Beste praktijken op het gebied van terminologiebeheer: aan de slag

Voor bedrijven die hun merkbekendheid op de internationale markt willen vergroten, zijn er verschillende stappen die zij eerst moeten nemen. Een merk met een sterke identiteit zorgt voor de beste resultaten. Dit behelst een reeks richtlijnen over hoe het merk zal communiceren met de wereld en omvat alle details: van merkkleuren tot merkterminologie.

date icon3 februari 2022     tag iconVertaling

Een goede provider van taaldiensten helpt jou via vertaling en lokalisatie om jouw boodschap over te brengen naar andere landen en te bepalen hoe deze eruitziet. Dit omvat terminologiebeheer.

Wat is terminologiebeheer?

Terminologiebeheer kan worden beschreven als een methodologie die ons helpt om de bedrijfsterminologie binnen een bedrijf te identificeren, lokaliseren, goed te keuren en te centraliseren.

Terminologiebeheer gaat veel verder dan de creatie van tweetalige termbases met complexe metadata. De naleving en consistentie van terminologie zijn essentieel met het oog op kwalitatief hoogstaande en rendabele processen voor merkbeheer en lokalisatie.

Het kan ook worden omschreven als een verzameling van processen die het mogelijk maakt om het meeste te halen uit bedrijfscommunicatie en hergebruik van intellectuele assets. Klanten die de beste praktijken op het gebied van terminologiebeheer toepassen, transformeren hun taalkundige assets in intellectueel eigendom en kapitaal. Bovendien is dit een effectieve en aangetoonde manier om de internationaliseringskosten terug te dringen.

Waarom heb ik dit nodig?

De lokalisatie van essentiële concepten en termen is vaak erg moeilijk door de technische aard van deze concepten. Soms zijn de concepten of termen zelfs voor een gekwalificeerde en ervaren taalkundige lastig door een gebrek aan contextuele referenties of een ander soort metadata of aanvullende informatie.

De eerste stap naar een degelijk programma voor terminologiebeheer vereist de voorafgaande identificatie van essentiële termen voor de producten van het merk en het thema in kwestie. Deze identificatie van essentiële terminologie in combinatie met de validatie, lokalisatie, goedkeuring en centralisatie van deze termen effent het pad naar een eenvoudigere en voordeligere lokalisatiecyclus voor de organisatie.

Het nut van terminologiebeheer voor internationale merkconsistentie

De investering in een terminologieprogramma leidt tot een wijdverbreid gebruik van de terminologieconcepten en termen van een merk voor alle belanghebbenden in een organisatie. In onze sector wordt vaak gedacht dat terminologie alleen belangrijk is voor vertalers. Maar niets is minder waar, want terminologie is cruciaal voor alle belanghebbenden in de productlevenscyclus: van technische schrijvers, tot productmanagers, tot marketingbureaus die werken aan de branding van klanten, tot vertalers en klantreviewers.

Als een concept onduidelijk is tijdens de lokalisatiecyclus of niet beschikt over metadata-informatie om de term te verduidelijken of definiëren, dan kan de vertaalcyclus tot stilstand komen. Als je deze verwarring vermenigvuldigt met het aantal talen dat jouw organisatie beoogt, dan zit je al snel met een serieus knelpunt.

Dit leidt tot langere globaliseringslevenscycli, meer geld dat in feite verspild wordt aan lokalisatie, toegenomen inconsistenties, variërende contentkwaliteit en een tragere time-to-market.

Maar laten we even naar de positieve kant kijken: de implementatie van de beste praktijken op het gebied van terminologiebeheer leidt tot besparingen op meerdere gebieden van het lokalisatieproces en dit zorgt dan weer voor meer consistentie, hogere kwaliteit, snellere time-to-market en een hogere ROI voor jouw internationale brandinginspanningen.


date icon3 februari 2022     tag iconVertaling

Bespreek jouw volgende internationale project met onze experts

aanverwante artikelen