Drie essentiële vragen over videolokalisatie

Tips voor succesvolle videocontentlokalisatie van onze deskundigen op het gebied van multimedialokalisatie.

date icon9 juli 2022     tag iconMultimedia

Hoe kan een bedrijf een product of dienst op aantrekkelijke wijze introduceren op een nieuwe doelmarkt? Hoe kan een bedrijf informatie verstrekken over het product of de dienst en de werking ervan? Het antwoord hierop is vaak video. Dit is namelijk een van de meest trendy en overtuigende contentformaten.

Maar hoe kun je videocontent gebruiken wanneer jij een internationaal publiek wilt bereiken? Hoe creëer je een meertalige videocontentstrategie? Het antwoord is videolokalisatie. Ben jij nieuw in deze wereld? Maak je maar geen zorgen, want dankzij de tips van onze interne deskundigen op het gebied van multimedialokalisatie kom jij alles te weten over de succesvolle lokalisatie van video's en andere mediacontent.

Wat houdt effectieve videolokalisatie in?

Het doel van videolokalisatie is de beoogde doelgroep bereiken. Bij succesvolle lokalisatie wordt rekening gehouden met de taal, cultuur en andere interesses van de doelgroep.

Op die manier is een gelokaliseerde video net zo effectief voor een nieuwe doelgroep als de originele video voor de oorspronkelijke doelgroep. Het zorgt ervoor dat dezelfde boodschap over het bedrijf en het product een nieuw publiek bereikt. 

Effectieve videolokalisatie omvat tevens video-SEO indien de video online wordt gepubliceerd. Een succesvolle gelokaliseerde video is gemakkelijk te vinden, want het is uiteindelijk de bedoeling dat het publiek bereikt wordt.

Zichtbaarheid op een nieuwe markt wordt weerspiegeld door de herkenbaarheid van het bedrijf, het product of de dienst. Hoe groter de zichtbaarheid van de video, hoe meer kijkers en bijgevolg kansen het bedrijf heeft om potentiële klanten te overtuigen van zijn producten of diensten.

Professionele tip: een video lokaliseren is even effectief als en goedkoper en sneller dan het maken van een volledig nieuwe video voor elke taal.

Wat is het verschil tussen multimedia-internationalisering en multimedialokalisatie?

In een ideale situatie wordt er al vóór aanvang van de multimediacontentproductie rekening gehouden met lokalisatie.

Bij het schrijven van het script moet al worden nagedacht over internationalisering. Bij internationalisering wordt vóór de productiefase gekeken naar de vereisten van diverse culturen en talen.

Kom meer te weten over audiovisuele vertaaloplossingen die zijn afgestemd op jouw specifieke behoeften.

Wat zijn de fasen van een doorsnee multimedialokalisatieproject?

1. Preproductie en videoanalyse

Bij het lokaliseren van een geëdite video moet je allereerst de video analyseren en alle materialen verzamelen die gelokaliseerd moeten worden, bijv. spraak en geluiden, ondertiteling en captions, evenals visuele voorstellingen zoals afbeeldingen van mensen, regionale/culturele verwijzingen, enz. 

Als je jouw videolokalisatie nauwgezet plant, verlopen de latere fases vlotter.

Bij de planning van een videoproject is het cruciaal om de doelgroep en kernboodschap te bepalen: Wie zijn de beoogde ontvangers van de gewenste boodschap? Hoe moet de boodschap worden meegedeeld? Zodra het basisidee vastligt, kun je het beste een kort overzicht maken van de content van de video.

Vervolgens kun je beginnen aan het script: de gedetailleerdere content en gebeurtenissen van de video, naast de dialoog of de zinnen voor de verteller.

In deze fase is het gemakkelijk om de allereerste vereisten voor lokalisatie vast te leggen. Om lokalisatie te ondersteunen, kunnen onder meer de content en duur van de vertelling, de teksten die zichtbaar zijn in de video en de aanwezigheid van de verteller worden gekozen.

2. Vertaling en lokalisatie van de teksten

De tekst moet worden opgenomen in een afzonderlijk bestand zodat deze makkelijk kan worden vertaald naar een nieuwe doeltaal.  Bevat de video een interview, dan is een audiovisuele vertaler nodig. Audiovisuele vertalers weten welke informatie essentieel is en wat er weggelaten kan worden zonder de betekenis op het spel te zetten.

Vaak komt men er pas achter dat lokalisatie nodig is als de originele video voltooid is. Er kan heel wat tijd verstrijken tussen de voltooiing van de video en het besef dat lokalisatie nodig is. Gelukkig is lokalisatie zelfs nog mogelijk als de originele niet-geëdite video verdwenen is in cyberspace. Lokalisatie is dus ook mogelijk voor video's die reeds geëdit werden.

3. Opstelling van voice-overs

Zodra de vertaling klaar is, moet een verteller worden ingeschakeld voor videolokalisatie via vertelling of dubbing.

Om ervoor te zorgen dat de boodschap duidelijk en begrijpbaar is, moet de verteller de taal als moedertaal hebben. Moedertaalsprekers weten van nature waar ze de nadruk op moeten leggen en welke nuances er zijn. Dit vermindert het risico op misverstanden.

4. Toevoeging van gelokaliseerd materiaal aan video en ondertiteling, dubbing of spraak

Ondertiteling wordt het vaakst gebruikt om video's te lokaliseren en kan vlak na de vertaling aan de video worden toegevoegd.

Ondertiteling is vaak ook de rendabelste optie: er zijn minder tussenstappen en ondertitels zijn gemakkelijker om te editen. Indien het nodig is om de gelokaliseerde tekst te editen, is dit veel simpeler dan bij een stemopname. Het editen van opgenomen spraak betekent meestal een nieuwe opname.

Bijkomende editing die vereist is voor de video, is klaar zodra de vertaalde tekst in de vorm van ondertiteling aan de video toegevoegd wordt.

Ook afbeeldingen, animaties, muziek of geluid kunnen worden toegevoegd om de boodschap te versterken. Daarnaast kunnen elementen die het bedrijf niet wil opnemen in de gelokaliseerde video, ook worden verwijderd. Het kan hierbij gaan om afbeeldingen of teksten die in een andere cultuur als aanstootgevend kunnen worden beschouwd.


date icon9 juli 2022     tag iconMultimedia

Bespreek jouw volgende internationale project met onze experts

aanverwante artikelen