Biowetenschappen

Vertalingen en internationale contentdiensten op het gebied van biowetenschappen voor bedrijven in de sectoren farmaceutica, medische hulpmiddelen en klinisch onderzoek 

Ongeëvenaarde expertise op het gebied van wereldwijde medische en farmaceutische communicatie

Acolad verleent al meer dan 30 jaar vertaal- en internationale contentdiensten op het gebied van biowetenschappen en hanteert daarbij een compromisloze kwaliteitsverbintenis.  

Het ingewikkelde universum waarin jij actief bent, heeft geen geheimen voor ons. Onze technologie en dienstoplossingen zijn dan ook ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de sector: regelgeving, validatie en naleving van lokale en culturele vereisten. 

Wij werken samen met organisaties voor medische hulpmiddelen, farmaceutische producten, biotech en klinisch onderzoek en verstrekken een taal- en contentservice van het hoogste niveau, ongeëvenaarde expertise en industriële knowhow die helpen om levens te redden. 

Een samenwerking met Acolad biedt onder meer de volgende voordelen: een echt partnerschap, de bereidheid om mogelijkheden te bespreken en zo tools en processen te verbeteren en de passie voor de verleende diensten. De gewaarborgde kwaliteit en effectiviteit worden enorm op prijs gesteld.

Jennifer Kelly
Vice President Operations, HealthiVibe 

Globale stroomlijning van productinformatie en etiketteringsvereisten  

Opschaling om te voldoen aan de tijdlijnen van internationale klinische trials 

Toepassing van een gecentraliseerde contentaanpak om  te voldoen aan de vereisten inzake de naleving van regelgeving 

Vergroting van de projectkwaliteit en -effectiviteit met taal- en contentoplossingen 

Onze klanten op het gebied van biowetenschappen

Wij zijn trots op de langdurige partnerschappen die wij hebben opgebouwd met een aantal van 's werelds grootste farmaceutische bedrijven, organisaties voor klinisch onderzoek en laboratoria in Europa, Azië en de Verenigde Staten. 


Langdurige expertise op het gebied van biowetenschappen

Wij hebben heel wat ervaring met de verstrekking van content- en taaloplossingen voor de sector biowetenschappen en zijn vertrouwd met de veeleisende normen van de sector. 

 • Amyloïdose 
 • Cardiologie (acuut myocardinfarct) 
 • Cardiologie (voorkamerfibrillatie) 
 • Cardiologie (coronaire hartziekte) 
 • Cardiovasculaire ziekte 
 • Chronische ziekten 
 • Chronische hepatitis B 
 • Aangeboren hartziekte 
 • Coronaire hartziekte 
 • Dermatologie (psoriasis) 
 • Diabetes 
 • Endocrinologie 
 • Gastro-enterologie 
 • Genetisch (Prader-Willi-syndroom) 
 • Gynaecologie 
 • Hematologie 
 • Hartziekte 
 • Immunologie 
 • Besmettelijke ziekten 
 • Slaapstoornissen 
 • Nierziekte 
 • Leverziekte 
 • Neurodegeneratieve ziekte (Alzheimer) 
 • Neurologie 
 • Neurologie (Parkinson) 
 • Oncologie 
 • Oftalmologie 
 • Porfyrie  
 • Psychiatrie 
 • Pulmonologie 
 • Nierfunctie 
 • Reumatologie 
 • Schizofrenie 
 • Urologie 
 • Huidziekte 
 • Virologie 

 • Hulpmiddelen voor het hart 
 • Diabeteszorg  
 • Diagnosehulpmiddelen 
 • Mobiele hulpmiddelen 
 • Orthopedie 
 • Chirurgische hulpmiddelen 
 • Gezichtshulpmiddelen 

 • Materialen voor interactie met patiënten 
 • Door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PRO's) 
 • Documenten inzake de veiligheid van geneesmiddelen en geneesmiddelenbewaking  
 • Protocollen voor klinische trials  
 • Verpakking en etikettering 
 • Officiële indieningsdocumenten 
 • Gebruiksaanwijzigingen 
 • Technische handleidingen 
 • Medische literatuur 
 • Instructie- en installatiehandleidingen voor medische hulpmiddelen 
 • Marketing en reclame  
 • Websites, software, mobiele apps en internet der dingen 
 • E-learning en training 
 • Juridische, financiële documenten 

Op technologie gebaseerde taal- en contentoplossingen op het gebied van biowetenschappen

Acolad biedt een volledig ecosysteem voor oplossingen en diensten die de ontwikkeling, productie, lokalisatie en internationale marketing van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen ondersteunen en volledig overeenstemmen met de regelgevende eisen van nationale en internationale gezondheidsinstanties over de hele wereld. 

Vertaalgeheugens (TM's) en glossaria

Een vertaalgeheugen registreert eerder vertaalde documenten van een specifieke klant om te gebruiken bij toekomstige vertalingen. Deze tools zijn geïntegreerd met glossaria en zorgen voor merk- en terminologieconsistentie. 

