Tolkservice

Tolkning på ett internationellt evenemang eller en känslig förhandling, på plats eller på distans, i rättssalen eller vid ett läkarbesök. Du kan räkna med oss. 

Flerspråkig tolkning i premiumklass, med specialisering inom alla branscher

Tolkning är ett avancerat hantverk där det inte finns utrymme för några misstag. Tolkar måste tala sina språk helt flytande, ha fullständig förståelse för det relevanta ämnet och utmärkt kommunikationsförmåga – och samtidigt vara extremt fokuserade och noggranna. Acolads dedikerade team utformar skräddarsydda lösningar, oavsett om du håller i ett informellt eller mer formellt evenemang. 

Support

Vi samarbetar med dina team för att ta hand om varje liten detalj – med din särskilda projektledare som tillförlitlig kontaktperson.

Teknikstöd

Vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste tekniken – noga anpassad till just dina projekt.

Fullservice

Vi kan även översätta presentationer och dokument för att underlätta all din kommunikation. 

Tolknings-ABC: bästa praxis, tips och bakgrundsinformation 

Från mänsklig tolkning till artificiell intelligens (AI): Vår tolkningsexpert har gott om praktiska kunskaper för dig att utnyttja – och dessutom all relevant bakgrundsinformation. 

Varför välja fjärrtolkning?

När du behöver snabba reaktionstider kan du via programmet Acolad Interpret Manager få omedelbar tillgång till en fjärrtolk med specialkunskaper. Vare sig du behöver diskutera med utländska kunder eller dotterbolag, i en tvåvägskonversation eller i mindre grupper, kommer våra tolkar att säkerställa att alla dina telefon- eller videosamtal går smidigt. 

Simultantolkning

På konferenser eller liknande större evenemang som samlar många människor av olika nationaliteter, måste budskapet som förmedlas vara begripligt för alla deltagare. Vid simultantolkning återger tolken det som sägs samtidigt som talaren pratar, utan avbrott. Tolken sitter med headset i ett ljudisolerat bås och översätter direkt till mottagarens hörlurar. 

Virtuella evenemang, tolkning och AI

Hur engagerar du publiken vid hybridevenemang och virtuella evenemang? Här blir fjärrtolkning allt viktigare. Ibland kan till och med AI vara lämpligt. 

Konsekutivtolkning

Konsekutivtolkning innebär att tolken förmedlar talarens ord till åhörarna på ett visst språk, ofta med hjälp av anteckningar, när talaren har slutat prata. Den här tekniken är mer tidskrävande än simultantolkning och används ofta för mindre möten (symposier, seminarier, förhandlingar, presskonferenser o.s.v.). 

Juridisk distanstolkning: specialerbjudanden

Upptäck våra tjänster för fjärrtolkning för dina virtuella förhandlingar. Här beskriver vi våra erbjudanden, dina alternativ samt olika funktioner och konfigurationer. 

Viskningstolkning och kontakttolkning

Perfekt anpassade för mer informella evenemang:

Viskningstolkning är en typ av simultantolkning där tolken förmedlar talarens ord på ett visst språk med väldigt låg röst (viskning) direkt i örat på lyssnaren. Den är särskilt lämplig när det handlar om dialoger mellan två parter (bilaterala diskussioner). 

Kontakttolkning innebär att återge talarens ord mening för mening eller utifrån en modell med frågor och svar. Den här typen av tolkning används särskilt vid handelsrelaterade samtal. 

Relaterat innehåll

Din praktiska guide till tolkning

Här kan du gå in mer på djupet för de olika tolkningsscenarion som finns tillgängliga, så att du kan ta ett beslut och hitta den bästa lösningen för din situation. 

Kontakta en expert på tolkningstjänster

Behöver du hjälp med ett tolkningsprojekt? Vi finns här för dig!