Casestudie

Oversættelser af kliniske forsøg: Acolad dækker behovene inden for global klinisk forskning

Det er blevet nemmere at køre kliniske forsøg for disse organisationer, uanset sprog eller marked, takket være Acolads skræddersyede program. Se, hvordan vi gjorde det.

 


Acolad har arbejdet sammen med to store kliniske forskningsinstitutioner i over 16 år om at dække deres behov for oversættelse af kliniske forsøg. Partnerskabet startede i det små med fire kliniske forsøg på 35 sprog, men succesen med denne første pejling og samarbejdet med lederne af studiet styrkede disse relationer.

I årenes løb har Acolad med proaktiv kundestyring og tilpassede teknologier og processer understøttet disse forskningsinstitutioners vækst og bygget et skræddersyet program, der er gearet til udfordringerne ved kliniske studier.


Udfordringen

I den tid, vi har samarbejdet med disse forskningsinstitutioner, har de oplevet en massiv vækst på grund af opkøb og global efterspørgsel. Nu håndterer Acolad over 250 kliniske forsøg om året, der dækker fase 1-4. I 2021 oversatte vi 57.298.051 ord til over 200 sprog i samarbejde med mere end 1.500 rekvirenter. Denne vækst krævede globale, skalerbare sprogservices i stadigt mere komprimerede tidsplaner. Kompleksiteten og antallet af forsøg voksede til et volumen på 55 anmodninger om dagen, der kan omfatte op til 40 sprog og hundredvis af filer hver gang.

Den store mængde oversættelser med al dens kompleksitet skulle håndteres af Acolad ud fra nogle skarpe KPI'er, hvad angår leveringstid og kvalitet. Kvalitetsmål blev fastsat ud fra antallet af oversættelsesændringer, der skyldtes sproglige problemer: (< 2 %) og små (< 3 %), store (< 2 %) og kritiske (< 25 %) kvalitetsproblemer blev eskaleret.

I tillæg til store mængder, øget kompleksitet og skarpe KPI'er skulle Acolad også kæmpe med en række forskellige filtyper, herunder scannede PDF'er med håndskrevet tekst og MS Word-filer, og målgrupper. Indholdet var både klinik- og patientrelevant og kom fra forskellige geografiske områder og sociokulturelle baggrunde.

Stigende kompleksitet og antal kliniske forsøg

Skarpe kvalitets- og leveringsmål

Flere indholdsformater: digitale, printede og håndskrevne filer

Diverse målgruppeprofiler: patienter og klinikere

Løsningen

Med udgangspunkt i den tillid, der blev etableret fra de tidlige succesrige studier, var Acolads kundeteams i stand til at arbejde tæt sammen med lederne af studierne og vokse med vores kunder. Dette blev gjort gennem en lokaliseringsstrategi tilpasset forskningsinstitutionerne og inkluderede også de nyeste sprog- og indholdsteknologier og ISO-certificerede kvalitetsprocesser og -ressourcer til oversættelse af kliniske forsøg.

Sprog- og indholdsteknologier

En kombination af OCR-teknologi (optisk tegngenkendelse, herunder ABBYY FineReader og OmniPage) og DTP-ekspertise (MS Word, InDesign) giver os mulighed for effektivt at håndtere scannede PDF-dokumenter og genskabe filformater, når arbejdsfilerne fra kilden ikke er tilgængelige.

Med årene har Acolad udviklet arbejdsgange, der gør denne transformation strømlinet og effektiv. Anvendelsen af skabeloner til dokumenttyper som laboratorierapporter og andre letter også oprettelsen af dokumenter fra scannede PDF-filer.

Acolad implementerede også teknologi, der skulle sikre, at den øgede mængde og kompleksitet stadig kunne produceres uden at gå på kompromis med kvaliteten. Udover anvendelsen af oversættelseshukommelser og tilpassede termlister, som er standard, bruger Acolad automatisk kvalitetssikring i sin produktionsproces for at sikre, at kravene til terminologi og formatering bliver opfyldt.

Skræddersyet produktionssystem til globale kliniske forsøg 

Den vigtigste teknologiløsning, Acolad Life Sciences har udviklet til forskningsinstitutioner, er et studiecentreret produktionssystem, der kan skræddersyes de enkelte kunder. Via produktionssystemet kan kunderne:

Definere studiespecifikke arbejdsgange

Følge budget og udgifter

Følge leveringstider og KPI'er

Administrere alle kontrakter på studier og deres roller

Gemme krav og instrukser vedrørende krav til afsluttende efterlevelsestjek

Gemme og nemt søge i alle studiematerialer, inklusive titler på protokoller på alle sprog

Ud fra anmodningen, typen af påkrævet dokument og studiets oprindelige afgrænsning kan systemet nemt identificere anmodninger, der kan gå direkte til produktion, og anmodninger, der ligger uden for afgrænsningen og kræver et tilbud og godkendelse. Gennem det produktionssystem, vi har etableret til studierne, kan vi også styre tidslinjer og sikre overholdelse af de aftalte tidslinjer og KPI'er samt generere KPI-rapporter.

Kvalitetsprocesser og ressourcer

Acolad har udviklet et sæt ISO-certificerede (ISO 9001:2015 og ISO 17100) processer til kliniske forsøg. Dette omfatter robuste kvalitets- og risikostyringsprocesser.

Ud over vores dokumenterede processer til kliniske forsøg har Acolad også samlet et dedikeret team af specialiserede oversættere med stærk klinisk ekspertise. Vores måde at rekruttere og udvælge på sikrer, at vi kun onboarder de mest kvalificerede lingvister, og vi tjekker løbende kvaliteten af deres oversættelser.

Vores dedikerede projektstyringsteam i Europa, Nordamerika og Asien har også vundet omfattende erfaring inden for kliniske studier. De er på forkant med alle tendenser og ændringer i regler og forskrifter og tilpasser vores processer efter behov, så de altid følger de givne regler og forskrifter.

Resultatet

Som et resultat af vores fortsatte engagement i vores kunder inden for kliniske forskning og vores fleksibilitet til at imødekomme ændringer i mængder, kompleksitet og efterlevelse af lovgivning kan Acolad vokse i takt med kunderne ved at tilføje skalerbarhed og opretholde høj kvalitet. Det gør vi ved konsekvent at levere i forhold til krav og KPI'er og ved at gøre disse KPI'er transparente. Vores skarpe kvalitetsmål opfyldes konsekvent, hvis vi ikke ligefrem overgår dem.

Via dette engagement i vores forskningskunder er vi godt positioneret til fortsat at imødekomme kravene fra nye regler og forskrifter såsom forordningen om kliniske forsøg, 536/2014, som vil kræve større mængder af indhold om studier, der skal leveres inden for kortere tidslinjer. Vores værktøjer, processer og erfaring giver os mulighed for nemt at opfylde kravene i den nye forordning og sikre, at vi fortsat kan tilbyde innovation og en god service i fremtiden.

Bred ekspertise, der dækker fase 1-4-forsøg

Højeste kvalitetsstandarder

Fleksibilitet til at indrette sig efter skiftende mængder, kompleksitet og krav

250

kliniske forsøg håndteret om året i gennemsnit

Over 57 mio.

ord håndteret i 2021

Over 200

sprog

Få din egen kopi af dette casestudie

Kontakt en sprogserviceekspert

Har du brug for hjælp med et oversættelsesprojekt? Eller med udarbejdelse og/eller behandling af dit flersprogede indhold? Vi er her for dig!