Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Lokaliseringstjänster

Språklig lokalisering som hjälper dig lyckas

HemTjänster – AcoladSpråklokalisering – Acolad

Specialkompetens

Vi arbetar bara med professionella översättare som följer dina riktlinjer

Effektivitet

Vi ser till att ditt budskap förmedlas tydligt och elegant på målspråket

Kulturell medvetenhet

Vi anpassar ditt innehåll till din målmarknads preferenser

Flerspråkig lokalisering och anpassning

Översättning består i att överföra en text från ett språk till ett annat. Lokalisering är lite annorlunda eftersom det innebär att anpassa innehållet till de specifika förhållandena i ett annat land.  Det går att lokalisera nästan alla slags innehåll, inklusive appar, programvara och webbplatser. Lokalisering är den idealiska lösningen när ditt företag ska ta sig in på nya marknader och behöver anpassa sitt innehåll, eftersom många kunder föredrar att läsa produktinformation på sitt modersmål.

Business localisation services

Nå ut på nya marknader

Vem är bättre lämpad att hjälpa dig förmedla ditt företags budskap än en översättare med beprövade kunskaper i sitt modersmål och kunskaper om sitt hemlands kultur? Vårt nätverk av professionella översättare hjälper ditt företag nå ut med produkter och tjänster på nya marknader genom att anpassa ditt skrivna innehåll så att det passar den önskade tonen och stilen. Vi arbetar med översättare som har lång branscherfarenhet och därför förstår både branschtermerna och ditt företags behov perfekt. Ett väl lokaliserat innehåll kan hjälpa dig göra den regionala marknadsföringsstrategin till en stor framgång!

Business translation and localisation

Mer än en översättning

Till skillnad från en direkt översättning av en text till ett annat språk, tar lokalisering allt ett steg längre genom att ta hänsyn till målmarknadens kultur. Det innefattar att anpassa innehåll till landets traditioner, sedvanor och kultur, samt till lokala särdrag.  Anpassningstjänster kan också vara nödvändiga för texter med kulturella referenser, skämt eller ordspråk som är svåra att översätta till andra språk. Anpassning omfattar också visuella element och andra aspekter som måttenheter och valutor. På Acolad erbjuder vi också layouttjänster för att se till att alla detaljer i ditt innehåll blir perfekt lokaliserade och att du får en riktigt bra slutprodukt.

Business translation and localisation

Behöver du en översättning?
Vi återkommer till dig inom kort!

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.