Markkinointia, joka puhuttelee asiakkaita ympäri maailman

date iconPäivitetty 11. lokakuuta 2022     tag iconMarkkinointi

Teknologian vaikutukset saatavilla olevaan tietoon, ostotottumuksiin ja ostosykliin ovat mullistaneet kuluttajien käyttäytymisen kymmenen viime vuoden aikana. Samalla yritysten on täytynyt mukauttaa lähestymistapaansa kansainväliseen markkinointiin. Vaikka brändiuskollisuus on edelleen merkittävä tekijä ostopäätöksissä, asiakkaiden luottamuksen voittaminen lähtee myönteisten kokemusten tuottamisesta. Markkinoinnissa on ennen kaikkea kyse asiakkaiden sitouttamisesta, sillä sitoutuneet asiakkaat palaavat takaisin.

Digialustojen kautta tavoitat asiakkaat ympäri maailman

Digitaaliset alustat vaikuttavat merkittävällä tavalla ihmisten ostokäyttäytymiseen, joten ne on ehdottomasti huomioitava markkinointistrategian laatimisessa – erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Vaikka et toimisi verkkokauppa-alalla, kuluttajat todennäköisesti etsivät yrityksesi verkkosivuilta tuotetietoja, käyttäjäarvosteluja ja yleistä tietoa yrityksestäsi, jotta he voivat varmistua luotettavuudestasi.

Asiakkaiden on aluksi löydettävä tai tavoitettava sinut, sitten heidän on ymmärrettävä sinua ja lopuksi muodostettava yhteys sinuun. Usein he kulkevat kaikkien näiden vaiheiden läpi mobiililaitteella. Verkkonäkyvyys on siis brändeille valtavan tärkeää – nimenomaan oikeanlainen näkyvyys, sillä 75 % ostajista valitsee tuotteen, joka on saatavilla heidän omalla kielellään. Viestin ymmärtäminen vaikuttaa merkittävästi siihen, miten viesti puhuttelee vastaanottajaa ja millaisen tunnereaktion se synnyttää. Voit hyödyntää tätä tietoa maailmanlaajuisella markkinointisisällöllä, joka sekä vahvistaa yhteyttä yleisöihisi että kannustaa heitä toimimaan.

Asiakkaiden maailmanlaajuinen sitouttaminen edellyttää tunneyhteyden luomista. Yrityksen viestin on puhuteltava ja motivoitava kohdeyleisöä. Tästä syystä yritykset käyttävät transcreation-palveluja tavallisen kääntämisen sijasta.

Vakuuttavien ja tunteisiin vetoavien markkinointikampanjoiden luominen ei ole helppo tehtävä. Kun tähän lisätään tarve puhutella erilaisia yleisöjä, jotka puhuvat eri kieltä ja tulevat erilaisesta kulttuuritaustasta, tehtävä ei ainakaan helpotu.

Älä vain käännä sisältöä – vaan luo se kohdekielellä uudelleen!

Transcreationissa yhdistyvät kääntäminen (translation) ja luominen (creation). Esimerkiksi yrityksen mainoslause voidaan kääntämisen sijasta luoda kokonaan uudelleen uutta kulttuuria varten. Tämä auttaa varmistamaan, että sloganin olennainen emotionaalinen viesti tai merkitys puhuttelee juuri sitä yleisöä, jonka mielenkiinnon yritys yrittää vangita.

Olet varmaan kohdannut joskus brändiviestin, joka on tuntunut kankealta, kömpelöltä tai yksinkertaisesti käsittämättömältä. Tällaiset viestit voivat olla hauskoja, mutta kyseisen brändin näkökulmasta ne ovat lähinnä noloja. Kömpelö viesti ei auta luomaan yhteyttä vaan antaa kuvan, että brändi ei ymmärrä mahdollisia asiakkaitaan. Tällainen mielikuva sulkee oven yrityksen nenän edestä – mikä tuskin on toivottavaa, jos tavoitteena on kansainvälinen asiakaskunta.

Kuten arvata saattaa, transcreation on kääntämistä monimutkaisempi prosessi. Pyrkimyksenä on tuoda esiin asioita, joista yrityksesi tunnetaan ja jotka saavat ihmiset arvostamaan sitä – eli asioita, joista brändisi identiteetti muodostuu. Samalla viesti kuitenkin sovitetaan kohdekulttuurin odotuksiin. Pohdi siis aluksi, millaisen kuvan haluat antaa yrityksestäsi maailmanlaajuisesti. Onko yrityksesi hauska, elegantti, vaikutusvaltainen – vai kenties jotakin muuta? Copywriterit voivat välittää tämän tekstissä ja kuvissa, jolloin brändisi ääni käy niistä selvästi ilmi ja puhuttelee vastaanottajia samalla tavalla eri kohdekulttuureissa.

Yhteistyössä on voimaa

Kun haluat hyödyntää transcreation-työnkulkua omassa markkinoinnissasi, voit sujuvoittaa prosessia monenlaisilla työkaluilla ja resursseilla.

Sanastot ja tyylioppaat auttavat valitsemaan oikeat termin, äänensävyn ja tyylin ja määrittelevät siten, miltä haluat brändisi näyttävän ja kuulostavan markkinointiviesteissäsi. Transcreationissa näitä tukimateriaaleja kannattaa kuitenkin käyttää harkiten, sillä paikallisen kulttuurin tai yleisön odotukset voivat edellyttää myös niistä poikkeamista.

Toinen hyödyllinen resurssi on luova briiffi. Briiffi voi auttaa kehittelemään ideoita, jotka toimivat kohdekulttuurissa alkuperäistä sisältöä paremmin. Samalla se auttaa ymmärtämään, miten valittuihin viesteihin tai luovaan lähestymistapaan on alun perin päädytty.

Saatavilla oleminen on kenties tärkein keino, jolla asiakas voi varmistaa sulavan transcreation-prosessin. Asiakas on aina oman yrityksensä, brändinsä tai projektinsa paras asiantuntija, ja tiedon jakaminen edistää merkittävästi projektin onnistumista. Vain yhteistyön kautta on mahdollista tuottaa materiaalia, joka todella puhuttelee asiakkaita kaikkialla maailmassa.

Lopuksi vielä kolme transcreation-vinkkiä kansainväliseen markkinointiin

1.    Transcreation voi olla hyvin subjektiivinen prosessi. Määrittele yhdessä kunkin kohdemaan tiimin kanssa äänensävy ja viestintätyyli, jota haluat käyttää kullakin paikallisella markkinalla.

2.    Laadi luettelo sanonnoista, vitseistä ja mahdollisista tuotenimistä ja -kuvauksista, joille ei ole suoraa vastinetta kohdemarkkinoillasi.

3.    Ruoki luovaa prosessia toimittamalla tuote- tai kampanjabriiffi sekä mallikuvia, jos sellaisia on jo olemassa.


date icon2. heinäkuuta 2023     tag iconKonsultointi

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

aiheeseen liittyvät artikkelit