Virtuaalitapahtumien tulkkauksen kysyntä kasvaa

Lue, kuinka tulkkaus voi vaikuttaa ratkaisevalla tavalla virtuaalitapahtumien ja -tapaamisten onnistumiseen.

date icon23. toukokuuta 2024     tag iconTulkkaus

Koronaviruspandemia johti maailmassa moniin tilapäisiin muutoksiin. Osa trendeistä jäi pysyvämmiksi, kuten yritysten satsaaminen liikematkojen sijasta verkkotapaamisiin ja reaaliaikaisiin tulkkauspalveluihin. Virtuaalitapaamisissa osallistujat ympäri maailman voivat olla vuorovaikutuksessa, oppia ja jakaa ideoita omalla kielellään. 

Esimerkiksi biotieteiden monimutkaisella alalla on helppo ymmärtää, miksi virtuaalitulkkauksen suosio on kasvanut viime vuosina. Monimutkainen erikoissanasto, lyhenteiden runsas käyttö ja yleisökohtaiset vivahteet voivat tuottaa vaikeuksia jopa syntyperäisille puhujille. 

Kun tähän lisätään vielä potilasturvallisuuden varmistaminen – minkä vuoksi virhetulkintoihin ei ole varaa – ja terveydenhuollon aikapaineet, laadukkaan tulkkauksen tärkeys käy nopeasti selväksi. 

Tekniset edistysaskeleet tulkkausalalla

Simultaanitulkkaus (lue lisää tulkkauksen eri muodoista) toteutettiin vielä jokin aikaa sitten pääasiassa paikan päällä. Tulkkausalan uudet innovaatiot ovat kuitenkin johtaneet nopeisiin muutoksiin. Edistynyt teknologia tuo konferenssilaitteiston ominaisuudet saataville myös etäympäristöihin ja mahdollistaa monikielisten tapaamisten simultaanitulkkauksen mistä päin maailmaa tahansa. Kukin henkilö voi osallistua tapaamiseen ja kuunnella muiden puheenvuoroja haluamallaan kielellä. 

Käyttäjäkokemus, turvallisuus ja olematon viive ovat kaikki kriittisiä tekijöitä tärkeiden tapaamisten simultaanitulkkauksessa. Saatavana on nykyään automaattisia järjestelmiä monikielisen sisäisen ja ulkoisen viestinnän järjestämiseen puhelimen välityksellä, etäyhteyden kautta tai paikan päällä. 

Luotettavan tulkkausteknologian ansiosta tilaaja voi käyttää järjestelmää missä ja milloin tahansa ja saada aina käyttöönsä pätevän tulkin. 

Etäyhteydellä tapaamiseen on mahdollista valita sopiva tulkki tapahtuman luonteen ja toimialan mukaan. Esimerkiksi terveydenhuoltoalalla tilaaja voi valita jopa tiettyyn lääketieteen erikoisalaan perehtyneen tulkin. 

Kaikki irti kansainvälisistä tapaamisista

Asiakastapaamisten tulkkauksen (neuvottelutulkkauksen) lisäksi yrityksissä tarvitaan entistä enemmän tulkkeja, jotka ovat tietyn erikoisalan asiantuntijoita. Yleisen trendin mukaisesti virtuaalitapahtumat ja -tapaamiset ovat yleistyneet myös erikoistoimialoilla. Esimerkiksi biotiedeyritykset ovat kohdentaneet budjettejaan uudelleen, jotta ne saisivat kaiken irti erilaisista virtuaalitapahtumista, kuten symposiumeista, yrityksen sisäisistä kokouksista, kansainvälisistä myyntitapaamisista, yhtiökokouksista tai sijoittajatilaisuuksista. Toimialojen globaalin luonteen vuoksi yritysten on yhä useammin pystyttävä hyödyntämään asiantuntijoiden osaamista monilla eri kielillä APAC-, EMEA- ja LATAM-alueilla. 

Kieli- ja toimiala-asiantuntijoiden on saatava tapahtuman aiheesta riittävästi tietoa ennakkoon, jotta he voivat valmistautua tilaisuuteen hyvin. Näin osallistujat voivat saapua tapahtumaan luottavaisin mielin, mikä ei ole itsestään selvää tilanteessa, jossa henkilö joutuu osallistumaan keskusteluun muulla kuin omalla kielellään. Mahdollisuus viestiä itselle luontevalla kielellä luo empaattisen ja osallistavan ympäristön ja auttaa näin edistämään aktiivista osallistumista fyysisestä tai kulttuurillisesta välimatkasta riippumatta. 

