Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Redigerad maskinöversättning

Det bästa av artificiell intelligens och mänsklig kompetens

Kombinera artificiell och mänsklig intelligens

Maskinöversättningen gås igenom under en efterredigeringsfas

Öka produktiviteten med hjälp av teknik

Tekniken hjälper oss att klara tuffa tidsplaner när många ord ska översättas

Optimera kvaliteten

Kombinera teknik och mänsklig kompetens för ett felfritt resultat

Vad är efterredigering?

Efterredigering innebär att man gör en fördjupad korrekturläsning av en text som har översatts av en maskinöversättningsmotor. En dator ser bara meningen som en serie ord. Till skillnad från en människa kan datorn inte identifiera en kulturell referens eller ett historiskt datum. En översättningsmotor kan därför inte förstå misstag som felöversättningar eller kongruensfel som beror på grammatiskt genus. Under efterredigeringen tar redigeraren stor hänsyn till dessa faktorer så att kvaliteten och noggrannheten i det översatta innehållet kan säkerställas.

What is post-editing?

Varför används den här tekniken?

Syftet med efterredigering är att öka produktiviteten och tillgodose kundernas språkliga behov genom att översätta snabbare med hjälp av maskinöversättningsteknik samtidigt som man drar nytta av mänsklig kompetens. Efterredigering är perfekt när man översätter stora volymer på kort tid eftersom man får hjälp att hålla deadlines när man har tidsbrist. Detta gäller särskilt professionella dokument som måste översättas på grund av en juridisk skyldighet.

why post edition

Har du ett översättnings- eller efterredigeringsprojekt på gång? Vi hjälper dig gärna med råd!

När rekommenderas den här tekniken?

Acolads projektledare analyserar dina filer noggrant för att avgöra om de passar för en automatisk föröversättning. Vi strävar efter att ge dig tillgång till en skräddarsydd lösning så fort som möjligt. Efterredigering av en maskinöversättning är möjligt för:

  • enklare innehåll som inte kräver någon särskild stil (t.ex. produktblad för e-handeln)
  • mycket stora volymer av innehåll (flera miljoner ord)
  • vissa språkkombinationer
When should this technology be used

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.