Vertaalbeheersysteem (TMS)

Het TMS biedt een oplossing die specifiek is afgestemd op contentvereisten en procesworkflows op het gebied van biowetenschappen en leidt tot meer effectiviteit op het gebied van zowel kosten als tijd. 

Machinevertaling (MT)

Biowetenschappelijke personalisering van neurale MT met gestroomlijnde training van de MT-engine, curatie van taalkundige assets, hoogstaande menselijke vertaling en post-editing

Vertaalconnectoren en systeemintegratie

Kant-en-klare en op maat gemaakte vertaalconnectoren, API's en integraties met biowetenschappelijke cloudapplicaties, verouderde ECM- en WCM-systemen, RIM, kwaliteitssystemen en systemen voor klinische trials, samenwerkingstools, PIM- en DAM-systemen. 

Interpreting Manager System

Het AIM-platform (Acolad Interpreting Manager) zorgt voor een revolutie op het gebied internationale  communicatie inzake biowetenschappen: een vereenvoudiging van conversaties en dit zowel intern als met externe belanghebbenden.

Farmaceutische en biotechbedrijven

In de sectoren farmaceutica en biotech vormen naleving van regelgeving, kwaliteit, integriteit, traceerbaarheid en patiëntveiligheid essentiële factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de ontwikkeling van jouw business op internationale markten. Wij vervullen al jouw taalbehoeften tijdens elke fase van de productlevenscyclus, vóór het uitvoeren van klinische trials tot na het op de markt brengen. 

 • Introductie van internationale producten 
 • Naleving van regelgeving  
 • Patiëntveiligheid en kwaliteitsvereisten zonder compromis 
 • Time-to-market 

 1. Vertaling van documenten inzake klinische trials
  • Protocollen, correspondenties, dossiers, materialen voor patiëntenwerving, COA/PRO-instrumenten
  • Bestudering van technologie en processen om internationaal aanpasbare, accurate en tijdige resultaten te waarborgen
 2. Succesvolle en tijdige officiële indieningen
  • Grondige kennis van EMA-indieningen en ROW 
  • Tools ontwikkeld voor indieningsvereisten 
 3. Marketingcommunicatie 
  • Websitelokalisatie 
  • Meertalige SEO 
  • Lokalisatie van marketingcommunicatiematerialen en desktoppublishing 
  • Copywriting en marketingtranscreatie 
 4. Ervaring inzake patiëntbetrokkenheid 
  • Taalkundigen gespecialiseerd in studiebetrokkenheid, patiëntmarketing en vorming 
  • Tolkdiensten en platforms voor communicatie met de patiënt op afstand 
 5. Vertaling van geneesmiddelenbewaking (d.w.z. bijwerkingen) op een gestroomlijnde en effectieve manier 
  • Stiptheid van de verslaglegging op het gebied van geneesmiddelenbewaking 
  • Systemen en processen afgestemd op snelle levertijd 
  • Technologie om diverse inputs en verslagformaten te behandelen
 6. Vertaling van kwaliteits-SOP's 
 7. Vertaling van productdocumenten 
 8. Bedrijfscommunicatie (human resources, juridisch, training) 
  • Ondertiteling, captions en voice-over voor multimedia 
  • Lokalisatie van e-learning 
  • Tolken ter plaatse en op afstand 

Organisaties voor klinisch onderzoek

Klinische trials vallen onder strikte regelgeving en genereren een enorm volume documenten, zoals klinische uitkomstbeoordelingen (COA's), door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PRO's), door de clinicus gerapporteerde uitkomsten (ClinROs) en door de observator gerapporteerde uitkomsten (ObsROs) die een ingewikkelde workflow voor vertaling en taalkundige validatie vereisen.  

 • Ingewikkelde en gediversifieerde studies op internationale markten 
 • Biedt sponsor een meerwaarde 
 • Patiëntenwerving en -communicatie over de hele wereld  
 • Naleving van regelgeving 
 • Tijds- en kostendruk 
 • Gegevensvergaring en -beveiliging 
 • Kwaliteit  

 1. Beheer van meertalige studies wereldwijd 
 2. Vertalingen van klinische trials  
  • Klinische trials 
  • Surveys 
  • Geneesmiddelentests 
  • Dossiers voor officiële goedkeuring 
  • Registratie indiening en evaluatie 
  • Marketing 
 3. Patiëntbetrokkenheid en -werving 
  • Taalkundigen gespecialiseerd in studiebetrokkenheid, marketing en vorming 
  • Websites, brochures en multimediatraining en e-learning 
  • Tolken 
  • Communicatieplatforms 
 4. Taalkundige validatie 
  • eCOA 
  • Cognitieve debriefing 
  • Klinische evaluaties 
  • Behandelingsdomeinen 
 5. Studietechnologie 
  • Op maat voor de wetenschappelijke vertalingen van studies en trials met het oog op internationale toepasbaarheid, realtimetracking, evenals transparantie inzake kosten, kwaliteit en proces per studie, regio en taal 
  • Veilige systemen die voldoen aan lokale regelgevingen 
 6. Vlotte communicatie met belanghebbenden 
  • Ministeries van gezondheid, ethische comités, departementen regelgevende zaken, veiligheid van geneesmiddelen 
 7. Integratie en connectiviteit van systemen en processen 
  • API-connectiviteit met interne systemen  
  • Centralisatie en stroomlijning van processen (klinische activiteiten, lokale verbonden ondernemingen en vertaling) 

Bedrijven van medische hulpmiddelen en in-vitrodiagnosemiddelen

Of ze nu bestemd zijn voor klinische professionals of patiënten, medische hulpmiddelen moeten altijd voorzien worden van instructies, etiketten, verpakking en andere uiterst belangrijke inhoud. Kwalitatief hoogstaande medische vertalingen helpen te waarborgen dat deze hulpmiddelen juist en dus ook veilig worden gebruikt en voldoen aan de lokale/regionale regelgevingsvereisten.  

