Fallstudie

Innehållsglobalisering för en global IT-säkerhetskoncern

Arbete för innehållskvalitet och en enhetlig varumärkesstrategi över olika språk och marknader. Lösningen? Ett särskilt team med fullständig kunskap om kraven i teknikbranschen och en skräddarsydd lokaliseringsstrategi, inklusive den bästa översättningstekniken.

 

 

 


Kunden

Vår kund är en global ledare inom molnlösningar, IT-säkerhet och högpresterande datortjänster. Med 100 000 anställda och en stark närvaro över hela världen kommer mer än hälften av kundens omsättning från internationella marknader. 


Utmaningen

Inledningsvis började Acolad att arbeta med denna IT-säkerhetskoncern från deras huvudkontor i Frankrike, men efterhand som vi levererade framgångsrika projekt utvecklades samarbetet successivt och vi började arbeta med deras team över hela världen. Utmaningen blev då att garantera en enhetlig varumärkesstrategi för kunder och målgrupper över hela världen.

För kunden innebar centralisering av alla globala innehållsströmmar till en leverantör en enhetlig varumärkesstrategi för kunder och målgrupper över hela världen.

Lösningen

Vårt samarbete inleddes med undertecknandet av ett ramavtal 2019, följt av ett projektstartmöte med kundteamet och vår projektledare i syfte att samla all information som behövdes för att bygga bästa möjliga tillvägagångssätt för deras lokaliseringsstrategi. Möjligheten att centralisera alla globala innehållsströmmar till en leverantör var lösningen på deras största utmaning.

För att främja koncernens globala kommunikation satte Acolad ihop ett särskilt internationellt team, inklusive en projektledare och en lösningschef med ansvar att hantera alla lokaliseringsprojekt över de olika regionerna.

Acolad har tillhandahållit översättnings- och lokaliseringstjänster för över 40 olika språkkombinationer och diverse typer av innehåll och kanaler, som till exempel företagswebbplatser, policyer och meddelanden, IT-manualer och marknadsföringsmaterial. 

Vi uppskattar Acolad-teamets lyhördhet, deras kompetens inom den terminologi och de ordlistor som är specifika för vårt företag, liksom deras förmåga att hantera förfrågningar och kommunicera med olika kontaktpunkter inom vårt företag.

Kontaktpunkt för lokalisering, global IT-säkerhetskoncern

Varför Acolad?

Översättningsteknik i världsklass

Vår kundportal har varit avgörande i arbetet med att centralisera förfrågningar och kommunikation, men även andra översättningsverktyg och användning av översättningsminnen och företagsordlistor har gjort det möjligt för oss att förkorta översättningstider, sänka kostnader och garantera terminologiharmonisering samtidigt som lokala krav efterlevs. 

Ämnesexpertis

Vi säkerställer att alla våra språkexperter är specialiserade inom sina områden (till exempel marknadsföring, IT, juridik) och är bekanta med teknisk branschterminologi och innehållstyper inom sin domän.

Innehållskvalitet och enhetlig varumärkesstrategi

Vi översätter material i rätt tid med korta deadlines, samtidigt som vi garanterar en oklanderlig kvalitet bortom själva översättningsarbetet med hänsyn till varumärkets ton.

Engagerat team året om

En grupp översättare brukade arbeta med dessa projekt varje år och tvingades vara tillgängliga i flera veckor för att lokalisera detta omfattande innehåll. 

Slutsats

Resultatet

I över tre år har vi på Acolad konsekvent uppfyllt vårt kvalitetslöfte med innehållsleveranser i tid och i enlighet med varumärkesprofilen för de olika översättningsbehoven inom IT-säkerhet.

De viktigaste drivkrafterna för de olika projektens framgång har varit det nära samarbete som upprättats mellan centrala team och landsteam, samt användningen av förstklassiga verktyg för projektledning, översättning och processautomation.

Alla förfrågningar, all kommunikation och brådskande förändringar i sista minuten hanteras direkt via vår kundportal.