Beëdigde vertalingen: welke stappen moet je zetten?

Beëdigde juridische vertaling is de vertaling van documenten (dagvaardingen, vonnissen, processen, notariële akten, geboorteakten, rijbewijzen, transcripties, enz.) door een "deskundige" vertaler. Beëdigde vertalers beschikken over de wettelijke bevoegdheid om aan de hand van een stempel en handtekening te verklaren dat de vertaling trouw is aan het originele document. Dit betekent dat hun vertalingen aan Franse of buitenlandse overheden en instellingen kunnen worden voorgelegd en in de rechtbank als authentiek worden beschouwd. Vertrouwelijkheid is een essentieel onderdeel van deze dienstverlening en moet in acht worden genomen door deskundige vertalers.

Deze deskundigen zijn geregistreerd bij het lokale gerechtshof, op besluit van een gespecialiseerde commissie, en worden beschouwd als een assistent van justitie. Zij verlenen diensten aan zowel rechtbanken, rechters en notarissen als aan bedrijven en particulieren. Aangezien beëdiging een Franse juridische procedure is, is het belangrijk om op te merken dat de ondersteunde talencombinaties Frans moeten bevatten (Engels<->French, Duits<->Frans, Spaans<->Frans, enz.).

Wat is het doel van een beëdigde vertaling?

Beëdigde vertalingen kunnen worden vereist in een aantal gevallen waarbij een nationale overheid of instelling betrokken is. Zo is het bijvoorbeeld nuttig wanneer een Franse onderdaan naar een ander land verhuist, een nieuwe werknemer aanwerft of universiteitsstudies begint in een ander land. Hetzelfde geldt voor buitenlandse onderdanen die naar Frankrijk komen. Voor bedrijven is het mogelijk ook noodzakelijk om hun documenten te laten vertalen en beëdigen voor juridische en financiële doeleinden (partnerschapsovereenkomsten, oprichting van buitenlandse filialen, enz.).

Opgelet: wanneer een document bestemd is voor buitenlandse overheden, dan is een beëdiging alleen niet langer voldoende: afhankelijk van het land van bestemming moet ook een apostille worden aangebracht (doorgaans in het stadhuis) of moet het document wettelijk bekrachtigd worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Welke stappen moet je volgen om een beëdigde vertaling te bekomen?

  1. Vraag aan de instelling die de beëdigde vertaling vereist wat er precies nodig is (beëdiging, wettelijke bekrachtiging, apostille, enz.).
  2. Neem contact op met het bureau dat of de beëdigde vertaler die gespecialiseerd is in de gewenste talencombinatie en vraag een offerte aan.
  3. Stuur de originele documenten via post of pdf naar de gekozen vertaler (d.m.v. een beveiligde dienst).
  4. Indien je dit wenst, kun je vragen om de vertaling (in digitaal formaat) te laten proofreaden alvorens de beëdigde versie (in papieren formaat) aan jou verstrekt wordt.
  5. Zorg voor eventuele bijkomende formaliteiten (apostille, wettelijke bekrachtiging).
  6. Neem jouw beëdigde vertaling (geleverd via post of persoonlijk overhandigd) in ontvangst, want in tegenstelling tot een doorsneevertaling zijn enkel originele documenten met de zegel en de handtekening van de vertaler geldig.

Beëdigde vertalingen zijn een tijdrovend proces, zeker wanneer je rekening houdt met de tijd die nodig is om deze per post te verzenden. Als jij deze dienst nodig hebt, dan is het het beste om niet te wachten tot het laatste moment!

Hoeveel kost een beëdigde vertaling?

Als je kijkt naar de prijs per woord of per pagina, dan lijkt een beëdigde vertaling misschien duur. Het omvat dan ook de print- en verzendkosten die andere vertalers niet hebben. En dan zijn er elk jaar nog talrijke opleidingen nodig om de kennis up-to-date te houden.

Bespreek jouw behoeften voor juridische vertalingen met onze deskundigen

Aanverwante artikelen