 • Veranderende regelgevingsvereisten 
 • Ontwikkeling van gebruikersdocumentatie en etikettering voor producten 
 • Steeds meer internationale markten en lokale vereisten 

 1. Strategisch begrip van de internationale regelgevingsomgeving 
 2. Vertaling van gebruikersdocumentatie en etikettering 
  • Gebruiksinstructies (IFU's - Instructions for Use) 
  • Gebruiksaanwijzingen (DFU's - Directions for Use) 
  • Onderhouds- en gebruikershandleidingen 
  • Verpakkingsinhoud 
  • UI en mobiele apps 
  • Snelle referentiegidsen 
  • Productetikettering 
 3. Internationale contentstrategieën om langdurige, aanpasbare effectiviteit te bereiken 
 4. Contentauthoring  
 5. Personeelsbezetting en business process outsouring 
  • Etiketteringsbeheer 
  • Programmabeheer 
  • Administratie van systemen 
  • BOM-beheer 
  • Ondersteuning van een artworkspecialist  
 6. Technologie – voortdurende lokalisatie via connectiviteit en geautomatiseerde workflow 
 7. Toepassing van machinevertaling en andere vooraanstaande computergestuurde technologie 
 8. Klantenportal voor vlotte toegang tot KPI's, MT en andere taalkundige assets 

Innovatieve veranderingen aan groepsprocessen voor patiëntbetrokkenheid

Ontdek hoe wij ervoor zorgden dat een biowetenschapsklant uit de Fortune 100-lijst een besparing realiseerde van 50% van de kosten en 30% van de tijd die doorgaans nodig waren om studiedocumenten van klinische trials en patiëntbetrokkenheidsmaterialen te produceren.

Vertalers die gespecialiseerd zijn in hun domein

Onze accountmanagers, projectmanagers en taalkundigen zijn steeds op de hoogte van de regelgeving van de medische sectoren. Onze projectmanagers zijn verantwoordelijk voor de training van het team, het toezicht op compliance en de aanpassing van vertaaloplossingen en procedures aan ICH-, EDQM-, MedDRA-, MHRA-, ISPOR-, FDA-, EMA-normen.

 • Specifiek projectbeheerteam
 • Binnenlandse taaldeskundigen die vertalen naar hun moedertaal
 • Voortdurende processen voor werving, selectie en evaluatie van vertalers
 • Aanpak op het gebied van beste praktijken en geoptimaliseerde workflows voor regelgevende of regionale vereisten
Een kwaliteitsverbintenis zonder compromis

Kwaliteitsnormen en certificaties vertegenwoordigen de diepgaande verbintenis van Acolad op het gebied van patiëntveiligheid en internationale normen. Wij gaan verder dan naleving en verbeteren ons internationale kwaliteitssysteem voortdurend met het oog op een gunstig klimaat voor effectiviteit, innovatie en kwalitatief hoogstaande producten en diensten. 

Vertalers met expertise op het gebied van biowetenschappen

Deskundige taalkundigen en projectmanagers met specifieke expertise op het gebied van biowetenschappen 

Taalkundige certificatie

Een van de meest veeleisende systemen in de sector om taalkundigen te certificeren

Processen op het gebied van biowetenschappen

Kwaliteit berust in het proces. Daarom beschikt Acolad over een volledig ontwikkelde en allesomvattende aanpak op meerdere niveaus voor vertaalkwaliteit die ons in staat stelt tijdens alle fasen van het productieproces kwaliteit te cultiveren. 

Geoptimaliseerde tools voor biowetenschappen.

Voor de meeste klanten is vertaalkwaliteit subjectief en ontastbaar. Daarom beschikken wij over de allernieuwste vertaaltechnologieën en een gedocumenteerde, reproduceerbare methode om de vertaalkwaliteit te meten en te traceren. 

ISO-certificaties en kwaliteitsnormen

Alles wat wij doen, is gefundeerd op onze ISO-gecertificeerde processen en kwaliteitssystemen. Wij beschikken over certificaties voor talrijke ISO-normen met betrekking tot specifieke sectoren en business.

Tracking en meting (J2450-normen)

Meting en tracking van hoge kwaliteit om output te controleren en corrigeren

Ontdek hoe wij end-to-endtaalondersteuning kunnen bieden voor elke fase van de levenscyclus van jouw producten

Neem vandaag contact op met ons biowetenschapsteam!