Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

En elearningkurs i GDPR

Säkerställ att medarbetarna kan sin GDPR

Vår elearningkurs om GDPR är ett enkelt sätt för ditt företag att se till att era medarbetare följer reglerna i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Samtidigt kan ni säkerställa att ni uppfyller skyldigheten att kunna visa att ni efterlever förordningen.

Lär dig om GDPR!

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) för med sig en rad nya krav på organisationer. Exempelvis måste alla medarbetare som hanterar personuppgifter känna till kraven i GDPR, liksom vilka rättigheter den innebär för EU-medborgare. I praktiken gäller detta alla som arbetar med kunder och medarbetare och deras data.

Dessutom måste företag och organisationer med hjälp av dokumentation kunna bevisa att deras anställda har de kunskaper som krävs inom ramen för GDPR.

woman on her computer

Vår GDPR-utbildning är ett elearningpaket som är ett enkelt sätt att tillhandahålla konsekvent utbildning till nuvarande och framtida medarbetare med en dokumenterad metod. Det webbaserade materialet finns tillgängligt för framtida referens och kan nås var och när som helst via en mobilenhet, surfplatta eller dator.

man watching a video on a computer

Det enkla sättet att utbilda personalen om GDPR

Vår elearningkurs om GDPR är ett enkelt sätt för företag att uppfylla skyldigheten att kunna visa att de efterlever GDPR och de krav och rättigheter den medför.

 • Onlinekursen i GDPR tar cirka 30 minuter att slutföra.
 • Förutom teori omfattar kursen praktiska övningar och ett avslutande test med tio anpassningsbara frågor.
 • Elearningkursen kan tillhandahållas med hjälp av Acolads utbildningsmiljö eller som ett SCORM-paket som är enkelt att migrera till ditt företags egen utbildningsmiljö.
 • Deltagandet och slutförandet kan enkelt övervakas i utbildningsmiljön.

 • Det standardiserade elearninginnehållet är tillgängligt på svenska, engelska och finska. Vi kan även lokalisera det till andra språk om så krävs.
 • Innehållet kan anpassas till ert företags varumärkesimage med en enkel varumärkesanpassning.
 • Vi kan även anpassa elearninglösningen på ett mer omfattande sätt enligt ert företags behov, inklusive visuell profil, innehåll och övningar.
 • Vem har nytta av vår elearningkurs i GDPR?

  Denna elearningkurs i GDPR är avsedd för alla organisationer som behöver utbilda sina medarbetare i grunderna och kraven i GDPR, och som måste visa att de efterlever förordningen.

  Utbildningen är nödvändig för alla medarbetare som arbetar med eller bearbetar personuppgifter. Medarbetare som har dessa roller arbetar ofta med kundtjänst, försäljning, marknadsföring, HR, löneadministration och underhåll av kundregister.

  three people on a computer

  Vår elearningkurs om GDPR besvarar följande frågor:

  • Vad är GDPR och vad är dess mål?
  • Vilka är de viktigaste koncepten i GDPR?
  • Vilka krav ställer GDPR på behandlingen av personuppgifter?
 • För vilka syften får personuppgifter samlas in, bearbetas och lagras?
 • Vilka frågor måste organisationer och företag ta med i beräkningen?
 • Hur kommer GDPR att påverka enskilda medarbetares arbete?
 • Låter det intressant? Kontakta oss och be om en demo.

  working on computer and phone

  Vår elearninglösning kan tillhandahållas som en licens för Acolads utbildningsmiljö eller som ett SCORM-paket som är enkelt att migrera till ditt företags egen utbildningsmiljö. Båda priserna innefattar åtkomsträttigheter till elearningpaketet i 12 månader åt gången. Åtkomsten efter de 12 inledande månaderna förhandlas med kunden.
  man working on a tablet

  Pris: från 2 000 euro (max 60 användare)
  Innehåll: elearningkursen finns på svenska, engelska och finska
  Har ni fler användare eller behöver ni ytterligare anpassning? Kontakta oss. Vi berättar gärna mer!
  man reading a book in the office

  Pris: från 2 500 euro (obegränsat antal användare)
  Innehåll: elearningkursen finns på svenska, engelska och finska
  Mot en ytterligare avgift kan vi anpassa den visuella profilen och innehållet samt tillhandahålla andra språkversioner.

  Feedback från våra elearningprojekt

  Läs mer om våra elearningtjänster

  Låt oss diskutera ditt projekt

  Vi svarar snabbt.