Autoriseret eller certificeret oversættelse: hvilke skridt skal jeg tage?

Autoriseret eller certificeret juridisk oversættelse er oversættelse af dokumenter (stævninger, domme, retssager, notarpåtegninger, fødselsattester, kørekort, transskriberinger osv.) udført af en "sagkyndig" oversætter. Autoriserede oversættere har juridisk bemyndigelse til med segl og underskrift at bekræfte, at oversættelsen er tro mod originaldokumentet. Deres oversættelser kan således fremlægges for franske eller udenlandske myndigheder og institutioner og anses for autentiske i retten. Fortrolighed er afgørende i denne service, og den sagkyndige oversætter skal respektere den.

Den sagkyndige, der er registreret hos den lokale appeldomstol efter afgørelse fra en specialiseret kommission, betragtes som retlig bisidder. De tilbyder deres tjenester til domstole, advokater og notarer samt til virksomheder og privatpersoner. Det er vigtigt at bemærke, at da autorisering er en juridisk procedure i Frankrig, skal de understøttede sprogpar omfatte fransk (engelsk<->fransk, tysk<->fransk, spansk<->fransk osv.).

Hvad er formålet med en autoriseret oversættelse?

Autoriserede oversættelser kan være påkrævet i en række sager, der involverer en national myndighed eller institution. De bruges for eksempel af franskmænd, der flytter til et andet land, ansætter en ny medarbejder eller starter på universitet i et andet land, og det samme gælder for en udenlandsk statsborger, der kommer til Frankrig. Virksomheder kan også have behov for at få deres dokumenter oversat og autoriseret til juridiske og økonomiske formål (partnerskabsaftaler, oprettelse af udenlandske datterselskaber osv.).

Bemærk venligst, at hvis dokumentet er bestemt til udenlandske myndigheder, er det ikke længere tilstrækkeligt at få det certificeret; der skal også tilføjes et apostillestempel (sker normalt på rådhuset). Alternativt skal dokumentet legaliseres af Udenrigsministeriet afhængigt af destinationsland.

Hvilke trin skal følges for at få en autoriseret oversættelse?

  1. Spørg altid institutionen, der kræver den autoriserede oversættelse, præcis hvad den ønsker (edsaflæggelse, legalisering, apostillestempel osv.).
  2. Kontakt bureauet eller den autoriserede oversætter med speciale i den ønskede sprogkombination for et tilbud.
  3. Send de originale dokumenter med post eller som PDF til den valgte oversætter (ved hjælp af en sikker tjeneste).
  4. Hvis du ønsker det, kan du bede om at læse korrektur på oversættelsen (i digitalt format), inden du får den certificerede leveret (i papirformat).
  5. Få eventuelle yderligere formaliteter på plads (apostillestempel, legalisering).
  6. Hent din autoriserede oversættelse, der vil blive sendt til dig med posten eller leveret direkte, da det i modsætning til en konventionel oversættelse kun er originale dokumenter, der bærer seglet og oversætterens håndskrevne underskrift, der er gyldige.

Autoriserede oversættelser er en tidskrævende proces, især fordi det tager tid at sende dem med posten. Hvis du har brug for denne service, råder vi dig kraftigt til ikke at vente til sidste øjeblik!

Hvad koster en autoriseret oversættelse?

Beregnet pr. ord eller pr. side kan en edsvoren oversættelse virke dyr. Der indgår også trykke- og forsendelsesomkostninger, som andre oversættere ikke har. For ikke at nævne de mange uddannelseskurser, der kræves hvert år for at holde deres viden ajour.

Drøft dine juridiske oversættelsesbehov med vores eksperter

Relaterede artikler