Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Språkutbildningstjänster

Språkutbildning för specialister och språkkurser för det dagliga arbetet

Självstudier

studera när och var det passar dig med våra inspirerande självstudiematerial.

Lärarledd utbildning

onlinelektioner och lektioner på plats och personlig vägledning för individer och grupper.

Hybridutbildning

kombinera fördelarna med självstudier och lärarledd utbildning för hög inlärningseffekt.

Vi erbjuder språkutbildning som är grundligt genomförd, planeras utifrån dina affärsbehov och alltid fokuserar på just de språkliga och kommunikativa förmågor som du behöver.

Att kunna kommunicera tydligt och exakt är helt nödvändigt i dagens affärsliv. Vi behöver kunna uttrycka oss väl på flera språk och de flesta av oss behöver även vara mycket övertygande i vår kommunikation. 

Studera kommunikation och affärsspråk med oss. Låt våra erfarna utbildare ge dig de verktyg du behöver för att uppnå dina mål.

Fördelarna med bättre språkkunskaper på jobbet

 • Skaffa dig konkurrensfördelar
 • Bli mer övertygande i förhandlingar och presentationer
 • Erbjud ännu bättre service till dina kunder
 • Förbättra din kommunikationsförmåga för att skapa bättre affärsrelationer och fler affärsmöjligheter
 • Stärk din yrkeskompetens och öppna upp nya karriärmöjligheter
 • Se till att ditt team förstår dig bättre
woman writing on the whiteboard

Lösningar för alla delar av affärslivet

Om du vill fokusera på specifika aspekter av din kommunikationsförmåga kan vi erbjuda specialiserade lösningar paketerade till effektiva, prisvärda utbildningsvägar och moduler. Välj mellan självstudier, lärarledd utbildning eller hybridutbildning. Här följer exempel på områden där vi erbjuder undervisning för att stärka din kompetens i jobbet:

Utifrån kompetens

Utifrån roll

Utifrån sektor

 • Presentationer och möten
 • Försäljning och marknadsföring
 • Tillverkning och maskinteknik
 • Förhandling och övertalning
 • Kundservice och support
 • Energi och teknik
 • Kundkommunikation och kundservice
 • HR
 • Finans och försäkring
 • Konversation och diskussion
 • Ledning och ledarskap
 • Detaljhandel och service
 • Skriva för tryck och webb
 • Juridik och ekonomi
 • Vetenskap och medicin

 

Välj den tjänst som är mest lämpad för dina utbildningsbehov och mål

 

 

Självstudier – Studera när och var det passar dig själv bäst

 

Studera när och var det passar dig själv bäst med våra digitala program och kurser inom en mängd olika affärsämnen.

 

Våra digitala utbildningsmaterial gör språkstudierna roliga, flexibla och kostnadseffektiva. Varje kurs innehåller material av hög kvalitet kompletterat med engagerande animationer, infografik, övningar, spel och nedladdningsbara resurser.

 

Välj onlineutbildning från Acolad om du vill ha utbildning som är:

 • Tillgänglig dygnet runt – få tillgång till studiematerialet när och var du vill
 • Rolig – vi har utformat material som engagerar och motiverar dig i dina språkstudier
 • Flexibel – passa in språkstudierna i ditt hektiska schema och arbeta i en takt som passar dig
 • Kostnadseffektiv – för ett överkomligt pris får du tillgång till språkutbildning av hög kvalitet utan att behöva spendera tid eller pengar på att resa till en lektion med en utbildare
 • Enkel att använda och effektiv – när du har gjort ditt köp i vårt Learning Store kan du börja förbättra dina arbetsrelaterade språkkunskaper direkt genom att följa våra välorganiserade utbildningsvägar

Välj en kurs eller ett program från vårt bibliotek av ämnen i Acolad Learning Store – allt från affärskommunikation till vokabulär och grammatik. Eller köp en prenumeration och få tillgång till mer än 100 timmars engagerande innehåll i form av självstudier:

 • Engelska: affärskommunikation, vokabulär och grammatik för mellannivå till avancerad nivå
 • Svenska: affärskommunikation och vokabulär för mellannivå till avancerad nivå
 • Finska: grundläggande språkkunskaper för nybörjare, samt grammatik och stavning för avancerad nivå och personer med finska som modersmål
woman working on her computer

Lärarledd utbildning – personlig handledning

 

Om du har möjlighet att schemalägga regelbundna möten är studier för en språklärare fortfarande ett mycket effektivt sätt att förbättra dina språkkunskaper. Lär dig språk och förbättra din kommunikationsförmåga med hjälp av en professionell språkutbildare som vägleder dig genom återkoppling och felkorrigering för en stimulerande och samarbetsfokuserad utbildningsupplevelse.

 

Fokusera på att förbättra de kunskaper du behöver i ditt dagliga arbete, till exempel muntlig förmåga, hörförståelse, ordförråd, skrivförmåga, läsförståelse, aktiv språkanvändning eller tydligt och flytande tal.

