Auktoriserade eller certifierade översättningar: vilka steg behöver jag vidta?

Auktoriserade eller certifierade juridiska översättningar är översättning av dokument (kallelser, domslut, rättsprocesser, notariehandlingar, födelseattester, körkort, protokoll m.m.) utförd av en ”expertöversättare”. Auktoriserade översättare har rättslig behörighet att med sigill och signatur intyga att översättningen är trogen det ursprungliga dokumentet. Därmed kan översättningarna presenteras för administrativa myndigheter och institutioner i Frankrike och andra länder och betraktas som äkta i domstolar. Konfidentialitet är en avgörande del av den här tjänsten och något som en expertöversättare måste respektera.

Experten är registrerad hos den lokala appellationsdomstolen enligt beslut av en särskild kommission och anses vara en del av rättssystemet. Experten erbjuder sina tjänster till domstolar, jurister och notarier, samt till företag och privatpersoner. Observera att auktoriseringen är en fransk juridisk process, så de språkpar som stöds måste omfatta franska (engelska<->franska, tyska<->franska, spanska<->franska, o.s.v.).

Vad är syftet med en auktoriserad översättning?

Auktoriserade översättningar kan krävas i en rad fall som omfattar en nationell administrativ enhet eller institution. Detta är till exempel användbart för en fransk medborgare som flyttar till ett annat land, anställer en ny medarbetare eller börjar läsa på universitet i ett annat land, eller för en utländsk medborgare som kommer till Frankrike. Företag kan också behöva få sina dokument översatta och auktoriserade av rättsliga eller finansiella skäl (samarbetsavtal, grunda utländska dotterbolag o.s.v.).

Observera! Om dokumentet är avsett för utländska myndigheter räcker det inte längre med enbart auktorisering; en apostille-stämpel (vanligtvis utfärdad av den lokala myndigheten) måste läggas till, eller så måste dokumentet förklaras juridiskt giltigt av det franska utrikesministeriet, beroende på vilket land dokumentet är avsett för.

Vilka steg ska följas om man behöver en auktoriserad översättning?

  1. Se till att du frågar den institution som kräver den auktoriserade översättningen exakt vad de vill ha (auktorisering, juridisk giltighet, apostille-stämpel och så vidare).
  2. Kontakta en byrå eller auktoriserad översättare specialiserade på önskad språkkombination för att få en offert.
  3. Skicka originaldokumentet via post eller som PDF till den valda översättaren (med en säker tjänst).
  4. Om du vill kan du be att få korrekturläsa översättningen (i digitalt format) innan den levereras som certifierad till dig (i pappersformat).
  5. Ordna med ytterligare formaliteter (apostille-stämpel, juridiskt godkännande).
  6. Hämta upp din auktoriserade översättning, som kan levereras via post eller för hand, eftersom det till skillnad från vanliga översättningar endast är originaldokument med denna stämpel och översättarens handskrivna signatur som är giltiga.

Auktoriserade översättningar är en tidskrävande process, särskilt när du tar hänsyn till den tid det tar att skicka dem via post. Om du behöver denna tjänst rekommenderar vi starkt att du inte väntar till sista minuten!

Hur mycket kostar en auktoriserad översättning?

Beräknat per ord eller sida kan en auktoriserad översättning verka dyr. Den omfattar också utskrifts- och brevkostnader som andra översättare inte har. För att inte tala om alla utbildningar som krävs varje år för att hålla kunskaperna uppdaterade.

Diskutera dina juridiska översättningar med våra experter

Relaterade artiklar