Biovidenskab

Biovidenskabelige oversættelser og globale indholdsløsninger til medicinalvirksomheder og lægemiddelindustrien 

Førende ekspertise i kommunikation for medicinalvirksomheder og lægemiddelindustrien

Acolad har over 30 års erfaring i at lave oversættelser og give contentservices til virksomheder, der arbejder med biovidenskab – og kvaliteten er altid i højsædet.  

Vi forstår det udfordrende klima, som du befinder dig i, og derfor er vores teknologi og serviceløsninger designet til at leve op til branchekrav: lovgivning, godkendelse og overholdelse af lokale og kulturelle krav. 

Ved at samarbejde med biovidenskabelige virksomheder og organisationer kan vi tilbyde indholdsløsninger og sprogtjenester af den højeste kvalitet, uovertruffen ekspertise og viden om branchen, der kan redde liv. 

Fordelene ved at samarbejde med Acolad består bl.a. i et godt partnerskab, villighed til at diskutere muligheder for at forbedre værktøjer og processer samt passion for vores services. Vi sætter stor pris på den garanterede kvalitet og effektivitet.

Jennifer Kelly
Vice President Operations, HealthiVibe 

Strømlin krav til produktoplysninger og mærkater globalt  

Opskaler for at leve op til kliniske forsøgstidslinjer 

Få en centraliseret tilgang til content for at leve op til de lovmæssige krav 

Øg projektkvalitet og -effektivitet med sprog- og contentløsninger 

Vores kunder indenfor biovidenskab

Vi er stolte af at have udviklet et langvarigt samarbejde med nogle af verdens største virksomheder indenfor lægemiddelindustrien, CRO'er og laboratorier på tværs af Europa, Asien og USA. 


Stor erfaring indenfor biovidenskab

Vi har stor erfaring med at lave indhold- og sprogløsninger til biovidenskabelige virksomheder, og vi kender til de strenge krav, der gælder for denne branche. 

 • Amyloidosis 
 • Kardiologi (AMI) 
 • Kardiologi (atrieflimren) 
 • Kardiologi (hjerte-kar-sygdomme) 
 • Kardiovaskulær sygdom 
 • Kroniske sygdomme 
 • Kronisk hepatitis B 
 • Medfødt hjertesygdom 
 • Hjerte-kar-sygdomme 
 • Dermatologi (psoriasis) 
 • Diabetes 
 • Endokrinologi 
 • Gastroenterologi 
 • Genetisk (Prader-Willi-syndrom) 
 • Gynækologi 
 • Hæmatologi 
 • Hjertesygdom 
 • Immunologi 
 • Smittende sygdomme 
 • Søvnløshed 
 • Nyresygdom 
 • Leversygdom 
 • Neurodegenerativ sygdom (Alzheimer) 
 • Neurologi 
 • Neurologi (Parkinson) 
 • Onkologi 
 • Ophthalmologi 
 • Porphyria  
 • Psykiatri 
 • Pulmonologi 
 • Nyrefunktion 
 • Reumatologi 
 • Skizofreni 
 • Urologi 
 • Hudsygdom 
 • Virologi 

 • Hjerteudstyr 
 • Behandling af diabetes  
 • Diagnostisk udstyr 
 • Mobilenheder 
 • Ortopædisk udstyr 
 • Operationsudstyr 
 • Hjælp til syn 

 • Materialer til patienter 
 • Patientrapporterede resultater (PRO'er) 
 • Dokumenter til lægemiddelovervågning  
 • Kliniske forsøgsprotokoller  
 • Indpakning og mærkater 
 • Lovmæssigt påkrævede dokumenter 
 • Brugsvejledning 
 • Tekniske manualer 
 • Medicinsk litteratur 
 • Instruktioner og installationsmanualer til medicinsk udstyr 
 • Markedsføring og annoncering  
 • Websider, software, mobilapps og IoT 
 • E-læring og undervisning 
 • Juridiske, finansielle dokumenter 

Teknologiske sprog- og indholdsløsninger til biovidenskab

Acolad tilbyder et samlet økosystem af løsninger, der understøtter udvikling, produktion, lokalisering og international markedsføring af medicinske produkter og medicinsk udstyr i komplet overensstemmelse med de lovmæssige krav fra nationale og internationale sundhedsautoriteter verden over. 

Oversættelseshukommelser (TM) og termlister

En oversættelseshukommelse gemmer tidligere oversatte dokumenter for en given kunde, så de kan bruges i en fremtidig oversættelse. Sammen med termlister forbedrer disse værktøjer brandets konsistens og terminologi. 

Translation Management System (TMS)

TMS er særligt egnet til indholdskravene og processerne inden for biovidenskab og resulterer i mere effektivt tidsforbrug og lavere priser. 

