Juridik

Ett världsomspännande nätverk av språkexperter, specialiserade inom juridisk översättning, tolkning och transkription

Juridiska specialistöversättare och rättstolkar till din tjänst

Vi tillgodoser dina behov av juridisk översättning, med hög kvalitetsnivå och kundservice i världsklass

Juridiska översättningsprojekt kan vara komplexa och kräver oftast specialistkompetens. Vi kan underlätta processen med hjälp av vårt ekosystem för juridisk översättning, som innefattar medarbetare, processer och teknik.

Oavsett om du hanterar ett flerspråkigt projekt som kräver certifierade översättningstjänster eller utökar verksamheten till en ny marknad, så kan vi tillgodose alla dina juridiska översättningsbehov via en enda kontaktpunkt.

Snabb och tillgänglig service

Vårt team är tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan. Vi besvarar förfrågningar inom en timme och har kapacitet att leverera snabbt vid behov.

Anpassat till dig

Din egen kundansvarige hos oss blir din kontakt gällande alla dina översättningar – enkelt och smidigt.

Fullständig sekretess

Datasäkerhet och konfidentialitet är A och O i juridiska sammanhang. Acolad skriver gärna sekretessavtal med kunderna och vi använder vid behov en säker plattform för dataöverföring.

Acolad är ständigt vårt förstahandsval för juridiska översättningar. De tillhandahåller en snabb och effektiv tjänst med tydliga prisalternativ.

Olivier Morel
Head of International, Cripps LLP

Juridisk översättningsexpertis

Vi tillgodoser alla behov inom juridiska språktjänster, oavsett juridiskt område och typ av dokument

För juridisk översättning krävs förutom goda språkkunskaper även specifik kunskap inom det juridiska området: kompetens inom juridiska koncept och genrer som kontrakt, avtal, domar och inlagor är absolut nödvändig. Vårt team av specialiserade juridiska översättare har genomgått noggrann testning och har den kunskap som behövs för att återskapa dina källdokument på målspråket, samtidigt som de förhåller sig till den terminologi som ditt företag använder.

Vi kan tillgodose alla dina behov inom juridisk översättning:

Klienter

 • Advokater
 • Advokatbyråer
 • Juridiska tjänster och avdelningar
 • Konsultfirmor
 • Försäkringsbolag  

Specialiseringar

 • Administrativa beslut
 • Tvistlösning
 • Frakt
 • Handelsrätt
 • Bank- och finansrätt
 • Skattejuridik
 • Affärsjuridik
 • IT-juridik
 • Egendomsrätt
 • Försäkringsrätt
 • Konkurrensrätt
 • Immaterialrätt och upphovsrätt
 • Redaktionella dokument

Dokument

 • Kontrakt
 • Vittnesmål
 • Bolagsordningar
 • Domslut
 • Aktieägaravtal
 • Upphandlingsunderlag
 • Stiftelseurkunder
 • Protokoll
 • Rapporter
 • Patent
 • Skiljedomar
 • Registreringsbevis
 • Fullmakter
 • Köp- och säljkontrakt
 • Rättsakter
 • Stämningsansökningar

Certifierade och auktoriserade översättningar

På Acolad har vi byggt upp ett nätverk av auktoriserade översättare. Tack vare vår långa erfarenhet av att tillhandahålla juridiska översättningar kan vi översätta officiella dokument så att de accepteras av berörda instanser och organisationer runt om i världen. Om du vill försäkra dig om att dina juridiska dokument genomgår en korrekt certifieringsprocess är du välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Auktoriserad översättning: allt du behöver veta

 

Juridiska översättningar inom immaterialrätt

Under en lång följd av år har vi samarbetat med hundratals företag och advokatbyråer och utvecklat ett smidigt system för hantering av ledande företags immaterialrättsliga portföljer. Med allt från översättning av patent till varumärkesregistrering hjälper vi globala företag att skydda sina konkurrensfördelar över hela världen.

Maskinöversättning av juridiska dokument

Advokatbyråer runt om i världen använder sig i allt större utsträckning av maskinöversättning för att reducera kostnader och hanteringstider i sina internationella rättsprocesser. Via en kombination av översättningsminnen, specifik juridisk terminologi och upplärning av system för maskinöversättning säkerställer vi optimala resultat och högsta möjliga kvalitet.

