Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Korrekturläsning som en del av språkgranskning

Finslipa ditt innehåll

HemTjänster – AcoladSpråkgranskning och korrekturläsning – Acolad

Specialiserade korrekturläsare

Våra korrekturläsare arbetar uteslutande på sitt modersmål

Flexibilitet

Flexibla redigeringstjänster som är anpassade till dina tidsramar och din budget

Högsta kvalitet

Detaljerad redigering för perfekt stavning och grammatik

Korrekturläsning för garanterad kvalitet

Korrekturläsning består i att jämföra en översättning med ursprungstexten och redigera eventuella fel. Den är ett viktigt steg som garanterar kvaliteten både hos översättningen och formateringen. Korrekturläsare gör en noggrann kontroll av följande: precision, korrekt terminologi, stavfel, skrivfel, böjningsfel och mycket mer. Om det behövs reviderar korrekturläsaren också stilen för att se till att det slutliga dokumentet är tydligt. På samma sätt som översättaren har korrekturläsaren tillgång till dina anvisningar, ordlistor och översättningsminne. Detta kräver att man är ytterst noggrann med detaljerna, har djupgående kunskaper om ämnet och har utmärkta språk- och redigeringskunskaper. Skrivet innehåll med högsta kvalitet hjälper dig att sälja dina tjänster och förbättra din varumärkesimage. 

Proofreading and writing

Finslipa dina dokument

Vi rekommenderar redigering i flera olika fall. Skrevs ditt dokument av någon som inte har språket som modersmål? Våra erfarna korrekturläsare kan läsa igenom texten och hitta alla språk- och grammatikfel eller onaturliga uttryck. Den här metoden är till särskilt stor nytta när du vill ha texten översatt till flera andra språk längre fram. Ju bättre ursprungstexten är, desto bättre blir översättningarna!  Granskning går ett steg längre genom att avsevärt förbättra den effekt ditt innehåll har på din verksamhet. Efter att våra granskare tagit bort alla fel använder de sina redigeringsfärdigheter för att omformulera, omstrukturera, förtydliga och finpolera texten efter behov. Vi kan ändra stilen för att göra dokumentet mer lättläst, vältaligt eller inspirerande beroende på om du vill sälja produkter, fånga kundernas uppmärksamhet eller kommunicera med dina medarbetare.

Writing proofreading services

Texter som marknadsför din image

Finns det något mer pinsamt än en felstavad slogan? Se till att dina pressmeddelanden, rapporter och webbplatser är korrekta och felfria. Stavning, grammatik, syntax och interpunktion – korrekturläsarna granskar allt. Som experter på sina modersmål finkammar de din text innan de använder avancerade verktyg för att slutföra en sista verifiering. Vi ser också till att ditt dokument är skräddarsytt för att passa din målgrupp och sociokulturella miljö så att meddelandet uttrycks på ett idiomatiskt och passande sätt. 

Writing proofreading services

Behöver du en offert på en översättning?
Vi hör av oss till dig snabbt!

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.