Maskinoversættelse (MT)

Biovidenskabelige tilpasninger af neural maskinoversættelse med en strømlinet oplæring af en MT-maskine, kuratering af sproglige aktiver og menneskelige oversættelser samt efterredigering i høj kvalitet

Translation Connectors og systemintegration

Oversættelsesløsninger (enten skræddersyede eller standardiserede), API'er og integration med cloud-programmer inden for biovidenskab, ECM- og WCM-systemer, RIM, kvalitet- og forsøgssystemer, samarbejdsværktøjer, PIM- og DAM-systemer. 

Interpreting Manager-system

Platformen Acolad Interpreting Manager (AIM) revolutionerer international  kommunikation inden for biovidenskab med henblik på at facilitere samtaler mellem både interne og eksterne interessenter.

Lægemiddelvirksomheder og biotech

I lægemiddelindustrien og biotechbranchen er overholdelse af lovgivning, kvalitet, integritet, registrering og patientsikkerhed afgørende faktorer, der skal tages højde for, når din virksomhed skal udvikles på internationale markeder. Vi kan imødekomme dine sprogbehov i alle faser af dit projekts livscyklus, lige fra før forsøg til efter lancering. 

 • Introduktion af globale produkter 
 • Overholdelse af lovgivning  
 • Patientsikkerhed og kompromisløse kvalitetskrav 
 • Tid til lancering 

 1. Oversættelse af dokumenter af kliniske forsøg
  • Protokoller, korrespondancer, dossierer, rekrutteringsmaterialer til patienter, COA-/PRO-instrumenter
  • Teknologi og processer, der kan hjælpe med at sikre globale, skalerbare, nøjagtige forskningsresultater indenfor tidsrammen
 2. Succesfulde lovgivningsansøgninger indenfor tidsrammen
  • Dybdegående viden om EMA-ansøgninger og ROW 
  • Værktøjer, der er udviklet til ansøgningskrav 
 3. Markedsføringskommunikation 
  • Lokalisering af hjemmesider 
  • Flersproget SEO 
  • Lokalisering af markedsføringsmateriale og Desktop Publishing (DTP) 
  • Tekstforfatning og kreativ oversættelse til markedsføring 
 4. Patientinddragelsesoplevelse 
  • Sprogeksperter, der er specialiseret i forsøgsrekruttering, markedsføring til patienter og uddannelse 
  • Tolkeservices og -platforme, der kan bistå patientkommunikationen virtuelt 
 5. Oversættelse af lægemiddelovervågning (f.eks. bivirkninger) på en strømlinet og effektiv måde 
  • Aktualitet af rapportering af lægemiddelovervågning 
  • Systemer og processer til hurtig levering 
  • Teknologi til at håndtere mange slags input- og rapportformater
 6. Oversættelse af kvalitets-SOP'er 
 7. Oversættelse af produktionsoptegnelser 
 8. Virksomhedskommunikation (HR, jura, oplæring) 
  • Multimedieundertekstning og voiceover 
  • Lokalisering af e-learning 
  • Tolkning lokalt eller virtuelt 

Kliniske forskningsorganisationer

Kliniske forsøg er særligt regulerede og genererer en kæmpe mængde dokumenter, f.eks. vurderinger af de kliniske udfald (clinical outcome assessment, COA), patientrapporterede udfald (patient reported outcome, PRO), personalerapporterede udfald (clinician reported outcome, ClinRO) og observatørrapporterede udfald (observer reported outcome, ObsROs), som kræver et komplekst workflow og sproglig kvalitetssikring.  

 • Komplekse og diverse studier i globale markeder 
 • Giv dine sponsorer værdi 
 • Patientrekruttering og kommunikation over hele kloden  
 • Overholdelse af lovgivning 
 • Tids- og omkostningsbegrænsninger 
 • Dataindsamling og -sikkerhed 
 • Kvalitet  

 1. Administration af forskning på flere sprog verden over 
 2. Oversættelser af kliniske forsøg  
  • Kliniske forsøg 
  • Undersøgelser 
  • Tests af stoffer 
  • Dossierer til lovgivningsgodkendelse 
  • Registreringsindsendelse og -gennemgang 
  • Marketing 
 3. Patientinddragelse og -rekruttering 
  • Sprogeksperter, der er specialiseret i forsøgsrekruttering, markedsføring og uddannelse 
  • Træning og e-læring indenfor web, brochurer og multimedier 
  • Tolkning 
  • Kommunikationsplatforme 
 4. Sproglig godkendelse 
  • eCOA 
  • Kognitive debriefinger 
  • Lægegennemgange 
  • Terapeutiske områder 
 5. Forskningsteknologi 
  • Tilpasset forsknings- og forsøgsoversættelser, der kan bruges globalt, tracking i realtid samt gennemsigtighed, hvad angår omkostninger og kvalitet ud fra forskning, område og sprog 
  • Sikre systemer, der lever op til lokal lovgivning 
 6. Klar kommunikation med interessenter 
  • Sundhedsministerier, etiske råd, juridiske afdelinger og lægemiddelstyrelser 
 7. Integration og samspil mellem systemer og processer 
  • API-forbindelse med interne systemer  
  • Centralisering og strømlining af processer (klinisk drift, lokalt samarbejde og oversættelse) 