Maskinöversättning är idealiskt för större mängder juridiska dokument, exempelvis i e-discovery-stadiet, så att du snabbt kan skaffa dig en översiktlig förståelse av det översatta materialet och fortsätta med ditt arbete.

 • Vi lär hela tiden upp våra översättningsmotorer genom att mata dem med juridiskt material, och dina data hålls skyddade och konfidentiella.
 • Valfri kvalitetsnivå utifrån dina behov:
  • Maskinöversättning
  • Maskinöversättning och textredigering
  • Maskinöversättning, textredigering och korrekturläsning

Snabba, tillförlitliga och korrekta juridiska transkriberingstjänster

Vårt team av duktiga juridiska transkriberare omvandlar dina ljudfiler till text på ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Våra skickliga transkriberare har lång erfarenhet av transkription av alla slags ljudinspelningar.

 • Rättegångssamtal, rättegångsprotokoll
 • Certifierad transkription
 • Förhör
 • Skiljedomsförfaranden
 • Konferenser
 • Förhandlingar och intervjuer
 • Telefoninspelningar
Jag har under de senaste två åren samarbetat med Acolads juridiska team om ett antal projekt. Två saker som jag gärna vill framhålla är teamets professionalism och vänliga attityd.  Vårt avdelade team är väldigt tillmötesgående och anstränger sig alltid lite extra för att tillhandahålla de översättningstjänster vi behöver. Eftersom de är så insatta i översättningens problematik och nyanser kan vi alltid räkna med att få tillfredsställande resultat.

Olena Golovtchouk
Delägare, Gateley Legal

Juridiska tolktjänster

Infinn dig till vittnesförhöret, förhandlingen eller rättegången full av tillförsikt

Vi erbjuder heltäckande högkvalitativa tjänster inom juridisk tolkning och rättstolkning, från tolkning på plats till video- och telefontolkning, på alla språk.

Våra juridiska tolkar förstår sig på känsliga rättsfall gällande t.ex. mänskliga rättigheter eller immigrations- och asylrätt, och är förbundna till strikt sekretess.

 • Juridisk distanstolkning vid virtuella förhandlingar
 • Certifierad rättstolkning på plats eller på distans
 • Vittnesförhör
 • Rättegångar
 • Förhandlingar
 • Möten
 • Förlikningar
 • Konferenssamtal
 • Medicinska undersökningar
 • Försäkringsbesked

Bästa praxis för flerspråkiga virtuella förhandlingar

 

Ett globalt nätverk av juridikexperter

Vi kan tillhandahålla rätt konsult via vårt nätverk av experter inom olika teknikområden, certifierade språkproffs med kunskaper på modersmålsnivå och specialiserade juridiska tolkar.

Acolad erbjuder juridisk översättning och juridiska tolktjänster av kunniga och erfarna språkexperter.

Alla våra certifierade översättare har genomgått noggrann granskning och befunnits ha gedigen teknisk och juridisk erfarenhet, språkkunskap och expertkunskap.

Oavsett vilket språk dina klienter talar kan vi erbjuda skickliga och erfarna juridiska översättare.

Snabbfotad dygnet runt-service

Tack vare vårt nätverk av infödda översättare, utspridda i olika tidszoner, kan vi leverera alla slags projekt på kort tid.

Juridiska översättningsprojekt präglas ofta av korta tidsfrister och snabba ändringar. Därför har du tillgång till vårt team dygnet runt, alla dagar i veckan.

Via vårt team av specialiserade juridiska översättare kan vi tillgodose dina brådskande översättningsbehov utan att tumma på kvaliteten. Vi hanterar effektivt även de mest komplexa och brådskande projekt, och våra duktiga projektledare finns till hands för dig under hela projektets gång.

Vi har erfarenhet av samarbeten med advokatbyråer, företags interna juridiska avdelningar, försäkringsbolag och andra typer av företag i juridikbranschen, och vi levererar alltid juridiska översättningar av högsta kvalitet, även när tidsramarna är snäva.

Berätta för oss om ditt ärende.

Acolads juridikexperter kan hjälpa dig, oavsett hur dina behov av juridisk översättning ser ut.