Casestudy

Videolokalisatie van a tot z voor Swiss Precision Diagnostics

Kom te weten hoe deze internationaal toonaangevende fabrikant van zwangerschaps- en vruchtbaarheids-/ovulatietests voor thuis met Acolad samenwerkte voor een volledige videolokalisatiedienst voor meer dan 40 markten.

 


Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD) is een wereldleider in het onderzoek naar en de ontwikkeling en verkoop van geavanceerde diagnostische consumentenproducten. Het bekendste merk van het bedrijf is Clearblue®. Onder deze naam worden zwangerschaps-, vruchtbaarheids- en ovulatietests verkocht die vrouwen meer inzicht in en controle over de voortplantingsaspecten van hun gezondheid geven. Het hoofdkantoor staat in het Zwitserse Genève. SPD is een joint venture van Procter & Gamble (P&G) en Abbott, en heeft ruim 170 werknemers.


De uitdaging

SPD is vooral bekend van het merk Clearblue®, dat in vele landen over de hele wereld verkrijgbaar is en waar miljoenen vrouwen op vertrouwen vanwege de nauwkeurigheid en gebruiksvriendelijkheid. SPD wordt in deze branche als een echte pionier gezien en de producten komen vaak voorbij in tv-programma’s en films, voor het laatst nog in ‘Bridget Jones’s Baby’.

De missie van SPD bestaat uit het leveren van diagnostische hulpmiddelen die nauwkeurig, gebruiksvriendelijk en betaalbaar zijn. Het bedrijf wil in zijn communicatie ontzag wekken, maar tegelijkertijd ook dicht bij vrouwen staan. Een belangrijk medium dat het bedrijf gebruikt om de bekendheid van en het vertrouwen in het merk te vergroten, is video, in allerlei soorten en maten. Deze video’s dienen enerzijds als voorlichtingsinstrument en anderzijds als een compacte vorm van reclame. Ze zijn uiteraard op de website en op het YouTube-kanaal van het bedrijf te vinden, maar worden binnen het hele marketingprogramma ingezet, van Facebook tot tv-spots.

De originele videocontent wordt eerst in het Engels gemaakt, maar daarna moet elke video vanwege de wereldwijde markt worden vertaald/gelokaliseerd. De marketingmaterialen van SPD zijn in ruim 40 landen beschikbaar in 37 talen, vooral in West-Europa, Noord-/Midden-/Zuid-Amerika en de meeste Oost-Europese landen.

Voordat het bedrijf in zee ging met Acolad, werd elke videoadaptatie ofwel lokaal geregeld ofwel door een bureau dat in meerdere landen actief was. Dit sterk gedecentraliseerde proces kon soms erg duur en tijdrovend zijn. Ook was het zo lastiger om te voorkomen dat nuances in de taal, cultuur, stijl en boodschap van een video over het hoofd werden gezien of verkeerd werden geïnterpreteerd.

Wanneer je wilt dat je als merk (en uiteindelijk als verkoper) gezag uitstraalt en als een deskundige marktleider wordt gezien, luistert je communicatie heel nauw. Die moet over de hele wereld kloppen en dezelfde boodschap uitdragen. Acolad verrichtte naar volle tevredenheid al gewone vertaaldiensten voor SPD, dus was het een logische stap om te kijken of Acolad ook de lokalisatie van hun video’s voor zijn rekening kon nemen.

De oplossing

De SPD-accountmanager bij Acolad had gezien dat het team videoscripts ter vertaling toegestuurd kreeg en stelde SPD daarom voor om ook hun videolokalisatie op zich te nemen.

SPD heeft diverse opties tegen elkaar afgewogen, maar vanwege de lange en goede relatie met Acolad besloot het bedrijf om een testproject te laten uitvoeren. Dat was een succes, waarna SPD de prestaties van Acolad samen met stakeholders in alle landen evalueerde om ook hun input mee te nemen. Het project bevestigde de capaciteiten van Acolad en de verwachte kostenefficiëntie, en dus gingen alle videoadaptatie-/lokalisatieprojecten van SPD vanaf dat moment naar Acolad.

