Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Utbildningstjänster inom interkulturell kommunikation

Utbildning i interkulturell kommunikation och medvetenhet för effektivare organisationer

HemUtbildningstjänster och utbildningsinnehållstjänsterUtbildning i interkulturell kommunikation

Kulturens betydelse.

Kulturskillnader och olika språk är en del av verkligheten i dagens internationella affärsvärld.

Se till att dina medarbetare, arbetsledare, chefer och ledare får den kulturella kompetens de behöver för att kunna hantera de dagliga samarbetena, förbättra effektiviteten i teamen och minska riskerna för verksamheten på grund av kommunikationsmissar och missförstånd.

  • Skapa förtroende i interna och externa affärsrelationer
  • Minska missförstånden i affärsförhandlingar
  • Öka försäljningen genom marknadskännedom
three people having a meeting

Varför en kurs i interkulturell kommunikation?

Vare sig du behöver anpassa dig till en ny arbetskultur eller flyttar utomlands i samband med en ny karriärutmaning, erbjuder vi dig anpassade lösningar utifrån dina behov.

Vi presenterar inte bara teorier och stereotyper om kulturskillnader, utan ger dig praktisk hjälp i vanliga arbetssituationer, som möten och förhandlingar, hur du ger feedback och leder projekt.

Kulturell kompetens

Interkulturell utbildning för arbetsledare

Coachning för team med flera nationaliteter

Coachning för svenskar som ska påbörja en utlandstjänst eller utländska specialister som rekryteras till Sverige

Maximera avkastningen på dina investeringar i interkulturell kommunikation. Du får personlig och högkvalitativ utbildning vid personliga möten eller på distans i ett flexibelt format som passar dig.

Våra utbildningar i interkulturell kommunikation hålls av professionella, erfarna och coachande utbildare med kompetens inom ett brett spektrum av affärsområden och professioner. Flerspråkig och mångkulturell utbildning kan organiseras på valfritt språk och för valfri kultur.

woman on her phone and computer

Förbered dig för nästa presentation, teammöte eller förhandling. Förbättra dina muntliga färdigheter eller din kompetens inom kundservice. Du kan också utöka ditt ordförråd inom ett visst område. Träna på det du har störst behov av i jobbet. Vi har till och med lämnat några förslag på alternativ att välja bland i registreringsformuläret.
man working on his computer

Du får en bekräftelse på din registrering i ett e-postmeddelande med en länk till mötet samt en kalenderbokning och kontaktuppgifter till din coach. Mötesverktyget behöver inte installeras på din dator.
working on computer and phone

När du har hittat en tid som passar dig klickar du på "Boka mig" och fyller i dina uppgifter. En 45-minuterslektion kostar 85 euro och kan betalas via din internetbank.

Utbildningstjänster inom interkulturell kommunikation

Den finska detaljhandelskedjan Kesko är verksamma på den ryska marknaden och bolagets anställda behöver kunna samarbeta smidigt och effektivt i projekt tillsammans med sina ryska motsvarigheter. Svaga språkfärdigheter och dålig förståelse för kulturella skillnader hindrade kommunikationen, hämmade utvecklingen av ömsesidigt förtroende och försämrade möjligheterna att nå målen.

Först kartlade och testade vi medarbetarnas språkliga kompetens i hela organisationen. Sedan organiserade vi utbildning i små grupper, i par och individuellt där fokus låg på att förbättra viktiga delar av projektkommunikationen.

Vi presenterade den ryska företagskulturen ur ett praktiskt perspektiv som en integrerad del av kursdeltagarnas språkstudier. Läs mer i avsnittet med referenser:

Läs om våra kundcase

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.