälistä kasvua

Monikielisyyteen panostaminen on erinomainen tapa vahvistaa liiketoiminnan kestävää kasvua. Kääntäminen, lokalisointi ja tulkkaus nostavat sisältösi uudelle tasolle ja varmistavat, että viestisi tekevät parhaan mahdollisen vaikutuksen nykyisillä ja uusilla markkinoilla.

Kieli ja tehokas viestintä voivat olla ratkaisevia menestystekijöitä, kun liiketoimintaa laajennetaan uusille markkinoille. Tutkimusten mukaan 72 % kuluttajista ostaa mieluummin tuotteen, jota esitellään heidän omalla äidinkielellään, ja asianmukaisesti lokalisoidun verkkosivuston konversioaste voi nousta jopa 70 %.

Käännöksillä on kuitenkin laajempiakin vaikutuksia. Kielipalvelut voivat vastata tiettyjen kohdemarkkinoiden vaatimuksiin esimerkiksi edistämällä lääkkeiden tai lääkinnällisten laitteiden maailmanlaajuista käytettävyyttä tai lisäämällä tuotantotyöntekijöiden tai lentomatkustajien turvallisuutta.

Tuotteiden ja palveluiden digitalisoituminen, uudet sisältömuodot, digitaalisten kanavien kasvu sekä nopeasti kehittyvät innovaatiot ja teknologiat merkitsevät sitä, että useimmat toimialat kilpailevat nyt globaaleilla markkinoilla paikallismarkkinoiden sijaan. Monikielistä sisältöä tarvitaan kaikkialla – markkinointikampanjoista tuoteoppaisiin ja talousraportteihin.  Kyky tuottaa ja hallita sisältöä maailmanlaajuisesti siis ratkaisee, ketkä ovat voittajien ja ketkä häviäjien joukossa​.

Jos tavoitteenasi on tavoittaa asiakkaita ja kuluttajia eri puolilla maailmaa, sinun on puhuttava heidän kieltään – mutta se on helpommin sanottu kuin tehty. Onneksi on olemassa monia tapoja tukea liiketoiminnan laajentamista käännösten ja lokalisoinnin avulla. Voit esimerkiksi solmia strategisen kumppanuuden, joka auttaa yritystäsi luomaan kestävää kasvua. Vaihtoehtoisesti voit myös hyödyntää asiantuntijoiden verkostoa ja hankkia tarvittavaa osaamista tilannekohtaisesti. Katsotaanpa tarkemmin, mitä strategisia muuttujia sinun kannattaa huomioida, jotta voit muuttaa sisältösi ja viestisi arvoksi ja edistää kestävää kansainvälistä kasvua.

Kansainväliseen kasvustrategiaan tarvittavat tärkeimmät kyvykkyydet

Olemme tunnistaneet muutamia tärkeitä tekijöitä, jotka sinun kannattaa huomioida, kun haluat hyödyntää yrityksesi kansainvälistä kasvupotentiaalia mahdollisimman tehokkaasti räätälöidyn globalisointistrategian avulla. Toimintatavalla ei ole väliä – voit joko solmia kumppanuuden tai rakentaa oman verkostosi –, mutta huomioi strategiassasi ainakin seuraavat menestystekijät:

Kokemus ja näyttö aiemmista onnistumisista

Kumppani tai asiantuntija, jolla on vuosien kokemus omasta toimialastasi, ymmärtää paremmin alan erityispiirteet, tietää mikä toimii ja mikä ei ja tuntee myös alan viimeaikaisen kehityksen. Heillä on syvällistä tietoa liiketoiminnan, markkinan ja toimialan vaatimusten kehityksestä ja runsaasti kokemusta siitä, miten muut yritykset ovat selviytyneet haastavista ajoista.

Asiakasreferensseistä saat hyvän käsityksen kumppanin tai asiantuntijan aiemmista projekteista ja onnistumisista. Tapaustutkimukset tai asiakaspalautteet puolestaan kertovat, miten he ovat auttaneet asiakkaita, joilla on samankaltaisia tarpeita kuin omalla yritykselläsi.

Toimialakohtainen erikoistuminen

Tavanomainen kokemus ei vielä riitä – on tärkeää vaatia syvällisempää kokemusta, jota tiettyihin sektoreihin erikoistuneet tiimit pystyvät tarjoamaan. Työn suorittaa ehkä asiantunteva kääntäjä, mutta ymmärtääkö hän, miten kieltä käytetään paikallisesti esimerkiksi lääketieteellisissä tutkimuksissa? Tai tunteeko hän eri maissa sovellettavan lainsäädännön vaatimukset?

Kun solmit kumppanuuden lokalisointitoimiston kanssa, jolla on osoittaa vahvaa osaamista omalta toimialaltasi, saat käyttöösi yrityksellesi omistautuneen ja toimialaasi erikoistuneen globalisointiasiantuntijoiden verkoston. Heillä on kattavat tiedot pienimmistäkin yksityiskohdista, jotka on huomioitava oman alasi käännöksissä.

Painopiste teknisessä innovoinnissa

Kun käytössäsi on tuotekehitykseen erikoistuneita asiantuntijoita, voit hyödyntää huippuluokan ratkaisuja käyttäjäkokemuksen, yhdistettävyyden, tekoälyn ja tietoturvan saralla. Nämä teknologiat auttavat sinua tehostamaan toimintaa ja asemoivat yrityksesi kilpailun kärkeen.