Lokalisatie op zo’n grote schaal is erg complex en naast Acolad zijn er maar weinig bedrijven die de kennis en ervaring in huis hebben om dit soort lokalisatiediensten van a tot z uit te voeren. Verder is ook de flexibiliteit van Acolad een pluspunt. Het Acolad-team beweegt met het werk mee; er is aan het begin van het jaar geen vastomlijnd programma. Het is dus geen probleem als de klant de marketingplannen omgooit en daarmee ook de bijbehorende content.

Elk project begint met een kick-offgesprek tussen SPD en het creatieve team van Acolad, onder wie degene die over het opnemen van de voice-overs gaat. Daarbij wordt besproken welke boodschap SPD wil overbrengen en wat de gewenste stijl en algehele uitstraling moeten zijn. Daarna geeft Acolad feedback over de voice-over aan SPD, gezien het feit dat het Engels korter is dan de meeste talen. Als verwacht wordt dat de gelokaliseerde voice-over langer uitvalt (wat bij het synchroniseren van geluid en beeld problemen zal opleveren), meldt Acolad dit vroegtijdig bij SPD, zodat de klant kortere alternatieven kan aandragen.

SPD stuurt vervolgens het definitieve Engelse storyboard door, dat het Acolad-team vertaalt en terugstuurt om te worden goedgekeurd (door de Country Manager en in enkele gevallen door een medische overheidsinstantie). Nadat de tekst is goedgekeurd, neemt Acolad de voice-over op en past de video aan voor de desbetreffende taal. De eerste versie van de video gaat naar SPD, waar deze ter goedkeuring wordt doorgestuurd naar de Country Managers (en een medische overheidsinstantie in landen waar dit verplicht is). Na de goedkeuring voert Acolad nog eventuele veranderingen door en levert de definitieve versie aan SPD. 

Het resultaat

Voordat SPD zijn video’s door Acolad liet lokaliseren, werd dit door elke SPD-markt apart geregeld. Nu is alles gecentraliseerd met één aanspreekpunt bij SPD en Acolad, waardoor mensen en middelen veel beter worden ingezet, tegen minder kosten. Acolad heeft steevast een SPD-woordenlijst gebruikt om de taal- en stijlconsistentie te waarborgen, zodat het hele proces van a tot z doeltreffend en efficiënt is.

Acolad verzorgt niet alleen de vertaling, maar ook de technische kant van videolokalisatie. Bovendien is Acolad bekend met de producten en markten van SPD. Dankzij deze ervaring en uitstekende staat van dienst ziet SPD Acolad meer als een partner dan als een leverancier, met een toegevoegde waarde die lastig elders te vinden is. 

Conclusie

De toegevoegde waarde van Acolad Life Sciences

De ervaring van de klant staat bij alle diensten van Acolad voorop, en dat geldt helemaal bij de videolokalisatieprojecten voor SPD. Vertaling en lokalisatie zijn geen exacte wetenschap en fouten maken is menselijk. Maar als zich problemen voordoen, probeert Acolad die altijd snel en efficiënt op te lossen. Bovendien worden maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Zodoende is SPD altijd tevreden over de dienstverlening.

Die dienstverlening gaat zelfs zo ver dat Acolad overleg pleegt met de organisaties die de video in elk land bij de diverse tv-zenders uitzetten. Dat kan een ingewikkeld en tijdrovend proces zijn, maar dat draagt juist bij aan de toegevoegde waarde van Acolad voor SPD.

Videolokalisatie is voor Acolad een baanbrekende dienst, want weinig bedrijven zijn in staat om een totaaloplossing van dit kaliber te leveren. Het Acolad-team heeft een compleet scala aan vaardigheden in huis: van het vertaalwerk tot het overleg met tv-zenders en van de technische montage tot het projectmanagement voor meer dan 40 markten. SPD is dan ook blij dat de oude gedecentraliseerde aanpak verleden tijd is, dat de kosten beter beheersbaar zijn en dat het algehele lokalisatieproces effectiever is geworden. 

Wil jij graag jouw eigen exemplaar van deze casestudy?
Meer over Acolad Life Sciences
Aanverwant leesmateriaal

Toonaangevende speelgoedfabrikant versterkt zijn klantenbetrokkenheid en zichtbaarheid

Jouw briljante video moet audiovisueel vertaald worden om internationaal succes te verzekeren

Neem contact op met een expert op het gebied van taaldiensten

Heb jij hulp nodig bij een vertaal- of lokalisatieproject? Of bij de creatie en/of verwerking van jouw meertalige content? Wij zijn er voor jou!