Auktorisoitu tai virallinen käännös: mihin toimiin on ryhdyttävä?

Auktorisoitu tai virallinen juridinen käännös on asiantuntijakääntäjän suorittama asiakirjojen (haasteet, tuomiot, oikeudenkäynnit, notaarin laatimat asiakirjat, syntymätodistukset, ajokortit, transkriptiot jne.) käännös. Auktorisoiduilla kääntäjillä on lainmukainen valtuus vakuuttaa sinetillä ja allekirjoituksellaan, että käännös vastaa alkuperäistä asiakirjaa. Heidän käännöksensä voidaan näin ollen esittää ranskalaisille tai ulkomaisille viranomaisille ja laitoksille, ja ne katsotaan oikeudessa todistusvoimaisiksi. Luottamuksellisuus on olennainen osa tätä palvelua, ja asiantuntijakääntäjän on noudatettava sitä.

Asiantuntija on rekisteröity paikalliseen muutoksenhakutuomioistuimeen erityislautakunnan päätöksellä, ja häntä pidetään oikeuslaitoksen avustajana. Asiantuntijat tarjoavat palvelujaan tuomioistuimille, asianajajille ja notaareille sekä yrityksille ja yksityishenkilöille. On tärkeää huomata, että koska auktorisointi on ranskalainen oikeudellinen menettely, ranskan on kuuluttava tuettujen kieliparien joukkoon (englanti<->ranska, saksa<->ranska, espanja<->ranska jne.)

Mikä on auktorisoidun käännöksen tarkoitus?

Auktorisoituja käännöksiä voidaan vaatia monissa tapauksissa, joissa on kyse kansallisesta hallinnosta tai laitoksesta. Siitä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun Ranskan kansalainen muuttaa toiseen maahan, palkkaa uuden työntekijän tai aloittaa yliopisto-opinnot toisessa maassa, ja sama koskee myös Ranskaan saapuvaa ulkomaan kansalaista. Yritykset saattavat myös tarvita asiakirjojensa auktorisoituja käännöksiä oikeudellisiin ja taloudellisiin tarkoituksiin (kumppanuussopimukset, ulkomaisten tytäryhtiöiden perustaminen jne.)

Huomaa: jos asiakirja on tarkoitettu ulkomaisille viranomaisille, pelkkä auktorisointi ei enää riitä, vaan siihen on lisättävä myös apostille (myönnetään yleensä kaupungintalolla) tai asiakirja on laillistettava ulkoministeriössä kohdemaan mukaan.

Mihin toimiin on ryhdyttävä auktorisoidun käännöksen hankintaa varten?

  1. Muista kysyä auktorisoitua käännöstä edellyttävältä laitokselta, mitä se haluaa (auktorisoitu käännös, laillistaminen, apostille jne.)
  2. Ota yhteyttä toimistoon tai auktorisoituun kääntäjään, joka on erikoistunut haluttuun kieliyhdistelmään, jotta saat tarjouksen.
  3. Lähetä alkuperäiset asiakirjat postitse tai PDF-tiedostona valitulle kääntäjälle (käyttämällä suojattua palvelua).
  4. Voit halutessasi oikolukea käännöksen (digitaalisessa muodossa) omasta pyynnöstäsi, ennen kuin se toimitetaan sinulle virallisena (paperimuodossa).
  5. Järjestä mahdolliset lisämuodollisuudet (apostille, laillistaminen).
  6. Nouda auktorisoitu käännös, joka toimitetaan sinulle postitse tai henkilökohtaisesti, sillä toisin kuin tavanomaisessa käännöksessä, päteviä ovat vain alkuperäiset asiakirjat, joissa on sinetti ja kääntäjän omakätinen allekirjoitus.

Auktorisoitu käännösprosessi vie aikaa etenkin, kun otetaan huomioon niiden postitse lähettämiseen kuluva aika. Jos tarvitset tätä palvelua, suosittelemme toimimaan hyvissä ajoin!

Mikä on auktorisoidun käännöksen hinta?

Sana- tai sivukohtaisesti laskettuna auktorisoitu käännös saattaa vaikuttaa kalliilta. Siihen liittyy myös tulostus- ja postituskustannuksia, joita muilla kääntäjillä ei ole. Lisäksi vuosittain vaaditaan lukuisia koulutuskursseja, jotta osaaminen pysyy ajan tasalla.

Keskustele oikeudellisista käännöstarpeistasi asiantuntijoidemme kanssa

Aiheeseen liittyvät artikkelit