Live-tulkkauksen tarjoaminen voi vaikuttaa tuloksiin merkittävällä tavalla tietyissä asiayhteyksissä, kuten muutostenhallinnassa, jossa osallistujilta odotetaan uusia ideoita. Onnistuneen etätapaamisen järjestäminen tällaisista aiheista voi olla jo itsessään haastavaa, vaikka kieli ei olisi este. Ei siis liene ihme, että kansainväliset yritykset käyttävät entistä suuremman osan tapahtuma- ja matkustusbudjeteistaan ammattimaisiin tulkkauspalveluihin. 

Monikieliset terveydenhuollon puhelinpalvelut

Toinen osa-alue, jossa live-tulkkauspalveluja hyödynnetään entistä enemmän, on puhelinpalvelut, joiden kautta potilaat saavat reaaliaikaista terveydenhuollon neuvontaa omalla kielellään. 

Koronaviruspandemian jälkeen lääke- ja terveydenhuoltoalan palveluntuottajat ovat havainneet, että potilaat keskustelevat oireistaan, hakevat lääketieteellistä apua ja käyttävät rokotus- ja koepalveluja mieluiten omalla kielellään. Tämä voidaan mahdollistaa hyödyntämällä koulutettuja tulkkeja, jotka ovat erikoistuneet lääketieteeseen ja voivat välittää viestin asiakaspalvelutyöntekijän ja potilaan välillä. 

Edellä kuvatuissa tilanteissa tekoäly voi tuoda merkittävää arvoa muodostamalla automaattisesti yhteyden asiakaspalvelijoiden ja tulkkien välille. Puhelinpalveluissa tavoitellaan aina lyhintä mahdollista vastausaikaa, joten puhelintulkkauksessa jokainen minuutti on tärkeä. Tekoäly voi auttaa tässä tavoitteessa ja varmistaa mielekkään puhelukokemuksen sekä potilaalle että terveydenhuoltoalan palveluntarjoajalle. 

Lue lisää tulkkauspalveluista seuraavaa tapahtumaasi varten

Nopeammat toimitusajat

Tulkkauksen tekoälyratkaisujen kehittyminen

Vaikka erikoistuneiden tulkkien käyttäminen on olennaisen tärkeää potilasturvallisuuden kannalta, myös koneen tekemälle tulkkaukselle on paikkansa vähemmän tärkeissä tilanteissa, joissa tarkkuudesta on varaa tinkiä. 

Automaattiset vaihtoehdot voivat olla tärkeitä erityisesti pienemmille yrityksille, joilla on rajalliset budjetit ja tarkkarajaisia tarpeita. Merkittävät biotekniikan alan yritykset ja lääkinnällisten laitteiden valmistajat ovat hyödyntäneet tällaisia ratkaisuja jo tehtaiden sisäisissä koulutuksissa, kun ne ovat halunneet tarjota sisällön tiimeille paikallisella kielellä. 

Tekoäly- ja konekäännöstekniikat kehittyvät huimaa vauhtia. Tuotimme esimerkiksi hiljattain tekoälypohjaisen live-tulkkauksen biotieteiden alan yrityksen monikieliseen julkaisutapahtumaan. 

Ratkaisuja huomispäivän tulkkaustarpeisiin 

Acoladin tulkkauspalvelujen kysyntä on kasvanut merkittävästi, kun monet yritykset ovat muuttaneet pysyvästi tapaansa suunnitella ja järjestää tapahtumia ja tapaamisia. Olemme erittäin ylpeitä kyvyistämme laajentaa ja mukauttaa palvelujamme asiakkaidemme odotuksiin ja tarpeisiin haastavina aikoina. 

Meillä on maailmanlaajuinen asiantuntevien ja sertifioitujen kieliammattilaisten (tulkkien, kääntäjien ja terminologien) verkosto, joka pystyy tuottamaan laadukkaita kielipalveluja monilla erikoisaloilla. Asiantuntijamme kehittävät jatkuvasti osaamistaan ja osallistuvat järjestämiimme pätevyysarviointeihin. Osaajiemme ammattitaito onkin osa-alue, johon aiomme investoida jatkossakin. 


date icon23. toukokuuta 2024     tag iconTulkkaus

Katso, kuinka tulkkimme voisivat vastata sinun tarpeisiisi ja tuoda ihmiset yhteen

Aiheeseen liittyvät artikkelit