Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Terminologitjänster

För enhetlig kommunikation i hela organisationen

HemTjänster – AcoladTerminologitjänster

Acolad Terminologitjänster

En väl genomtänkt och enhetlig terminologi innebär tydliga kostnadsbesparingar när textkvaliteten förbättras och det inte behövs så många rättelser.

 

Bara att ha terminologin tillgänglig på en enda plats kan underlätta det dagliga arbetet avsevärt.

Fördelar med terminologihantering

Tydligare kommunikation med kunderna

En kortare och mer effektiv process för innehålls-produktion

Färre kommunikations-missar

Bättre översättningar och snabbare översättnings-process

Mer effektiv kommunikation med olika intressenter

Bättre resultat vid sökningar i intern information

Acolad hjälper kunder med både små och större behov

Terminologitjänster kan handla om allt från att vi granskar terminologin i en kort text på ett enda språk till att vi underhåller en omfattande flerspråkig termbank med Acolads egen programvara för terminologihantering, Acolad TermBANK– och allt däremellan.

 

Acolads terminologitjänster kan hantera alla typer av terminologibehov – från terminologiarbete i begränsad skala som kan ingå i översättningspriset till större arbeten som oftast faktureras per timme. Terminologiarbetet ska helst ske i ett tidigt skede av översättningsprocessen för att valideringsprocessen ska bli snabbare och enklare.

 

Acolad har båda den språkliga och den tekniska kompetensen för att hantera dina projekt. Vi kan hjälpa dig att samla in och göra ett urval av termer på källspråket och hitta motsvarigheter på andra språk. Vi kan även producera terminologin från grunden.

 

Din valideringsprocess kan integreras i våra processer. Du kan begära att motsvarigheterna som används för andra språk ska vara standardterminologin som används inom fältet. Du kan även låta Acolad rekommendera vilken av varianterna som används inom organisationen som bör användas.

 

Välj om du aktivt vill delta i projektet eller hellre låter specialisterna på Acolad hantera uppgiften.

Terminologitjänster

Acolads terminologer underhåller våra kundernas termbanker och säkerställer att du kan använda tjänsten för att söka efter och validera termer på ett tryggt sätt. Du behöver aldrig vänta: så snart en ny term läggs till eller en felaktig term korrigeras blir den synlig för alla användare.

Acolad TermBANK

Acolad TermBANK för kunder som önskar ett lättanvänt, flexibelt och pålitligt verktyg för löpande underhåll av företagets terminologi.

 

  • Webbaserat – ingen installation behövs
  • Effektiva sökfunktioner
  • Integrerat arbetsflöde för validering
  • Intuitivt – ingen utbildning behövs
  • Transparent och alltid uppdaterat
  • Möjlighet att föreslå nya termer
  • Rollbaserad funktionalitet och synlighet för fält
two men high five

Kontakta oss och få ett användar-ID redan idag!

Återkoppling från våra kunder

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.