Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Professionella översättningstjänster

Professionella översättningstjänster, anpassade efter din specifika bransch

HemTjänster – AcoladProfessionell översättning, Professionell översättare – Acolad

Bästa kundupplevelsen

Vårt ambitiösa mål är att särskilja oss från andra översättningsbyråer genom att erbjuda marknadens bästa kundupplevelse – summan av kvalitetsöversättningar och utmärkt kundservice. Våra erfarna projektledare finns här för dig och levererar texter av högsta standard, även med korta deadlines.

Garanterad kvalitet

Vi samarbetar uteslutande med professionella översättare som är specialiserade på din bransch. På så vis vet du att du får exakta översättningar av hög kvalitet varje gång.

Hög servicenivå

Vi svarar snabbt på dina förfrågningar, och din dedikerade projektledare står beredd att hjälpa dig med eventuella frågor som kan uppstå.

Alla filformat

Vi hanterar alla filformat och erbjuder även tjänster inom layout, DTP och multimedia.

Ta hjälp av våra expertöversättare

När du anlitar oss för dina professionella översättningsprojekt kan du vara säker på att du får översättningar av hög kvalitet varje gång. Det kan vi säga eftersom vi garanterar att alla översättningar utförs av språkexperter som översätter till sina respektive modersmål. Tack vare vårt nätverk av professionella översättare kan Acolad uppfylla dina översättningsbehov till fler än 300 språk. Varje enskild översättare är specialiserad på minst en bransch eller sektor, vilket säkerställer att de är väl bekanta med er specifika terminologi. 

Projektledning som utgår
från dina behov

På Acolad är vårt team av projektledare en mycket viktig del av den tjänst vi erbjuder. För varje översättningsprojekt utses en dedikerad projektledare till ditt team och han eller hon samarbetar med dig för att fastställa era behov och se till att era förväntningar uppfylls helt och hållet. De samarbetar med dig för att ta fram en detaljerad plan för ditt översättningsprojekt, så att det ska passa både er tidsram och budget. Våra projektledare är experter som fungerar som länk mellan ert team och vårt. De koordinerar översättarnas arbete och förmedlar viktig information i projektet. Det är projektledaren som har helhetsperspektivet över dina projekt och som kan optimera och effektivisera arbetet där det går. Målet är att du ska få bästa möjliga service från början till slut. 

Professional Translation Services

Vi kombinerar teknik med människans kunskaper

Vi utnyttjar innovativ teknik för att säkerställa att dina texter blir enhetliga och erbjuder dig de bästa översättningstjänster som går att producera. Många stora översättningsprojekt innehåller en viss andel repetitioner och tack vare att vi använder oss av översättningsminnen kan vi analysera dokument som du tidigare översatt och återanvända dem i framtida översättningar. Att använda ett översättningsminne bidrar till att optimera översättningskostnaderna, producera konsekventa översättningar och naturligtvis spara tid. Den här tekniken, i kombination med våra utvalda expertöversättare, garanterar att du får enhetliga och korrekta översättningar varje gång.

Professional Translation Services

Har du ett översättningsprojekt?

Acolad Nordic kundportal är tillgänglig dygnet runt hela veckan

I Acolad Nordic kundportal kan du enkelt visa status för dina översättningsprojekt, snabbt hitta originalfilerna till en översättning som du tidigare har beställt eller ta fram information om översättningsvolymerna inom din organisation, och om vilka hos er som beställer översättningar.

Acolad Nordic kundportal är också ett enkelt och smidigt sätt att beställa nya översättningar och andra tjänster och du kan snabbt och enkelt få ett kostnadsförslag innan du beställer.

meeting

Återkoppling från våra kunder

Tillverkninginsdustri och maskiner

Vid översättning av tekniska texter är det av största vikt att man använder korrekt terminologi. Vi har därför ofta en dialog med kunden under översättningsprocessen. Om så krävs kan vi även inleda med ett terminologiarbete, då översättningsbyrån identifierar den viktigaste terminologin i texten och låter kunden godkänna översättningarna av dessa termer till olika språk. Genom att använda översättningsminnen kan vi säkerställa att kundernas texter blir konsekventa.
Arbeitsplatz

Programvara, IKT

Översätta: texter till användargränssnitt, hjälpfiler och webbplatser Anpassa: fönster, menyer och knappar Testa: användargränssnittet fungerar på alla språk Leverera: tillämpningen fås i valfritt format För att bibehålla korrekt stil och terminologi använder vi naturligtvis den terminologi och de stilguider som du förser oss med. Vi kan även skapa och underhålla termlistor och stilguider åt ditt företag. Du kan leverera det material som ska lokaliseras i valfritt format, inklusive som programvarufiler.

