Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Översättningsminne

Optimera alla dina översättningsprojekt

Effektivitet och snabbhet

Kortare leveranstider

Bättre kvalitet

Harmonisering med tidigare översättningar

Kostnadseffektivt

Tidigare översatta meningar och upprepningar sänker priset

Vad är ett översättningsminne?

Ett översättningsminne är en databas med översatta meningar som specialanpassas för varje kund och innehåller alla dina tidigare översättningar. Tekniken söker igenom alla tidigare översättningar för att identifiera meningar som återkommer i nya projekt. Översättningsminnet blir allt effektivare ju mer det används. Det garanterar att dina översättningar blir konsekventa genom att samma terminologi används. Kostnaderna sänks, mindre textmängder behöver bytas ut och dina översättningar levereras snabbare.

Mikä on käännösmuisti

Hur fungerar det?

Med hjälp av översättningsminnet återanvänds alla meningar som översatts tidigare, och alla segment som upprepas dras av från offerten. Algoritmerna hittar tidigare översatta meningar och lämnar den tidigare översättningen som förslag till översättaren. Detta är en mycket säker metod som gör att flera översättare kan arbeta i samma projekt samtidigt i molnet.

Miten käännösmuisti toimii

När rekommenderas den här tekniken?

Översättningsminnen är särskilt användbara vid översättning av stora mängder text, för texter med många upprepningar och för texter som inte ställer krav på någon särskild stil. Några exempel på sådant innehåll:

  • produktblad inom e-handeln
  • användarhandböcker och bruksanvisningar
  • användargränssnitt
  • och många andra.
Millaisiin projekteihin käännösmuisti sopii

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.