Bedste praksis for oversættelse af officielle og juridiske dokumenter

date iconOpdateret 23. februar 2023     tag iconOversættelse

Ligesom dit firma lægger stor vægt på detaljer, når der udarbejdes juridiske papirer, kræver juridisk oversættelse specialiserede professionelle oversættere, der arbejder med den største omhu.

Dårligt oversatte dokumenter – uanset om der er tale om fejl i betydning, sprog eller formatering – kan udgøre alvorlige risici for forretningsforhandlinger, for styrken af en retssag eller for et advokatfirmas troværdighed over for internationale klienter og partnere.

Den gode nyhed er, at disse oversættelser kan overlades til udbydere af sprogservices, der forstår behovet for at efterleve lokale normer og bestemmelser, og som bruger specialiserede og højtuddannede fagfolk.

Nedenfor gennemgår vi et par eksempler på bedste praksis, som en god udbyder af sprogservices bør tage i betragtning, når de arbejder med dine juridiske dokumenter:

Datafortrolighed

Regel nr. 1 for håndtering af juridisk papirarbejde og retsdokumenter er fortrolighed. Det er vigtigt at vælge en sprogpartner med robuste datasikkerhedspolitikker og oversættere, der har underskrevet fortrolighedsaftaler (NDA'er) for at sikre, at følsomme oplysninger ikke kommer videre.

Oversættelsesbureauerne gør god brug af software, såsomoversættelsesplatforme, så de kan arbejde hurtigere og mere effektivt. Disse databaser med kundernes data beskyttes på sikreste vis.

Korte deadlines

I juridiske afdelinger og advokatfirmaer arbejdes der hurtigt , og tid er kritisk. Derfor er det vigtigt at finde en udbyder af sprogservices, der kan følge med. Her er et par elementer, der skal ses på, når udbyderen vælges:

Hurtige responstider

  • En seriøs sprogudbyder skal hurtigt svare på om oversættelser og sende tilbud inden for en time.

Hurtig levering

  • Oversættelsesprojekter kan gennemføres med korte deadlines alt efter dine krav til projektet.

Tilgængelighed

  • Står sprogudbyderens teams til rådighed døgnet rundt?

Autoriserede oversættelser af juridiske dokumenter

Mange juridiske oversættelser skal være autoriserede. Det er forskelligt fra land til land, hvordan autorisationen foregår. I nogle lande skal man bruge en edsvoren oversætter, som er blevet bekræftet af landets domstole, hvor oversættelsen vil blive brugt.

I andre lande er oversættelse ikke så strengt reguleret,hvilket vil sige, at der ikke findes "edsvorne" oversættere. Men det oversatte dokument skal muligvis stadig bekræftes af en notar. Under alle omstændigheder er det meget vigtigt, at oversætteren har gode akademiske kvalifikationer, der sikrer en oversættelse af høj kvalitet, som ikke risikerer at blive afvist af slutbrugeren.

Sprogeksperter 

Oversættelsesprojekter bør udføres af højt kvalificerede oversættere, der har målsproget som modersmål, så alle betydningsnuancer udtrykkes præcist. En ufejlbarlig sprogkvalitet er særligt vigtig, når det drejer sig om oversættelse af juridiske dokumenter, eftersom vigtigheden af subtile betydningsforskelle forstærkes i en juridisk kontekst.

Fageksperter

Spørgsmålet om nøjagtighed i juridisk oversættelse handler ikke kun om sprogkundskaber, men også om fagekspertise. Professionelle juridiske oversættere har et indgående kendskab til retssystemet i det land, som de oversætter dokumenter for. Juridiske oversættere er ofte højt specialiserede inden for et bestemt retsområde såsom selskabsret, fast ejendom, intellektuel ejendomsret osv.

Korrekte formateringsprotokoller

Formatering kan være en udfordring ved oversættelse af visse juridiske dokumenter. Om nødvendigt kan oversætteren indsætte forklarende bemærkninger angående formatering eller oversættelsesvalg. Hvis der er elementer i et originalt dokument, der ikke kan oversættes, for eksempel en signatur, kan dette angives med et ord eller en sætning i parentes i stedet for at kopiere og indsætte.

Fortrolighed, korte deadlines, autorisation, sproglig ekspertise, specialisering og protokoller er alle gode grunde til, at det er klogest at overlade et juridisk oversættelsesprojekt til en erfaren og professionel udbyder af sprogtjenester.


date iconOpdateret 23. februar 2023     tag iconOversættelse

Uanset det juridiske materiale, der skal oversættes, kan Acolads juridiske eksperter hjælpe.

relaterede artikler