Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Förmedling av tolkar och tolkning

Tolkar specialiserade inom alla professionella sektorer

HemTjänster – AcoladTolkförmedling – Acolad

Support

Vi samarbetar med dina team för att ta hand om varje liten detalj

Teknikstöd

Vi har teknisk utrustning för alla tjänster du kan behöva

Enkelhet

Dina presentationer och dokument översätts också för att underlätta för ditt företag

Talets gåva

Tolkning är ett avancerat hantverk där det inte finns utrymme för några misstag. En tolk måste tala sina språk helt flytande, ha fullständig förståelse för det relevanta ämnet och ha utmärkt kommunikationsförmåga. Tack vare Acolads omfattande internationella nätverk av specialiserade tolkar kan vi erbjuda tolkförmedling för alla dina behov. Våra dedikerade team utformar skräddarsydda lösningar, vare sig det handlar om ett formellt evenemang eller informellt sammanhang.

The art of speaking

Simultantolkning

På konferenser eller liknande större evenemang som samlar många människor av olika nationaliteter, måste budskapet som förmedlas vara begripligt för alla deltagare. Vid simultantolkning återger tolken det som sägs samtidigt som talaren pratar på ett visst språk, utan avbrott. Tolken sitter i ett ljudisolerat bås iförd hörlurar och översätter talet i en mikrofon. Tolkens ord överförs till lyssnarna via deras mottagande headset.

Fjärrtolkning

Tack vare modern teknik kan vi hjälpa dig att kommunicera med dina partner runtom i hela världen. Vare sig du behöver diskutera med utländska kunder eller dotterbolag, i en tvåvägskonversation eller i mindre grupper, kommer våra tolkar att säkerställa att alla dina telefon- eller videosamtal går smidigt. Acolad-teamet analyserar frekvensen och längden på dina samtal och väljer specialiserade tolkar för att säkerställa att du får en kvalitetstjänst, även på distans. Med programmet Acolad Interpret Manager kan du utnyttja snabba reaktionstider tack vare att fjärrtolken är tillgänglig omedelbart.

Behöver du en offert på ett tolkprojekt? 
Vi hör av oss till dig snabbt!

Konsekutivtolkning

Konsekutivtolkning innebär att tolken förmedlar talarens ord till åhörarna på ett visst språk, ofta med hjälp av anteckningar, när talaren har slutat prata. Den här tekniken är mer tidskrävande än simultantolkning och används ofta för mindre möten (symposier, seminarier, förhandlingar, presskonferenser osv.).

Viskningstolkning och kontakttolkning

Dessa två typer av tolktjänster är perfekt anpassade för mer informella evenemang eller möten.

Viskningstolkning är en typ av simultantolkning där tolken förmedlar talarens ord på ett visst språk med väldigt låg röst (viskning) direkt i örat på lyssnaren. Den är särskilt lämplig när det handlar om dialoger mellan två parter (bilaterala diskussioner).

Kontakttolkning innebär att återge talarens ord mening efter mening (eller baserat på en modell med frågor och svar). Den här typen av tolkning används särskilt under handelssamtal, affärsresor eller affärsmiddagar, professionella möten, mässor osv.

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.