Fallstudie

Hantering av storskalig översättning för en ledande biltillverkare

Hur vi hjälpte en av världens största biltillverkare att skapa ett center för sin globala översättnings- och lokaliseringsverksamhet.


Vår kund är en av världens största biltillverkare, tillika ett Fortune 50-företag med global närvaro.


Utmaningen

Det säger sig självt att en av världens största biltillverkare behöver kommunicera med kunder över hela världen – på ett smidigt och effektivt sätt, med precision och rätt tajming. Det handlar förstås om enorma mängder text som ska översättas och lokaliseras – inte bara för att kommunicera med kunderna utan även med personal och andra intressenter.

Att samordna en så pass ansenlig volym av språktjänster var en stor uppgift. Att hålla reda på översättningar på industriell skala, med tiotusentals projekt varje månad som utförs av upp till 80 olika språktjänsteleverantörer, kan lätt bli till en besvärlig och ineffektiv process som tar upp en alltför stor del av personalens tid.

Det var många olika slags material som behövde översättas, allt från juridiska, finansiella och tekniska texter till marknadsföringsmaterial, multimedia, programvara, onlinekurser och HR-dokument. Det fanns även ett behov av tolktjänster.

 • Över 70 olika språkkombinationer att hantera
 • Enorma mängder översättningar – tiotusentals projekt varje månad
 • Över 300 arbetsprocesser att analysera och effektivisera
 • Brett översättningsbehov inom flera olika ämnesområden

Lösningen

 • Skapa ett helt nytt språktjänstcenter
 • Anställa minst 38 personer och ge dem branschspecifik utbildning
 • Granska hundratals befintliga översättningsarbetsflöden
 • Optimera arbetsflöden för att göra dem smidigare och bättre

Acolad fick uppdraget att planera och genomföra detta ambitiösa projekt via en anbudsprocess där 50 olika leverantörer deltog. För att optimera en så stor mängd översättningsarbete drog vi nytta av vår mångåriga expertis inom hantering av storskaliga översättningsprojekt i planeringen av ett skräddarsytt språktjänstcenter. Centret behövdes för att kunna samordna, överblicka och hantera kundens många översättningspartner runtom i världen.

Vi övervakade anställningen, utbildningen och integreringen av ett stort team av högmotiverad personal med expertis inom projektledning av översättning. Tack vare årtionden av specialiserat arbete inom olika branscher visste vi vad som krävdes för att utbilda projektledare i översättningsprocesser inom olika tekniska områden, till exempel finans, juridik och teknisk tillverkning.

För att få centret att fungera så effektivt som möjligt analyserade vi över 300 olika arbetsprocesser. Det innebar att detta tidigare så spretiga arbete efter överflyttning till språktjänstcentret kunde utföras på effektivast möjliga sätt. I slutändan ledde det till en tydligare och snabbare kommunikation mellan de många intressenterna i de olika arbetsflödena.

Slutligen införde vi system för att se till att hela verksamheten kunde fungera på ett dynamiskt sätt och som tillät regelbundna justeringar av arbetsflöden samt optimering av processer och verktyg över tid.

Acolad lyckades genomföra alltihop med bravur och på rekordtid. Vi är verkligen imponerade av resultatet.

Inköpschef hos biltillverkare

Resultatet

Ett effektivt center för hantering av globala översättningar

 • Ett nytt, effektivt språktjänstcenter för hantering av all översättningsverksamhet
 • Kapacitet att hantera stora mängder beställningar av språktjänster
 • Expertis för hantering av mångfacetterade översättningsprojekt i över 70 språkkombinationer
 • Avsevärd ROI via optimerade processer

Tack vare centret kunde kunden centralisera och optimera sina globala översättningsprojekt, vilket innebar att de kunde arbeta med dussintals olika språk och nå ut till målgrupper runtom i världen på effektivast möjliga sätt. Denna effektivitet gav en avsevärd avkastning på investeringen på förhållandevis kort tid.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att mer effektivt nå ut till en global målgrupp?

Kontakta en expert på språktjänster

Behöver du hjälp med ett översättnings- och lokaliseringsprojekt? Eller behöver du skapa och/eller bearbeta multimedieinnehåll? Vi finns här för dig!