Medicinalvirksomheder og producenter af in-vitro-diagnoseinstrumenter

Medicinsk udstyr har altid instruktioner, mærkater, pakning og andet meget vigtigt indhold, hvad end det er rettet mod sundhedspersonale eller patienter. Oversættelser i høj kvalitet kan hjælpe med at sikre, at dette udstyr bruges korrekt og sikkert, og at de lever op til de lokale/nationale lovkrav.  

 • Skiftende lovkrav 
 • Udvikling af dokumentation og mærkning til produktbrugeren 
 • Stigende lokale og internationale krav 

 1. Strategisk forståelse af lovgivning på globalt plan 
 2. Oversættelse af brugerdokumentation og mærkning 
  • Brugsvejledning (Instructions for Use, IFU) 
  • Brugsvejledning (Directions for Use, DFU) 
  • Vedligeholdelse og brugermanualer 
  • Indhold til pakning 
  • UI og mobilapps 
  • Guides til hurtig hjælp 
  • Produktmærkning 
 3. Globale indholdsstrategier for at opnå skalerbare og langsigtede resultater 
 4. Indholdsskabelse  
 5. Outsourcing af personale- og virksomhedsprocesser 
  • Administration af mærkning 
  • Administration af program 
  • Administration af systemer 
  • BOM-administration 
  • Support til artwork  
 6. Teknologi – fortløbende lokalisering igennem integrationer og automatiserede workflows 
 7. Ibrugtagning af maskinoversættelse og andre brancheførende computerteknologier 
 8. Kundeportal, der giver nem adgang til KPI'er, MT og andre sproglige ressourcer 

Innovative ændringer i gruppeprocesser for patientinddragelse

Se, hvordan vi hjalp en Fortune 100-kunde indenfor sundhedssektoren med at opnå 50 % reduktion i omkostninger og 30 % besparelser i den tid, som det normalt tager at producere forskningsdokumenterne til kliniske forsøg og patientinddragende materiale.

Oversættere, der er eksperter inden for deres område

Vores account managers, projektledere og lingvister holder sig opdaterede på viden om lovgivning indenfor medicinalindustrien. Vores projektledere er ansvarlige for at oplære teamet, sørge for overholdelse af gældende love og regler samt tilpasning af oversættelsesløsninger og -procedurer i overensstemmelse med ICH-, EDHQ-, MedDRA-, MHRA-, ISPOR-, FDA-, EMA-standarder.

 • Dedikeret projektledelsesteam
 • Lokale sprogeksperter
 • Fortløbende processer med rekruttering, udvælgelse og evaluering af oversættere
 • Tilgang med bedste praksisser og effektive workflows til regionale eller juridiske krav
Med kvalitet i højsædet

Hos Acolad er kvalitetsstandarder og certificeringer udtryk for vores prioritering af patientsikkerhed og internationale standarder. Vi sigter efter at sørge for mere end bare at overholde standarder og lovgivning, og vi forbedrer konstant vores kvalitetssystem globalt for at skabe et mere effektivt klima med innovation og produkter og services i høj kvalitet. 

Specialiserede oversættere indenfor biovidenskaben

Lingvister og projektledere med specifik ekspertise indenforbiovidenskaben 

Lingvistcertificering

Et af de mest krævende systemer i branchen for at kvalificere lingvister

Processer for medicinalvirksomheder

Kvaliteten sikres i processen. Derfor har Amplexor en fuldt udviklet og omfattende tilgang på flere niveauer til oversættelseskvalitet, der sikrer kvalitet i alle faser af produktionen. 

Optimerede værktøjer til biovidenskabelige virksomheder

For de fleste kunder er oversættelseskvalitet subjektivt og svært at bedømme. Derfor har vi brancheførende oversættelsesteknologier og en dokumenteret, verificerbar metode, der kan måle og registrere oversættelseskvaliteten. 

ISO-certificeringer og -kvalitetsstandarder

Vores arbejde beror på ISO-certificerede processer og -kvalitetssystemer. Vi er certificerede indenfor adskillige branche- og industrispecifikke ISO-standarder.

Registrering og måling (J2450-standarder)

Måling og tracking af højeste kvalitet for at kontrollere og rette output

Se, hvordan vi kan give dig sproglig støtte fra start til slut i alle faser af dit produkts livscyklus

Tag kontakt til vores biovidenskabelige team i dag.