Casestudie

Større patientinddragelse i kliniske forsøg vha. oversættelse

Forbedring af patientinddragelsen på verdensplan – fra rekruttering til fortalere.

 


Kunden

Vores kunde er en biovidenskabelig virksomhed i Fortune 100, hvis farmaceutiske afdeling har fremstillet lægemidler i over 50 år. Acolad Life Sciences har oversat dokumenter om kliniske forsøg og materiale om patientinddragelse i form af patientdagbøger, studieprogrammer, forsøgsprotokoller og ICF'er og mange andre dokumenter.


Udfordringen

Vores kunder, der er en stor global producent af farmaceutiske produkter, har gennemgået en eksponentiel vækst i antallet af kliniske forsøg, de udfører på verdensplan. Det gjorde det svært for det kliniske arbejdsteam at understøtte denne ekstra volumen med de nuværende processer.

Den oprindelige proces indebar, at virksomhedens Operations Recruitment Manager ville kontakte lokale forsøgsledere for at finde ud af, hvilket materiale til deltagelse i kliniske forsøg der var nødvendige i deres respektive regioner.

Operations Recruitment Manageren ville derefter koordinere med det kreative bureau for at udarbejde materialet og uploade det i kundens eTMF-system. Når materialet var udarbejdet, ville Operations Recruitment Manageren sende det til Acolad med henblik på oversættelse.

Acolad ville via e-mail sende filerne med den færdige oversættelse til de lokale forsøgsledere til gennemsyn, før de leverede de endelige tekster til Operations Recruitment Manageren. Operations Recruitment Manageren ville derefter uploade materialet til deres eTMF og sende materialet til de lokale forsøgsledere til endelig godkendelse.

Løsningen

Acolad og kunden gik sammen om at implementere følgende:

  • Pilotprojekt #1: oversættelse af kliniske forsøg til 24 sprog
    Acolad styrede brugen af Global Translation Center (en web-baseret portal hostet af Acolad) i forbindelse med et forsøg på 24 sprog. Hensigten var at strømline workflowet mellem kunden og Acolad. Acolad arbejdede sammen med kunden om udrulning og oplæring af kundens pilotteam på portalen. Desuden gave kundens team god brugerfeedback, der blev indarbejdet i portalen.
  • Pilotprojekt #2: Rundspørge til lokale forsøgsledere vedrørende inddragelse i kliniske forsøg på 32 sprog
    Endnu et pilotprojekt blev påbegyndt i et forskningsstudie med 32 sprog, hvor Acolad overtog opgaven med at gennemgå LTM'erne for nødvendige materialer til inddragelse i kliniske forsøg. Acolad samarbejdede også direkte med det eksterne kreative bureau om at skaffe materialer, der krævede oversættelse. Derudover fik Acolad adgang til eTMF-systemet og direkte upload/download af materialer. Endelig arbejdede Acolad direkte sammen med de lokale forsøgsledere om revision af oversat materiale.
Konklusion

Resultatet

Den tidsmæssige gevinst ved at kanalisere forsøgsarbejdet gennem portalen var stort set synlig fra begyndelsen. Det indledende, kontrollerede forsøg resulterede i en omkostningsbesparelse på 65 %.

Operations Recruitment Manageren slap for koordineringsopgaverne, hvilket gjorde det muligt for denne værdifulde ressource at påtage sig flere forsøg. På grund af effektivitetsgevinster i arbejdsgangen kunne virksomheden barbere tre uger af den normale leveringstid

Alt i alt kunne kunden fastslå en omkostningsreduktion på 50 % og en tidsmæssig besparelse på 20-30 %, som deres team typisk brugte på at producere materialet til deres forsøg.

Som et resultat af dette, fik Acolad muligheden for at arbejde med yderligere forsøg som den foretrukne udbyder af sprogservices.

Niveauet af tillid og samarbejde mellem Acolad og denne kunde åbner op for yderligere gradvis udvikling af processen med løbende forbedringer og effektivitet. Det betyder, at kundens team slipper for at skulle håndtere oversættelsesprocessen og dermed kan fokusere endnu mere på at imødekomme den øgede interne efterspørgsel og understøtte flere forsøg, efterhånden som de fortsætter med at vokse.

Skaler digital patientinddragelse i hele verden, fra kliniske forsøg til overholdelse af behandlinger

Tag kontakt til vores Life Sciences-team og bliv klogere på, hvordan vi kan hjælpe dig.