Tapaustutkimus

Candriam: Keskitetty portaali parantaa käännösten ROI:ta

Lue, miten käännösten keskittäminen yhdelle kumppanille ja parhaiden käännösteknologioiden hyödyntäminen kasvatti Candriamin ROI:ta.


Asiakas

Candriam tarkoittaa vakaumuksellista ja vastuullista omaisuudenhoitoa – nimi on lyhenne sanoista ”Conviction and Responsibility In Asset Management”. New York Lifen omistama, Fortune 100 -listattu Candriam on toiminut kestävän ja vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä jo vuodesta 1996. Useisiin eri toimialoihin erikoistunut globaali varainhoitoyritys työllistää yli 500 asiantuntijaa. New York Life Investments hallinnoi yli 500 miljardin euron varoja, ja se on yksi maailman suurimmista varainhoitoyrityksistä.   


Haaste

 • Useita lokalisointipalvelujen toimittajia
 • Vanhentuneet lokalisointiprosessit
 • Puutteita lokalisoinnin suorituskykymittareissa

Candriamilla oli tapana hankkia projektien lokalisointipalveluita useilta eri toimittajilta. Hajautetun hankintamallin takia käännösprosessit olivat kuitenkin monimutkaisia, ja lokalisointipäälliköllä oli vaikeuksia hallita niitä. Yhden henkilön oli hoidettava keskitetysti kaikki sisäisten tiimien pyynnöt ja mukauduttava eri palveluntarjoajien vaatimuksiin ja menetelmiin, joissa käytettiin joskus vanhentuneita työnkulkuja sähköpostitse.

Prosessiin osallistuvat sidosryhmät kokivat turhautumista myös siksi, että heillä oli puutteellinen näkyvyys lokalisoinnin kustannuksiin ja suorituskykymittareihin. Haasteet oli tunnistettu, ja tavoite oli selkeä: yksinkertaistetaan lokalisointiprosesseja ja keskitetään koko lokalisointistrategia yhdelle kumppanille.

Candriam sai ison ahaa-elämyksen, kun Acoladin asiakkuuspäällikkö esitteli heille portaalimme, jonka sisältö- ja kielityökaluilla voi hallita kaikenlaisia rahoitusalan sisältöjä. Candriamin lokalisointipäällikkö ymmärsi nopeasti, miten portaali voi auttaa heitä ratkaisemaan nykyiset lokalisointihaasteet ja edistää yrityksen kasvustrategiaa.

Olemme tehneet Acoladin kanssa yhteistyötä useiden vuosien ajan. Kun harkitsimme käännösprojektien keskittämistä yhdelle kumppanille, Acolad erottui kilpailijoista palvelun laadun ja joustavan lähestymistapansa ansiosta. He olivat valmiita mukauttamaan lähestymistapansa yrityksemme vaatimuksiin.

Olivier Hautfenne, markkinointipäällikkö, Candriam

Miksi Acolad

Candriam oli tehnyt yhteistyötä Acoladin kanssa jo vuodesta 2016. Yritysten välillä oli hyvä kaupallinen suhde, ja yhteistyössä hyödynnettiin jo esimerkiksi asiakaskohtaista käännösmuistia ja aihealueeseen erikoistuneita kieliasiantuntijoita. 

Asiakas arvosti myös Acoladin vankalla pohjalla olevaa toimintaa ja yritysrakennetta sekä rahoitusalan asiantuntemusta – erityisesti varainhoidossa. Lisäksi meillä oli jo hyvä käsitys asiakkaamme liiketoimintatilanteesta, haasteista ja prioriteeteista.

Candriamin toimintafilosofia liittyy vastuulliseen sijoittamiseen. Vastuullisuus on tärkeää myös Acoladille, joka investoi valtavasti kääntäjien ammattikunnan tukemiseen Acolad-yhteisön ja muiden hankkeiden kautta. 

Ratkaisu

 • Yksi lokalisointikumppani – Acolad
 • Acoladin portaali keskitettynä järjestelmänä kaikissa globaaleissa sisältöprojekteissa
 • Lokalisoinnin projektinhallintateknologia
 • Lokalisointiprojektien suorituskykymittareiden seuranta ja raportointi
 • Sisäisten asiantuntijoiden tekemät tarkistukset kohdemaassa

Käännösten ja kieliasiantuntemuksen osalta Candriam oli jo päättänyt, että he haluavat keskittää kaikki lokalisointiprojektit ja käyttää Acoladia ainoana kumppanina useiden toimittajien sijaan. 

Acoladin portaali sujuvoittaa käännösprojektien seurantaa. Kaikki yrityksen käännöspyynnöt tehdään yhdessä järjestelmässä, mikä säästää aikaa ja parantaa käyttäjäkokemusta.

Olivier Hautfenne, markkinointipäällikkö, Candriam

Asiakirjatyypit

 • Rahastokatsaukset

 • Rahoitusalan artikkelit

 • Oikeudelliset asiakirjat

 • Rahoitusalan esitykset

Tärkeimmät projektit

 • Candriam Academy

 • Rahoitusalan uutislehdet

 • Viikoittaiset ja kuukausittaiset projektit, kuten ”kahvitauko”

 • Tarjouspyyntöasiakirjat

 • Verkkosivujen lokalisointi

Teknologian osalta pystyimme osoittamaan, että Acoladin portaaliratkaisu vastaa kaikkiin asiakkaan odotuksiin. Se tarjoaa näkyvyyden käännöspyyntöihin, raportoinnin ja tarkistukset kohdemaassa (Candriamin tekemä ylimääräinen oikoluku portaalissa) sekä helppokäyttöisen, globaalin järjestelmän, jonka avulla kaikki osastot voivat lähettää käännöspyyntöjä. 

Ratkaisumme oli niin selkeä ja helppokäyttöinen, että se vaikutti positiivisesti myös muutoksen hallintaan ja edisti järjestelmän käyttöönottoa.

 

Loppusanat

Tulos

Käännösten keskittäminen auttoi parantamaan käännösten ROI:ta – enemmän sisältöä, enemmän projekteja, enemmän kieliä.

 • Viisi kertaa enemmän käännösprojekteja vuosittain
 • Yli 100 valmistunutta käännösprojektia joka kuukausi
 • Sisältöä 2–5 kielellä
 • 10 prosentin kustannussäästö käännösmuistin ja sisällön uudelleenkäytön ansiosta
 • Käännöspyyntöjä 42 henkilöltä eri puolilta Eurooppaa
 • Candriamin kieliasiantuntijoiden integrointi Acoladin resursseihin
Acoladin portaalin ansiosta yhteistyömme tehostui puolin ja toisin, kun saimme paremman näkyvyyden meneillään oleviin käännösprojekteihin. Pystymme hoitamaan kuukaudessa yli sata käännöstyötä viidellä kielellä ja pyytäjiltä eri puolilta Eurooppaa. Tarkistus kohdemaassa varmistaa, että asiakkaamme saa täydelliset käännökset jokaisessa projektissaan.

Olivier Hautfenne, markkinointipäällikkö, Candriam

Aiheeseen liittyvää lukemista

AON: Vakuutuspalvelujen viestintä maailmanlaajuisilla markkinoilla

Yksityiskohtainen opas käännöstarjouspyynnön laatimiseen

Haluatko keskittää ja tehostaa käännöspalvelujen hankintaa?

Ota yhteyttä lokalisoinnin konsultointitiimiimme, niin suunnittelemme juuri sinun liiketoiminnallesi räätälöidyn ratkaisun.