Casestudie

Outsourcing af oversættelser om efterlevelse af hurtig, flersproget rapportering af uønskede hændelser

Outsourcing af oversættelser som løsning på efterlevelsen af hurtig, flersproget rapportering af uønskede hændelser og sikring af opfyldelsen af sundhedsmyndighedernes krav.


Kunden

En biovidenskabelig Fortune 100-virksomhed, hvis lægemiddelafdeling har fremstillet lægemidler i over 50 år, har hundredvis af lokationer i hele verden og mere end 120.000 ansatte. Virksomheden har været partner med Acolad Life Sciences siden 2005.


Udfordringen

Som producent af farmaceutiske produkter, herunder lægemidler, som mange af os kender, påtager vores kunde et stort ansvar for at garantere forbrugernes sikkerhed.

Som en del af programmer til sikkerhedsovervågning af lægemidler og terapeutiske biologiske produkter efter salget skal de registrere uønskede hændelser i et internt system for at garantere patienternes sikkerhed, risikostyring og produktforbedringer. Disse hændelser observeres af læger i Canada og rapporteres på fransk.

Rapporterne skal være oversat til engelsk inden for to timer for at efterleve sundhedsmyndighedernes krav. Dette viste sig at blive en krævende opgave for kundens lille interne team, der havde behov for at bevare fokus på lægemiddelsikkerhed.

Det blev derfor besluttet at outsource oversættelsesdelen af den overordnede rapporteringsproces.

Løsningen

Da det var strategisk vigtigt med rettidig, agil og præcis rapportering af uønskede hændelser til sundhedsmyndighederne, havde vores kunde brug for en partner, der kunne:

  • forstå, hvor kritisk rapportering af uønskede hændelser er
  • sikre, at der ville være sprogfolk til disposition alle arbejdsdage
  • garantere, at lingvisterne havde den rette ekspertise og erfaring på det specifikke terapeutiske område
  • sætte tilstrækkelige ressourcer af til at lave oversættelserne inden for den fastsatte leveringstid på to timer

Acolad blev valgt som oversættelsespartner. Grundlaget for partnerskabets succes var fuldt ud at integrere Acolads lingvister i kundens egen eksisterende arbejdsgang for at opfylde virksomhedens forretningsmæssige og lovmæssige krav.

Der blev etableret og styret et rullende skiftehold af sprogfolk og projektkoordinatorer for at sikre, at alle indsendte rapporter om uønskede hændelser ville blive oversat inden for fristen på to timer.

Siden partnerskabet blev indledt, har Acolad været ansvarlig for at håndtere kravene til mængde og kapacitet.

Acolad tilbyder uvurderlig innovation, fleksibilitet og service ved ikke blot at være leverandør, men en ægte forretningspartner, ved at overveje en helt anden model og ved at hjælpe kunden med at overholde loven givet de strenge efterlevelsesbestemmelser. Acolad er klar til at lytte, tage ansvar og vove sig ud på ukendt terræn for sine kunder.

Linguistic Services Manager hos biovidenskabelig Fortune 100-virksomhed

Resultatet

  • Ubrudt forretningskontinuitet mellem internt styrede processer til en model for de outsourcede lokaliseringsservices 
  • Uforstyrrede arbejdsgange med præcision og agilitet 
  • Kundens interne lægemiddelsikkerhedsteam kan nu fokusere på andre prioriteter 
  • Fortsat efterlevelse af stramme lovgivningsmæssige tidsrammer