Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Kurser i engelska

Personligt anpassade kurser för bättre affärskommunikation på engelska för företag och enskilda

Snabbt och effektivt

Personligt anpassade kurser i engelska som är baserade på dina egna behov och utformade av kvalificerade utbildare för att du ska lära dig snabbt och effektivt att göra färre fel och förbättra din kommunikation.

Flexibla

Lär dig engelska enligt din egen tidsplan och inlärningsstrategi: studera enskilt med en utbildare, i par, i smågrupper, på plats eller virtuellt eller med vårt digitala material för självstudier.

Utgår från dina utbildningsbehov

Innehållet i din kurs i engelska är baserat på dina behov när det gäller sådant som grundläggande grammatik, ordförråd för arbetslivet, branschspecifik terminologi eller övning i presentationsteknik för att du ska känna dig säker när du använder engelska på jobbet.

Vilka riktar sig våra engelska språkkurser till?

Våra kurser i engelska är utformade för upptagna personer i affärslivet och inom industrin som kommunicerar på engelska både med människor som har engelska som modersmål och människor som inte har det och snabbt vill förbättra sin kommunikationsförmåga och sitt flyt.

man explaining

Fräscha upp dina kunskaper om engelskans byggstenar och få fart på flyt och tydlighet.
 • Undervisning i grammatik och rättning av fel för att göra din kommunikation tydligare.
 • Professionellt och allmänt ordförråd för dina behov i arbetet.
 • Samtalsövningar i småprat och enligt arbetsbaserade behov.
 • Hjälp med grundläggande professionell kommunikationsförmåga i artig kundservice, att skriva e-post samt telefonsamtal och möten.
three people having a meeting

Öva på de språk- och kulturspecifika aspekterna av den kompetens du behöver på en flerspråkig arbetsplats.
 • Skapa och håll informativa och övertygande presentationer på engelska.
 • Förbered dig för och delta i komplexa möten och förhandlingar.
 • Skriva rapporter, teknisk dokumentation och andra texter.

Lär dig engelska på ett sätt som passar dig

 • Hos dig med en professionell utbildare: Studera din språkkurs enskilt, i par eller i smågrupper.
 • Virtuellt: Undvik resor och träffa din utbildare i vår onlinekurs med hjälp av videomötesverktyg som Microsoft Teams eller Zoom. Finns även för undervisning enskilt, i par och smågrupper.
 • Använd digitalt material för självstudier om viktiga ämnesområden i arbetslivet på engelska, utformat av våra utbildningsexperter. Förbättra ditt ordförråd, din grammatik och din kommunikationsförmåga med interaktivt studiematerial.
 • Studera i blandad lärmiljö – en kombination av lärarledda lektioner och digitalt material för självstudier ger maximal flexibilitet och effektivitet.
two men high five

Exempel 1: En intensivkurs

two women writing on whiteboard

På grund av en nyligen genomförd sammanslagning måste fyra kolleger förbättra sin kommunikationsförmåga på engelska så att de smidigt kan hantera kundfrågor per telefon. Kollegorna har fått feedback från både kunder och servicechefen:
 • Kunderna tycker att det är svårt att förstå dem.
 • De har en stark brytning som gör dem svåra att förstå.
 • Ibland tycker kunderna att servicen är oförskämd eller ohyfsad.
two women working on a computer

 • En grupp med fyra studenter.
 • Lärarledd utbildning på plats av en lärare som utbildar i sitt modersmål.
 • 3 timmars utbildning varje dag i 1 vecka.
 • Fokus under kursen ligger på muntliga övningar, flyt, brytningsreducering och att lära sig artigt och serviceinriktat språk vid kommunikation med kunder.
 • Läxor och ordförrådsfrämjande övningar.
man teaching three people

 • Kursdeltagarna får en pedagogiskt utformad kursplan baserad på en behovsanalys.
 • De får ett exemplar vardera av Acolad Learnings eget pedagogiska och lingvistiskt utformade kursmaterial om kundtjänst på engelska.
 • Deltagarna spelar upp gemensamma verklighetstrogna servicescenarier tillsammans med varandra och läraren.
 • Utbildaren erbjuder utbildning och övning i uttal, betoning och artighet med hjälp av olika manus, ljudmaterial och rollspel.
 • Beräknat pris: 2 700 euro per grupp upp till 4 deltagare.

Läs mer om våra priser på kurserna i engelska

Exempel 2: Presentera på engelska

three women in a meeting

I takt med att företaget breddar sina domäner till nya marknader tycker de att säljteamet saknar förmågan att presentera på ett bra sätt på engelska.
 • Säljarna talar inte flytande engelska.
 • De viktigaste försäljningsargumenten förklaras inte tydligt för åhörarna.
 • Åhörare från andra länder tycker att presentationerna är svåra att följa.
 • De nya målgrupperna ställer fler frågor än vad säljarna är vana vid att ta emot.
 • Säljarna måste nu också kunna hålla några av presentationerna via videomöten, vilket de tycker är svårt.
woman writing on the whiteboard

 • Kursdeltagarna delas in i grupper baserat på ett förberedande test av deras språknivåer (ingår i kurspriset).
 • Flera grupper bestående av 3–5 deltagare.
 • Utbildningen är lärarledd och sker på plats.
 • 1,5 timmes utbildning en gång i veckan i 15 veckor.
 • Individuell utvärdering av läraren efter slutförd kurs.

 • Kurserna och lektionsplanerna har utformats av en utbildare som är specialiserad på presentationer på engelska.
 • Tillgång till 4 timmars digitalt självstudiematerial från Acolad Learning som lär dig presentationsteknik på engelska och nås via vår lärplattform, 360Learning.
 • Det digitala materialet omfattar texter, animationer, videor, presentationer, läsförståelse, grammatik, lyssnings- och uttalsövningar samt nedladdningsbara ordlistor och fraslistor.
 • Beräknat pris: 2 600 euro per grupp upp till 5 deltagare.

Se hur den engelska språkutbildningen hjälpte anställda på Nivos Oy att lyckas i sitt arbete.

Studera engelska i din egen takt med våra temaindelade digitala självstudiekurser

 

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.