Tapaustutkimus

Merkittävän elintarvikebrändin kansainvälisen aseman vahvistaminen

Kasvava elintarvikealan yritys joutuu huomioimaan monenlaisia vaatimuksia ja odotuksia liittyen esimerkki pakkausmerkintöihin, sesonkeihin ja uusien tuotteiden lanseeraamiseen.

Johtavan suklaanvalmistajan viestintäosasto halusi tuottaa sisältöä ja viestintämateriaaleja, jotka vastaisivat tarkasti yrityksen vaatimuksia ja brändi-imagoa. Tätä varten se halusi koota kieliasiantuntijoiden tiimin, joka pystyisi tuottamaan sille sopivaa sisältöä nyt ja tulevaisuudessa.

Erikoistunut tiimi ja yhteyshenkilöt, jotka ymmärtävät alan kielelliset ja tekniset vaatimukset, olivat tärkeä edellytys yhteistyölle, joka jatkuu edelleen.

Kerromme tässä kirjoituksessa ennen yhteistyötä havaituista haasteista ja Acoladin tarjoamista ratkaisuista. Esittelemme myös yleisiä etuja, joita projektien keskittäminen DTP-palveluja tuottavalle kielipalveluntoimittajalle voi tuoda.

 

Yhdenmukainen brändi-imago

Asiakas halusi vahvistaa asemaansa kansainvälisillä markkinoilla, jaella visuaalista sisältöä eri markkinoilla ja viestiä brändistään yhdenmukaisella tavalla. Niinpä se päätyi etsimään toimistoa, joka voisi luoda tehokkaat prosessit pitkäaikaiselle yhteistyölle ja jolla olisi osaamista oikealta toimialalta.

Asiakkaalla oli talon sisäisiä kääntäjiä, mutta se halusi kääntää tuotekataloginsa entistä useammille kielille ja varmistaa kaikkien materiaalien yhdenmukaisuuden. Tätä varten tarvittiin in-house-kääntäjiä ja -kielentarkistajia, jotka tunsivat brändin vaatimukset ja saattoivat luoda sanaston.

Jotta B2C- ja B2B-liiketoiminnan tuotekatalogit, reseptikirjat, reseptilehtiset, esitteet ja pakkaukset tulisivat kaikki tarkasti sovitetuiksi kohdemarkkinoille, brändin markkinointiosasto halusi kumppanikseen yrityksen, joka pystyisi mukauttamaan sekä sisällön kielelliset että visuaaliset elementit. Näin voitaisiin varmistaa, että amerikanenglannin-, saksan-, italian-, espanjan- ja hollanninkieliset materiaalit noudattaisivat kaikki yhtä huolellisesti kielikohtaisten tyylioppaiden vaatimuksia.

Monet juhlapyhät, kuten pääsiäinen ja joulu, ovat asiakkaalle erityisen tärkeää ja kiireistä aikaa. Se halusi siksi varmistaa, että nimetyt yhteishenkilöt olisivat saatavilla tavallisten projektien lisäksi myös näiden sesonkien aikana. Näin he voisivat valvoa tytäryhtiöiden hyväksyntäprosessia ja varmistaa aikataulujen pitämisen kaikissa kielissä.

 

Räätälöity kumppanuus ja alan käytännöt tunteva tiimi

Acolad ratkaisi asiakkaan haasteet tarjoamalla räätälöidyn kumppanitiimin:

 • kaksi kokenutta projektipäällikköä, jotka tuntevat elintarviketeollisuuden kannalta olennaisen tärkeät INCO-standardit Ranskassa
 • syntyperäiset kieliasiantuntijat, jotka tekevät lähteistä yhteistyötä monikieliseen visuaalisen sisältöön erikoistuneiden graafisten suunnittelijoiden kanssa.

Jokaisen projektin keskiössä on asiakaskohtainen käännösmuisti, joka sisältää asiakkaan paikallisosastojen hyväksymät käännökset eri projekteista. Projektipäällikkömme luovat muistin heti yhteistyön aluksi, ja sisäiset kääntäjämme päivittävät sitä jokaisen projektin yhteydessä.

B2C- ja B2B-liiketoiminnan tuotekatalogien, reseptikirjasten, reseptilehtisten, esitteiden ja pakkausten sovittaminen eri kielille edellyttää useita työvaiheita, jotka kaikki osaltaan varmistavat painomateriaalien lopullisen laadun:

 1. Idml-tiedostojen valmistelu
 2. Käännösmäärien ja muistihyötyjen analysointi
 3. Tarjouksen laatiminen
 4. Segmentointi
 5. Esikääntäminen
 6. Optimointi
 7. Kääntäminen
 8. Oikoluku
 9. DTP
 10. Oikovedosten tarkistus (talon sisällä ja tytäryhtiöissä)
 11. Asiakkaan hyväksyntä
 12. Toimitus

 

Pitkän kumppanuuden edut

Hyödyt asiakkaalle ovat selvät. He pystyvät yhdenmukaistamaan sisältöään ja näkemään työn tulokset, ja kokeneen tiimin DPT-osaaminen parantaa monikielisen sisällön laatua ja tehoa entisestään.

 

Teknisestä näkökulmasta kieliversioiden keskittämisen etuna on mahdollisuus päivittää lähdetiedoston tekstiin tai kuviin tulevat muutokset välittömästi myös kohdetiedostoihin. Acoladin graafisen suunnittelun tiimi sujuvoittaa siirtymistä painovaiheeseen tekemällä nämä muutokset lopullisiin painovalmiisiin tiedostoihin.

 

Seuraava askel: tehokkuuden parantaminen uusilla ratkaisuilla

Acolad kehittyy asiakkaidensa rinnalla. Jotta voisimme työskennellä asiakkaidemme projektien parissa entistä tehokkaammin, graafisen suunnittelun tiimimme on ottanut käyttöön automaattisen järjestelmän tiettyjä toistuvia tehtäviä varten. Tavoitteena on säästää aikaa ja pitää luotettavasti kiinni määräajoista mutta myös varmistaa johdonmukaisuus kaikkien samalle asiakkaalle tuotettujen asiakirjojen välillä.

Automatisoitu järjestelmä

 • automatisoi tyylioppaat kullekin kielellä InDesign-komentosarjojen avulla
 • tuo Adobe Acrobat -kommentit suoraan InDesign-tiedostoihin, jolloin graafisen suunnittelun tiimin on helpompi tehdä tarvittavat muutokset tiedostoihin. Jälkimmäinen vaihe edellyttää, että talon sisäiset kieliasiantuntijat käyttävät Adobe Acrobatin vakiomerkintätoimintoja.

Suurella elintarvikealan asiakkaallamme on ajan mukaisesti myös videoprojekteja. Autoimme heitä tämän uuden muodon hyödyntämisessä tuottamalla videoihin tekstitykset, joiden avulla he saattavat tavoittaa suuremman kansainvälisen yleisön.

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

Aiheeseen liittyvät artikkelit