Het vertaalproces optimaliseren met woordenlijsten en een vertaalgeheugen

Een belangrijk voordeel van een langdurig partnerschap met een vertaalbureau is de opbouw van gespecialiseerde woordenlijsten en vertaalgeheugens. Het merendeel van onze klanten hecht daar veel waarde aan.

Net als in elk beroep is het belangrijk dat je allerlei tools hebt waarmee je het werk effectief kunt uitvoeren. Computers en gespecialiseerde software liggen voor de hand, maar een andere set tools wordt vaak onderschat: woordenlijsten en vertaalgeheugens.

Consistente communicatie dankzij woordenlijsten en vertaalgeheugens

Een woordenlijst bestaat uit een tabel met belangrijke termen in de ene taal en de vertaling daarvan in de doeltalen. Het bijzondere aan deze woordenlijsten is dat ze ook een definitie van elke term bevatten plus eventueel een extra toelichting. Woordenlijsten worden voor een specifiek vakgebied, een specifieke sector of een specifiek product gemaakt, ofwel door het bedrijf zelf ofwel al doende door het vertaalbureau. In het laatste geval worden woordenlijsten door de klant nagekeken om te zien of alles klopt. Het opbouwen van een woordenlijst is een tijdrovende taak die grondig research en aandacht voor detail vergt.

Een vertaalgeheugen is een soort database. Het is een tweetalig bestand dat in CAT-software (Computer-Assisted Translation) wordt aangemaakt en waarin alle vertalingen voor een bepaalde klant worden opgeslagen. Zo'n geheugen bevat alle vertaalde bronteksten, opgedeeld in segmenten, met de bijbehorende vertalingen. Een geheugen wordt steeds groter en wordt al snel een waardevolle tool die bij elk nieuw project wordt gebruikt.

Samenvattend is een woordenlijst een verzameling vaktermen en een vertaalgeheugen een vertaaldatabase voor een bepaalde klant.


Tijdbesparend en terminologisch consistent

Hoewel het aanleggen van een woordenlijst en vertaalgeheugen in het begin een investering vergt, besparen ze op den duur veel tijd. Woordenlijsten zijn goud waard voor vertalers, want ze hebben zo direct toegang tot gespecialiseerde terminologie. Dat bespaart hun niet alleen research, maar geeft ze ook meer vertrouwen, omdat ze een gevalideerde, betrouwbare bron gebruiken.

Vertaalgeheugens hebben hun waarde vooral bewezen bij terugkerende aanvragen van dezelfde klant. Je haalt eerder vertaalde segmenten uit oudere documenten op uit het geheugen, waardoor het vertaalproces efficiënter wordt. De CAT-tool vult eerder vertaalde content automatisch in, zodat het totale vertaalvolume daalt en de kosten dus ook.

In een geheugen kun je ook eerder gebruikte formuleringen en de gehanteerde stijl opzoeken. Daardoor kan de vertaler voor stilistische en terminologische consistentie zorgen.

Tools om in te voeren, bij te werken en te delen

Woordenlijsten en vertaalgeheugens zijn "levende" tools, dat wil zeggen dat ze bij elk project goed moeten worden bijgehouden. Dat is een nauwkeurige taak, die vaak door vertaal- of projectmanagers wordt uitgevoerd.

Tijdens het proeflezen controleren zij of de vertaling overeenkomt met het geheugen, onder meer qua terminologie en stijl. Na het proeflezen zorgen ze ervoor dat het geheugen wordt bijgewerkt. 

Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor taalmanagers: zij voegen zo nodig nieuwe termen aan de woordenlijst toe, die ze bij een nieuw project weer delen met de vertalers. Hun expertise en inzicht zijn cruciaal voor het bijhouden van betrouwbare, actuele woordenlijsten en geheugens.

Woordenlijsten en geheugens bewijzen hun waarde weliswaar vooral achter de schermen, maar ze zijn onontbeerlijk als bron van eerder vertaalwerk en als aanzet voor nieuwe vertalingen van topkwaliteit. Als je een langdurig partnerschap met een vertaalbureau ambieert, mag je hun belang niet over het hoofd zien.

Ontdek onze expertise in het beheer van vertaalprojecten

Aanverwante artikelen