Juridiska översättningar inom immaterialrätt

Är dina juridiska översättningar och patentöversättningar säkra − oavsett plats och sektor? 

87 % av företagets värde kommer från immateriella tillgångar som patent och varumärken.

Immaterialrätt är en kritisk komponent för företag världen över, men ansökningar i utlandet kan vara en komplicerad process. 

Å ena sidan har varje land sina egna procedurer och unika krav, vilket gör det svårt att säkerställa övergripande kvalitetsövervakning och konkurrenskraftiga priser.  Å andra sidan kan det innebära en administrativ huvudvärk att ha flera ansökningsbevis och fakturor i olika valutor. Även om det underlättar på din sida att instruera ett företag att samordna processen, ökar det också kostnaderna dramatiskt. 

Denna ständigt ökande kostnad och komplexitet för vanliga ansökningar utomlands gör detta till en dyr, tidskrävande och arbetsam uppgift.

Lösningen är: Acolads globala patentansökningar och varumärkesregistreringar. 

En smidig global ansökningsupplevelse

Kraftfulla ansökningslösningar som underlättar strategiskt beslutsfattande under hela immaterialrättens livscykel

En enda kontaktpunkt

Den centraliserade ansökningsprocessen gör att du kan skicka en enda uppsättning instruktioner för ansökningar världen över, vilket minskar den administrativa bördan.

Förstärkt kvalitetsövervakning

Våra interna granskningsprocesser för samarbetspartner innebär ett extra mått av ansvar utöver vår juridiska, språkliga och tekniska expertis.

Stora kostnadsbesparingar

Vi kan minska kostnaderna med 30 % eller mer tack vare den arbetsvolym vi levererar och  relationerna med våra partner.

Bästa praxis för juridiska översättningar

Läs mer om vilka rekommendationer vi följer för att anpassa dina juridiska och immaterialrättsliga dokument för internationella marknader.

Det smarta valet för global patentansökan och varumärkesregistrering

Under en tid när de största företagen i världen hela tiden kämpar mot förfalskningar som vill utnyttja deras varumärken, är det avgörande att ha rätt partner för att skydda din immaterialrätt på den globala marknaden.

Acolad hjälper organisationer som din att skydda sin konkurrensförmåga globalt. Vi gör processerna enkla att förstå, navigera och implementera, samtidigt som vi hjälper er att maximera budgeten för ansökningar i utlandet.

Centraliserad och konsekvent hantering av immaterialrätt

Under en lång följd av år har vi samarbetat med hundratals företag och advokatbyråer världen över och utvecklat ett smidigt system för hantering av ledande företags immaterialrättsliga portföljer.

Acolad erbjuder en svit med anpassade skräddarsydda tjänster för ansökan i utlandet i alla regioner: 

 • Ansökningar i den nationella PCT-fasen
 • Europeisk validering
 • Direktansökan (Pariskonventionen)
 • Patentöversättningar
 • Varumärken
 • Förnyelser

Varför ansöka med Acolad?

 • Exklusivt fokus på patent- och varumärkesansökningar
 • Global räckvidd och möjlighet att göra ansökningar i mer än 120 olika regioner
 • Teknisk expertis inom alla industridomäner
 • Särskild ärendeansvarig med Fortune 500-erfarenhet
 • Support dygnet runt i flera tidszoner
 • Ständig tillgång till en tilldelad erfaren expert

Förenkla din globala process för immaterialrätt och maximera budgeten för ansökningar

Behöver du hjälp med ett immaterialrättsprojekt? Vi finns här för dig!