Använd marknadsföring för att engagera kunder globalt

date iconUppdaterad 11 oktober 2022     tag iconMarknadsföring

Konsumentbeteendet har omvandlats under det senaste årtiondet allteftersom tekniken har påverkat tillgången till information, köpvanor och köpprocessens tempo. Det här har även förändrat hur företag använder marknadsföring för att engagera kunder runtom i världen. Lojalitet med varumärket kan fortfarande vara en motiverande faktor, och för att fånga lojaliteten behöver du engagera kunderna för att skapa positiva upplevelser. Marknadsföring handlar i grund och botten om engagemang – och engagerade kunder tenderar att komma tillbaka.

Använd din digitala närvaro för att engagera kunder runtom i världen

Digitala plattformar utgör en stor del av köpbeteendet och bör övervägas när du utformar din marknadsföringsstrategi – särskilt när du arbetar på global nivå. Även om du inte ägnar dig åt e-handel använder dagens konsumenter företagens webbplatser för att informera sig om produkter, läsa användarrecensioner eller allmän information om företaget för att avgöra om det rör sig om en ansedd organisation.

Kunder måste först och främst veta var de kan hitta dig. Nästa steg är att de behöver förstå dig, och slutligen komma i kontakt med dig. Allt det här vill de dessutom ha tillgång till direkt i mobilen. Synlighet online är grundläggande för att skapa varumärkeskännedom – och 75 procent av köparna väljer en produkt på sitt eget språk. Som du säkert kan föreställa dig spelar förståelsen en enorm roll för att budskapet ska tilltala målgruppen och ge det önskvärda känslomässiga gensvaret. Du kan kapitalisera på det här med globalt marknadsföringsinnehåll som inte bara bygger upp en relation till målgrupperna utan även uppmuntrar till handling.

Det innebär alltså att globala företag för att engagera sina kunder måste komma i kontakt med sina målgrupper på en känslomässig nivå. Deras budskap måste gå hem hos målgruppen och motivera dem. Det är därför företag väljer transkreationstjänster framför vanlig översättning.

Det är ingen enkel uppgift för företag att skapa engagerande och känslomässiga marknadsföringskampanjer. Om du därtill lägger behovet att nå ut till olika målgrupper som alla talar olika språk och har olika kulturell bakgrund vet du att du står inför en riktig utmaning.

I stället för översättning – transkreation

Transkreation handlar om att du I stället för att bara översätta orden i till exempel en slogan, omformulerar innehållet så att det passar en annan kultur. På så sätt ser du till att det grundläggande känslomässiga budskapet går hem hos de personer du försöker nå ut till.

Om du tänker tillbaka kan du säkert dra dig till minnes något varumärkesbudskap som kändes påstridigt, konstigt eller rakt av fel. Ibland är de mest skrattretande, men i vissa fall kan de kännas djupt pinsamma. Om något sådant inträffar blir det svårt att engagera målgruppen, eftersom de inte får en chans att förstå vad det är ditt företag står för. Dörren till ditt företag har helt enkelt stängts, vilket absolut inte är önskvärt när du försöker nå ut till kunder runtom i världen.

Transkreation handlar alltså om en mer krävande process än att bara översätta text. Transkreationens uppgift är att vidmakthålla den varumärkesidentitet som utgör kärnan för företaget. Den sker på ett sätt som rimmar väl med en viss kulturs förväntningar. Börja med att bestämma dig för hur du vill att företaget ska uppfattas globalt: udda, elegant, mäktigt, eller kanske något annat? Copywritingspecialisterna kan sedan väva in denna identitet i texter, dialoger och bilder så att varumärkets röst blir klar och tydlig och går hem hos andra kulturer.

Det handlar inte bara om att leverera ett jobb, det är ett samarbete

När du inkluderar ett arbetsflöde för transkreation i ditt program finns det en mängd verktyg och resurser som hjälper dig att göra processen smidig.

Ordlistor och stilguider klargör vilken specifik terminologi som ska användas, varumärkets tonläge och identitet samt vilken känsla marknadsföringsbudskapet ska förmedla. Inom transkreation måste dessa dock tas med en nypa salt eftersom vissa justeringar kan krävas för att budskapet ska gå hem hos en viss kultur eller målgrupp.

En annan användbar resurs är en kreativ beskrivning. Tillgången till en sådan beskrivning kan ge upphov till idéer som kulturellt passar bättre för målspråket och ge en uppfattning om orsakerna bakom det valda budskapet eller de kreativa strategierna.

Något av det bästa en kund kan göra för att säkerställa en smidig transkreationsprocess är att vara tillgänglig. Det finns ingen som har så ingående kunskap om företaget, varumärket och projektet som kunden, och det är viktigt att kunden delar med sig av denna kunskap för att lyckas med projektet – ett projekt som med säkerhet levererar material som engagerar kunder i hela världen.

Tre tips för transkreation som engagerar kunder världen över

1.    Transkreation kan vara en mycket subjektiv process. Samarbeta med de lokala språkteamen för att skapa det tonläge och den kommunikationsstil för dina produkter och ditt varumärke som du vill använda på varje lokal marknad.

2.    Sätt samman en ordlista med uttryck, ordlekar och potentiella produktnamn eller produktbeskrivningar som inte har någon direkt motsvarighet på målmarknaden.

3.    Bidra till den kreativa processen genom att tillhandahålla en kreativ beskrivning för produkten eller kampanjen samt eventuella visuella skisser som du har.


date icon2 juli 2023     tag iconRådgivning

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

relaterade artiklar