 

Våra professionella utbildare jobbar med dig för att ställa upp mål baserat på dina utbildningsmål och krav. Allt för att se till att den tid och kraft som du lägger ned på språkutbildningen används så effektivt som möjligt. När utbildningen är genomförd kommer du att få en utvärdering av dina resultat, inklusive personlig återkoppling från läraren, bedömning av framstegen jämfört med målen samt en rekommendation om fortsatt utbildning.

Du kan studera enskilt med din lärare, samarbeta med en kollega i par eller i grupp. Planera kursen och sessionerna för att tillgodose dina individuella utbildningsbehov – från intensiv sessioner varje dag eller varannan vecka till möten med en coach varje vecka eller varannan månad.

 

Mötena med läraren kan vara digitala eller genomföras på plats. Våra vanligaste språk är engelska, svenska, finska, tyska, franska, spanska, ryska, japanska och kinesiska, men vårt omfattande utbildningsnätverk tillgodoser också en lång lista med andra språk.

man teaching three people

Hybridutbildning – hög inlärningseffekt

 

Hybridutbildning innebär att hitta den rätta mixen för dina kunskapsbehov. Det handlar om att kombinera fördelarna med egna onlinestudier med den effektivitet som lärarledd utbildning ger.

 

Lärarledd utbildning är mycket effektiv, men ibland är den inte tillräckligt flexibel. I dagens stressiga affärsklimat kan det ofta vara svårt att hinna planera in en regelbunden språkkurs med en språklärare.

 

Webbutbildning är å andra sidan mycket flexibelt. Du kan studera var som helst och på den tid som passar dig, och du får både praktisk övning och omedelbar återkoppling.

 

Men självstudier via nätet ger ofta inte samma nivå av aktivering och motivation som lärarledd undervisning. När man studerar på egen hand krävs det också mycket självdisciplin – många upplever att en session med en personlig språklärare hjälper dem att öka motivationen.

 

Hybridutbildning är en blandning av digital utbildning och lärarledda lektioner, och den är det mest effektiva sättet att lära sig språk och kommunikation. Skapa en personlig utbildningsväg som överensstämmer med dina utbildningsbehov och preferenser och studera på de tider och sätt som passar dig bäst.

Välj ett hybridpaket från Acolad Learning Store eller kombinera några av våra självstudiekurser i valfritt ämne med det antal enskilda eller gruppbaserade sessioner med en professionell språkutbildare som du behöver för att uppnå dina fastställda mål. För dig som studerar enskilt erbjuder vi dessutom möjligheten att köpa till en prenumeration på hybridutbildning. Då får du tillgång till allt självstudieinnehåll i Acolad Learning-biblioteket och ett fast antal individuella webbmöten som du själv planerar in med din språkutbildare under prenumerationsperioden.

man and woman working on a computer
man working on a list

Det är viktigt att ta reda på din startnivå så att du kan få rätt utbildare och rätt material för dina behov.
 • Snabbt onlinetest för engelska (5 minuter)
 • Omfattande skriftliga språktester
 • Muntliga nivåtester görs per telefon
 • Behovsanalys som hjälper dig att avgöra exakt vad du behöver öva på
two men high five

För att du ska kunna hålla reda på vilka framsteg du gör omfattar alla lärarledda kurser följande:
 • Kursplan
 • Personliga kursmål
 • Digitalt material eller digital kursbok
 • Utvärdering efter halva tiden
 • Slutlig utvärdering
 • Rekommendation för ytterligare studier
woman on her phone and computer

Pedagogiskt planerade lektioner tillsammans med personliga inlärningsmål och kursutvärdering säkerställer att språkinlärning är en givande användning av din tid och att du ser fördelarna i ditt dagliga yrkesliv.
three people on a computer

I studieportalen ser du alla dina språkkurser men du kan också på ett enkelt sätt hålla koll på kursschemat, visa information om kursen, gå igenom material och kontakta utbildaren eller ditt kundtjänstteam.
working on computer and phone

En webbportal för beslutsfattare som är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan. Här kan du enkelt följa upp, rapportera och beställa kurser.
man working on a tablet

Du kan utbyta meddelanden med din utbildare, få tillgång till ditt digitala kursmaterial samt dela filer, länkar och annat innehåll via vårt utbildningsverktyg på nätet, 360Learning.
man reading a book in the office

Som ledande leverantör av språkundervisning erbjuder Acolad effektiv, lärarledd språkutbildning till hundratals företag och organisationer – både lokala och globala. Vi fokuserar på att ge dig just den utbildning du behöver för att nå ut med ditt budskap i dagens flerspråkiga och mångkulturella affärsmiljö.
two men high five

Våra utbildare och utvecklare av utbildningsmaterial har lång erfarenhet av vuxenutbildning, pedagogik och affärsverksamhet samt branscherfarenhet. Därför är de bäst lämpade att hjälpa dig att inhämta de språkkunskaper du behöver för att kunna lyckas i ditt dagliga yrkesliv.
woman going through some papers

En hög och jämn kvalitet på kundupplevelsen när det gäller kursplanering, utbildningens kvalitet, rapportering och fakturering, liksom återkoppling och utveckling.

Behöver du hjälp med att hitta den bästa lösningen för dina behov?

Vad säger våra kunder om oss?

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.