Konstruktion, teknik, konsulttjänster

Våra kunder är stora och medelstora byggföretag, projekterings- och konsultföretag, tillverkningsföretag och leverantörer samt byggmaterials- och återvinningsföretag, Våra kunder är ofta verksamma inom flera branscher och i många olika länder, vilket ställer höga krav på översättnings- och lokaliseringstjänsterna. Det bästa sättet att uppfylla kraven är att effektivt använda professionella och kundspecifika översättarteam, liksom kundspecifika översättningsminnen och termbanker. Andra typiska utmaningar inom sektorn är också att stora mängder text behöver översättas med snäva tidsramar.
Rahoitusalan käännnösten asiantuntijat

Finans och försäkring

Bland våra kunder återfinns några av Nordens största och mest välkända bolag, varav många ingår i multinationella koncerner. De som översätter texter åt bank- och finanssektorn känner väl till branschen och olika företags specialiserade terminologi. Texttyperna varierar från kommersiella texter och marknadstexter som innehåller finansterminologi till juridiska texter.
Juridiset käännöspalvelut

Offentlig sektor

Vid översättning av dokument för den offentliga sektorn krävs att översättarna är väl förtrogna med administration, lagstiftning och ett antal olika specialområden, och de måste dessutom följa strikta formella krav. Acolad Nordic har i många år levererat översättningar åt olika EU-organ (Europeiska kommissionen, Europeiska gemenskapernas domstol och ett antal EU-byråer genom Översättningscentrum för Europeiska unionens organ) liksom åt finska departement och statliga institutioner. Erfarna interna översättare och språkgranskare säkerställer också kvaliteten på översättningarna och fungerar som kontaktpersoner för underleverantörerna.
team di scienziati

Hälsovård och läkemedelsindustri

Utmaningarna inom det här området handlar bland annat om termhanteringen (t.ex. att "avkoda" det vardagliga medicinska språket i journaler), anpassning till målgruppen (en text som t.ex. innehåller yrkesjargong kanske inte är begriplig för lekmän) och skillnader i terminologi (t.ex. skillnader som orsakas av regional lagstiftning).
Lääketieteelliset käännökset

Energi

Exempel på kunder inom energisektorn är stora energiproducenter och bolag som arbetar med energiöverföring. Översättningsuppdragen är vanligtvis av teknisk natur och kräver ofta att översättningsleverantören kan hantera stora datamängder. Viktiga faktorer i dessa omfattande och tidskrävande översättningsuppdrag är att texterna är språkligt tydliga och korrekta. Vi använder kundspecifika översättningsminnen och utför i många fall terminologiarbete för att garantera bästa möjliga resultat.
business-meeting

Detaljhandel

I översättningar för detaljhandeln ligger tyngdpunkten på att översättningen ska vara kreativ. Översättarna har större frihet än vanligt att avvika från källtexten för att göra översättningen lättläst och så marknadsorienterad som möjligt. Kunderna vill också att företagsandan ska komma fram på alla språk. Vi kommer överens om terminologin tillsammans med kunderna och med hjälp av översättningsminnen och engagerade översättare kan vi leverera översättningar även när leveranstiderna är korta.
Professionnel

Skogsbruk

Skogsindustrin är ett område som snabbt globaliseras, och dess bolag betjänar kunder över hela världen. Det behövs flerspråkig kompetens i företagens interna kommunikation, i marknadsföringen och i relationen med kunder, investerare och samhällsfunktioner. Översättarna måste känna till praxis och standardterminologi inom de traditionella industrierna, men de ska samtidigt hålla sig uppdaterade om den senaste utvecklingen. Vårt långvariga samarbete med stora aktörer inom sektorn har gett oss omfattande erfarenhet och kunskap på det här området. Texterna som vi översätter åt våra kunder omfattar börsinformation, årsredovisningar och intern kommunikation liksom tekniska instruktioner, dokumentation och marknadsmaterial.

Marknadsföring och kommunikation

Marknadsföring och effektiv kommunikation är grundförutsättningarna för att bygga upp ett varumärke. I våra översättningar strävar vi efter att kundernas budskap förmedlas på ett sätt som når fram på andra språk och inom andra kulturer. Vi tar då hänsyn till allt som kännetecknar kulturen i målspråkslandet. De texter inom marknadsföring och kommunikation som vi översätter innefattar bland annat våra kunders webbplatser, pressmeddelanden och olika broschyrer, liksom företagens kundriktade och interna kommunikation. Tidsplanerna kan också vara pressade, särskilt när det handlar om pressmeddelanden. Vår styrka som översättningsbyrå när det gäller marknadstexter är att vi producerar marknadsföringsmaterial och originaltext och innehåll internt på Acolad Nordic. Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder ett heltäckande utbud av tjänster, från produktion och lokalisering av innehåll fram till publicering.

Så uppfyller Acolad Nordic era översättningsbehov

Acolad Nordic:s översättningstjänster är iso-certifierade sedan 2007. Det säkerställer att våra processer är så förfinade som möjligt, att vårt nätverk av underleverantörer uppfyller våra stränga kvalitetskrav och att vi kan motsvara och helst överträffa våra kunders förväntningar.

  • Den senaste översättningstekniken och verktyg som garanterar att du kan dra nytta av alla fördelar med att centralisera dina översättningsbeställningar
  • Punktlig leverans av översättningar och lösningar på alla typer av problem
  • Avancerat terminologiverktyg och expertis vad gäller hantering och utveckling av terminology
  • Säker beställning och hantering av översättningar via vår kundportal, dygnet runt alla dagar
  • ISO-certifierad professionell projektledning

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.