Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Auktoriserade översättare

Din nyckel till internationell administration

HemTjänster – AcoladAuktoriserad översättning – Acolad

Auktoriserade översättare

Tillgängliga för alla dina behov av korrekta auktoriserade översättningar

Auktoriserade tolkar

För att garantera att inga översättningsmissar sker på möten eller i rättegångar

Globaliseringens tidevarv

Planerar ditt företag att öppna kontor i ett annat land? Hanterar ni rekryteringsprocesser i andra delar av världen? Eller vill ni bara presentera ett patent på ett annat språk för att marknadsföra företagets produkter i andra länder? Det finns stora behov av auktoriserade översättningar, särskilt i denna era av globalisering då det är möjligt att utveckla affärsverksamheter långt bortom landsgränserna. Underskatta inte betydelsen av den diskreta stämpeln på dina auktoriserade översättningar. Den kan öppna många dörrar... 

The age of globalisation

Överbrygga hinder

Auktoriserade översättningar är en av många tjänster som vår byrå erbjuder. Våra auktoriserade översättare och tolkar kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet genom att överbrygga hindren på utländska marknader. Vi levererar auktoriserade översättningar av officiella dokument från till exempel notarier, eller administrativa dokument som krävs för att starta upp affärsverksamhet eller bosätta sig utomlands. Våra auktoriserade översättningar utförs uteslutande av auktoriserade translatorer som genomgått det statliga provet för översättare. Det säkerställer att översättningen är korrekt och att dokumenten kommer att godtas i utlandet av utländska myndigheter, domstolar, osv. Vi tillhandahåller översättningar av officiella dokument för både privatpersoner och företag, till praktiskt taget alla språk, som sedan kan användas i hela världen. 

Breaking down barriers

Skaffa dig extra säkerhet inför affärsmöten

Ingen av oss vill väl tappa ansiktet på ett affärsmöte bara för att förhandlingarna hålls på ett främmande språk, eller att det ska råda tvivel om hur läkaren ska tolka våra provresultat. Genom att anlita någon av våra auktoriserade tolkar behåller du kontrollen. Vi har ett omfattande nätverk av auktoriserade och professionella tolkar inom olika områden, inklusive sjukvård och domstolsförhandlingar. De har kunskap om rättegångsprotokoll och dylikt och är vana vid att föra sig i officiella sammanhang. De förhåller sig opartiska i alla situationer.  

The upper hand at business meetings

Behöver du en offert på ett översättningsprojekt? Vi svarar snabbt!

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.