Kieliteknologioita käytetään (ja kehitetään) nykyään yhtä tavoitetta silmällä pitäen: monikielinen sisältö markkinoille mahdollisimman nopeasti, korkealaatuisena ja optimoiduilla budjeteilla. Asiakaskohtaisten käännösportaalien avulla projekteja, budjetteja ja käännösten KPI-mittareita voidaan seurata yhdessä paikassa, ja innovatiiviset konnektorit lataavat käännökset suoraan omiin järjestelmiisi. Arsenaaliin kuuluu myös muita hyödyllisiä työkaluja, kuten käännösmuistitietokannat ja tekoälyavusteiset konekäännökset.

Seuraamalla ja hyödyntämällä uusimpia teknologioita voit varmistaa, että et jää kehityksestä jälkeen.

Maailmanlaajuinen toiminta

Globalisoituneessa maailmassa on entistä helpompaa myydä tuotteita ja palveluita ilman fyysistä läsnäoloa kohdemarkkinalla, mutta lokalisoinnissa paikallistuntemuksella voi olla merkittävä vaikutus.

Globaalilla yrityksellä on kentällä asiantuntijoita, joilla on syvällinen ymmärrys kotimarkkinoistaan ja niiden erityispiirteistä. Saat parhaat tulokset, kun käännös- ja lokalisointitiimi toimii lähellä kohderyhmiäsi ja ymmärtää aidosti asiakkaiden tarpeet ja toiveet – mukaan lukien kulttuuriset ja juridiset rajoitukset, joihin et ehkä muutoin osaisi varautua.

Paikallisasiantuntemuksen lisäksi globaalista toiminnasta on muutakin hyötyä – erityisesti epävakaassa taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa. Globaali toiminta nimittäin auttaa vähentämään epävakauteen liittyviä riskejä. Globaali läsnäolo takaa paremman toimintavarmuuden, joten asiakkaiden tarpeet voidaan aina täyttää paikallisista tai alueellisista häiriöistä huolimatta.

Lisäarvoa tuottavat palvelut

Sisällön kääntämisestä on hyvä aloittaa, mutta kansainväliseen laajentumiseen liittyy paljon muutakin. Globalisointistrategian kehittäminen auttaa arvioimaan yrityksesi kansainvälistymisvalmiutta, automatisoimaan monikielisiä työnkulkuja, analysoimaan kustannushyötyjä ja jopa osoittamaan lokalisoinnin arvon.

Kansainvälisen hakukoneoptimoinnin (SEO) avulla voit parantaa tuotteiden ja palvelujen näkyvyyttä tietyillä alueilla, kasvattaa markkinaosuuksia ja löytää uusia markkinamahdollisuuksia.

Omien paikallistiimien puuttuessa tai toiminnan supistamisen tai irtisanomisten aikana monikielisen sisällön markkinointiratkaisut voivat auttaa skaalamaan markkinointia ja tavoittamaan asiakkaita kohdemarkkinaan sopivalla tavalla.

Eikä tässä vielä kaikki. Liiketoimintasi kaikkia osa-alueita voidaan kehittää kansainvälisen kasvun näkökulmasta – voit esimerkiksi muuttaa globaalin koulutusohjelman mukaansatempaavaksi monikieliseksi e-learningiksi tai lokalisoida lisätyn todellisuuden (AR) tai virtuaalitodellisuuden (VR) kokemuksia uusille markkinoille. Maailmanlaajuisen sisältöstrategian konsultointi voi olla kustannustehokas tapa ratkaista useita haasteita osana kokonaispakettia.

Investointi

Jos päädyt kartoittamaan sopivaa yhteistyökumppania, paneudu tehtävään huolella äläkä hyppää suoralta kädeltä halvimman mahdollisen kelkkaan. Varmista, että vertailet ja arvioit samankaltaisia yrityksiä. Yhteistyökumppani, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen projektinhallinnan ja yhden yhteyshenkilön, saattaa ensin vaikuttaa kalliimmalta. Mutta mietipä saavutettavia kustannussäästöjä, kun oman henkilöstösi ei enää tarvitse vastata projektinhallinnasta, tai mahdollisuutta lisätä omia resurssejasi aivan uusien markkinoiden tavoittamiseksi.

Sijoitetun pääoman tuotto voi myös laskea projektien viivästyessä – määräaikojen ylityksiin voi upota paljon rahaa. Riittävän laaja ja kokenut tiimi, jolla on tarvittavat resurssit ja kokemus, sisällyttää aikatauluihin varasuunnitelmat viivästysten välttämiseksi.

Loppusanat

Hyvin suunniteltu lokalisointistrategia auttaa sinua investoimaan tiimeihin, toimittajiin ja yhteisöihin kestävällä ja liiketoiminnan kannalta hyödyllisellä tavalla, ja samalla se auttaa sinua saavuttamaan mitattavia kustannussäästöjä ja tuottoa sijoituksellesi.

Elämme ehkä epävarmoja aikoja, mutta nyt ainakin voit olla varma siitä, mitä kyvykkyyksiä käännös- ja lokalisointitoiminnassa tarvitaan. Nämä tiedot auttavat yritystäsi ottamaan oikeat askeleet kohti kestävää kasvua.


date icon3. heinäkuuta 2023     tag iconKonsultointi

Lue lisää siitä, miten voimme auttaa sinua edistämään kansainvälistä kasvua epävarmoina aikoina.

aiheeseen liittyvät artikkelit