Persbericht

Acolad wint nieuwe aanbesteding van het Bureau voor publicaties van de EU

3 maart 2023

  • De nummer 1 provider van content- en taaldiensten in Europa krijgt een contract tot 2027

  • Acolad zal het Publicatiebureau van de Europese Unie ondersteunen met in totaal 24 talen in het kader van een project met een waarde van 5,4 miljoen euro

Acolad, internationale leider op het gebied van content- en taaloplossingen, heeft onlangs het contract verlengd dat al sinds 2006 van kracht is met het Bureau voor publicaties van de Europese Unie. Het partnerschap is gericht op de verstrekking van consolidatiewerk in het kader van de rechtshandelingen van het Bureau voor publicaties in 24 talen en loopt nu verder tot 2027.

"Door onze sterke expertise in de publieke EU-sector heeft Acolad er altijd naar gestreefd om aan het Bureau voor publicaties van de Europese Unie hoogstaande publicatiediensten en projectondersteuning te bieden die zijn afgestemd op de complexe vereisten van de organisatie. We zijn erg trots op onze langdurige relatie met het Publicatiebureau, en het volledige Publicatieteam van Acolad kijkt er dan ook naar uit om onze succesvolle samenwerking voort te zetten", aldus Madalina Gavrila-Milliot, General Manager Public Sector & Media van Acolad.

Het huidige contract

De diensten die vallen onder de overeenkomst tussen Acolad en het Publicatiebureau hebben betrekking op de voorbereiding van teksten, editing, proofreading, typografie, ontwerp van lay-outs en publicatie via diverse media. Dit behelst de volledige consolidatie en publicatie van de rechtshandelingen in de 24 officiële Europese talen en kwaliteitscontroles op de vorm en inhoud.

Ondanks de reeds lang bestaande geschiedenis met het Bureau voor publicaties van de Europese Unie moest Acolad een strikt gereglementeerd en uitdagend openbaar aanbestedingsproces doorlopen om de verlenging te verkrijgen en werd het contract na objectieve beoordeling van de kwaliteit van de inschrijving gegund.

Beëdigde vertaal- en tolkdiensten voor overheden in meer dan 300 talencombinaties

Ontdek meer over onze vertaal- en tolkoplossingen voor de publieke sector.

Meer weten?

“Acolad heeft er altijd naar gestreefd om aan het Bureau voor publicaties van de Europese Unie hoogstaande publicatiediensten en projectondersteuning te bieden die zijn afgestemd op de complexe vereisten van de organisatie. We zijn erg trots op onze langdurige relatie.” 

Madalina Gavrila-Milliot
General Manager Public Sector & Media, Acolad

 Over het Bureau voor publicaties van de Europese Unie

Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie is de officiële provider van publicatiediensten aan alle instellingen, organen en agentschappen van de EU. Het vormt dan ook het centrale punt voor toegang tot EU-wetgeving, publicaties, open data, onderzoeksresultaten, aankondigingen van aanbestedingen en andere officiële informatie. De missie behelst het ondersteunen van de EU-beleidslijnen en het waarborgen dat deze brede waaier aan informatie ter beschikking wordt gesteld aan het publiek als toegankelijke en herbruikbare data om transparantie, economische activiteit en de verspreiding van kennis te bevorderen. 

Laatste nieuws