Kolme avainkysymystä videoiden lokalisoinnista

Vinkkejä multimedian lokalisoinnin asiantuntijoiltamme videosisällön lokalisointiin.

date icon9. heinäkuuta 2022     tag iconMultimedia

Miten tuote tai palvelu lanseerataan houkuttavalla tavalla uusilla kohdemarkkinoilla? Mikä on paras tapa antaa tietoa tuotteesta tai palvelusta ja sen toiminnoista? Vastaus näihin tarpeisiin on yhä useammin video.

Mutta miten videosisältöä voidaan hyödyntää, kun halutaan tavoittaa kansainvälinen yleisö? Miten laaditaan monikielinen videosisältöstrategia? Vastaus näihin kysymyksiin on puolestaan videolokalisointi. Jos aihe ei ole vielä sinulle tuttu, ei huolta: Acoladin multimedian lokalisoinnin asiantuntijat antavat seuraavassa hyödyllisiä vinkkejä videoiden ja muun mediasisällön lokalisointiin.

Mitä tehokkaaseen videolokalisointiin sisältyy?

Videoiden lokalisoinnin tarkoitus on tavoittaa haluttu kohderyhmä. Onnistuneessa lokalisoinnissa huomioidaan kieli, kulttuuri ja muut kohderyhmän kiinnostuksen kohteet.

Tarkoituksena on, että lokalisoitu video puhuttelee kohderyhmäänsä yhtä tehokkaasti kuin alkuperäinen video omaansa. Se välittää saman viestin yrityksestä ja tuotteesta uudelle yleisölle. 

Jos video julkaistaan verkossa, tehokas videolokalisointi kattaa myös hakukoneoptimoinnin. Hyvin lokalisoitu video on helppo löytää – onhan sen tarkoitus palvella yleisöä.

Näkyvyys uusilla markkinoilla lisää yrityksen, tuotteen tai palvelun tunnettuutta. Mitä enemmän näkyvyyttä ja katsojia video saa, sitä enemmän tilaisuuksia yrityksellä on vakuuttaa mahdolliset asiakkaat sen tuotteista tai palveluista.

Ammattilaisen vinkki: videon lokalisointi on osoittautunut yhtä tehokkaaksi mutta edullisemmaksi ja nopeammaksi tavaksi kuin uuden videon tuottaminen kullekin kielelle.

Mitä eroa on multimedian internationalisoinnilla ja lokalisoinnilla?

Ihannetilanteessa lokalisointi huomioidaan jo ennen multimediasisällön tuotannon aloittamista.

Tällöin puhutaan internationalisoinnista, joka tulisi huomioida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käsikirjoitusprosessia. Internationalisoinnissa eri kulttuurien ja kielten vaatimukset huomioidaan ennen tuotantovaihetta.

Lue lisää omia tarpeitasi vastaavista audiovisuaalisen kääntämisen ratkaisuista.

Mitkä ovat multimedian lokalisointiprojektin tyypilliset vaiheet?

1. Esituotanto ja videoanalyysi

Kun editoitua videota aletaan lokalisoida, ensimmäinen vaihe on analysoida video ja kerätä siitä kaikki lokalisoitavat materiaalit. Tämä voi sisältää esimerkiksi puheen ja äänet, tekstitykset ja ruututekstit, kuvat sekä alueelliset ja kulttuurilliset viittaukset. 

Lokalisointiprojektin huolellinen suunnittelu helpottaa myöhempiä vaiheita.

Kohderyhmän ja avainviestin määrittely on olennaisen tärkeää videoprojektin suunnittelussa. Kenelle viesti on tarkoitettu? Miten viesti halutaan välittää? Kun ydinajatus on määritelty, videon sisällöstä kannattaa laatia lyhyt synopsis.

Seuraavaksi on aika aloittaa videon käsikirjoituksen, yksityiskohtaisen sisällön ja tapahtumien sekä dialogin tai kerronnan työstäminen.

Lokalisoinnin reunaehtoja on helppo muokata tässä vaiheessa. Esimerkiksi kuvaussijainti, videon sisältö ja kerronnan kesto sekä videossa näkyvät tekstit ja kertojan näkyminen voidaan valita lokalisoinnin tarpeet huomioiden.

2. Tekstien kääntäminen ja lokalisoiminen

Teksti kootaan erilliseen tiedostoon, jotta se voidaan kääntää helposti uudelle kohdekielelle.  Jos video sisältää esimerkiksi haastattelun, tehtävään tarvitaan av-kääntäjä. Ammattilainen tunnistaa videosta olennaisen ja tietää, mitä tekstityksistä voidaan jättää pois merkityksen hämärtymättä.

Lokalisoinnin tarpeeseen havahdutaan usein vasta alkuperäisen videon tuotannon jälkeen. Videon tuottamisen ja lokalisointitarpeen havaitsemisen välillä voi kulua pitkäkin aika. Onneksi lokalisointi on mahdollista, vaikka alkuperäinen editoimaton video olisi kadonnut bittiavaruuteen. Myös editoituja videoita voidaan siis lokalisoida.

3. Kerronnan tuottaminen

Kun käännös on valmis, seuraavaksi tarvitaan kertoja, jos video lokalisoidaan kerrontaa tai dubbausta hyödyntäen.

Jotta viesti välittyisi selkeästi ja ymmärrettävästi, kertojan on hyvä olla syntyperäinen kielen puhuja. Syntyperäiset puhujat hallitsevat luontaisesti kohdekielen painotukset ja vivahteet, mikä vähentää väärintulkintojen riskiä.

4. Lokalisoidun materiaalin lisääminen videoon tekstityksinä, dubbauksena tai puheena

Tekstitykset ovat yleisin tapa lokalisoida video, ja ne voidaan lisätä videoon heti kääntämisen jälkeen.

Usein ne ovat myös kustannustehokkain vaihtoehto: välivaiheita on vähemmän, ja tekstityksiä on helppo muokata. Jos lokalisoitua tekstiä on muokattava kesken projektin, tekstiä on helpompi muokata kuin ääniraitaa. Äänitetyn puheen muokkaaminen edellyttää yleensä sisällön äänittämistä uudelleen.

Kun käännetty teksti lisätään videoon tekstityksinä, videota voidaan vielä editoida tarpeen mukaan.

Videon viestiä voidaan myös vahvistaa lisäämällä kuvia, musiikkia tai ääniä. Lisäksi lokalisoidusta videosta voidaan poistaa osia, joita yritys ei halua sen sisältävän. Esimerkiksi jotkin kuvat tai tekstit voidaan tulkita loukkaaviksi toisessa kulttuurissa.


date icon9. heinäkuuta 2022     tag iconMultimedia

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

aiheeseen liittyvät artikkelit