Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Översättningsprogram och översättningsverktyg

Vi använder den senaste tekniken för att uppfylla dina språkbehov

HemÖversättningsprogram Översättningsverktyg – Acolad

Kundtjänst via artificiell intelligens 

 Acolad kombinerar teknologiska framsteg med mänsklig expertis för att erbjuda en prisvärd och kundanpassad lösning. 

translation-projects

Översättningsminne

I den här språkdatabasen sparas alla dina översättningsprojekt så att översättarna kan använda textinnehåll som redan har översatts – antingen hela meningar eller enstaka ord. Den här tekniken, i kombination med översättningsverktyg, bidrar också till att identifiera meningar som upprepas i andra dokument för att optimera översättningen av dina framtida projekt.  
api-translation

Översättning via API

Automatisera hanteringen av dina översättningar med hjälp av Acolads API:er. De är enkla att installera och gör att du kan utnyttja alla Acolads tjänster från ditt eget system. Hanteringen av dina projekt inom översättning och content creation kan alltså automatiseras, men du får fortfarande kvalitetsöversättningar som producerats av professionella översättare.
Konekääntäminen

Maskinöversättning

Maskinöversättning har utvecklats i flera år och vid det här laget kan den producera ett översättningsutkast som kan användas som utgångspunkt för vissa typer av professionella översättningar. Om det handlar om dokument som ska publiceras så är det nödvändigt att korrekturläsa texten och lägga till tjänster som efterredigering för att anpassa innehållet.

Efterredigering

Vår tjänst för efterredigering är ett komplement till maskinöversättning. Översättarna, som kallas språkgranskare i det här fallet, använder sin kompetens för att anpassa den föröversatta texten för att göra den lättare att förstå och säkerställa att er branschterminologi tillämpas. 

Återkoppling från våra kunder

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.