Schrijven van transcripties en samenvattingen

Het schrijven van notulen of een samenvatting van een vergadering vereist een duidelijk inzicht in wat er gezegd wordt en een volledige focus op deze taak. Hierdoor is het doorgaans moeilijk te combineren met een deelname aan de discussie.

 

Om hun doel niet te missen, is het belangrijk dat notulen en samenvattingen van vergaderingen vlak na jouw evenement worden verspreid. En wat als wij al dat geschrijf nu eens voor jou deden?

Ubiqus Portal Ben je al klant? Ga naar de Klantzone

Wat als wij al dat geschrijf nu eens voor jou deden?

De voordelen van een bureau dat professionele documenten schrijft

Duidelijke waaier aan diensten

Wij bieden een waaier aan diensten, zodat het document dat jij ontvangt, beantwoordt aan alle vereisten inzake volume en stijl. Op basis van jouw behoeften wijzen wij jou de weg naar: 

  • Woordelijke transcriptie 
  • Zuivere transcriptie 
  • Standaardsamenvatting 
  • Beknopte samenvatting 
  • Grondige samenvatting 

Onze schrijvers werken ter plaatse, op afstand of op basis van jouw opnames

Onze schrijvers kunnen notulen en samenvattingen maken op basis van een fysieke of virtuele vergadering of werken aan de hand van jouw opnames.

Deadlines die afgestemd zijn op jouw behoeften

Wij weten dat de deadline voor jouw document een belangrijke rol speelt bij de organisatie van jouw vergadering. Daarom passen wij ons aan aan jouw behoeften door onze deadline af te stemmen op jouw deadline.  

Verzend jouw opnames en upload jouw geschreven documenten

Een veilig platform voor al jouw projecten

Alle evenementen en vergaderingen verdienen een samenvatting

Wanneer moeten notulen worden opgesteld of samenvattingen worden geschreven? 

De tijd die jij in vergaderingen doorbrengt, mag niet verloren gaan: daarom is het belangrijk dat jij je de inhoud van discussies herinnert en hierop kunt voortbouwen in volgende vergaderingen of op sociale media. 

De tijd die jij steekt in het voorbereiden van een evenement (een seminar, congres, persconferentie, enz.), rechtvaardigt het om de inhoud om te zetten naar een geschreven document. Nadat het evenement heeft plaatsgevonden, behoud jij toch de aandacht door de notulen of samenvattingen door te geven aan de aanwezigen of de pers of door deze te publiceren op jouw website 

Ubiqus is nu Acolad

Waarom zou je jouw notulen laten opstellen door Acolad?

Professioneel schrijven

Wij hebben een team van schrijvers met gemiddeld 9 jaar ervaring:

  • Schrijvers in alle landen
  • Schrijvers met diploma's van vooraanstaande universiteiten die alles kennen van onze methodologie 
  • Neutraliteit, vertrouwelijkheid en discretie van onze werknemers die ter plaatse werken

Meertalige documenten

Hoewel wij voornamelijk in het Engels schrijven, voeren onze schrijvers ook regelmatig opdrachten uit in andere talen. Afhankelijk van wat de klant vraagt, kunnen zij bijvoorbeeld een document schrijven in het Frans of het Engels, of een tweetalig document opstellen. Indien nodig, kunnen wij jouw document zelfs vertalen naar andere talen.

Neutrale en onpartijdige schrijvers

Tijdens jouw vergadering luisteren onze schrijvers actief en behouden hun discretie. Hun neutraliteit en onpartijdigheid komen tot uiting in hun gedrag en in de opstelling van jouw document.

ISO 9001:2015-certificaat

Wij denken steeds aan de tevredenheid van onze klanten en zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om de kwaliteit te verbeteren. In 2017 begonnen wij met het proces ter verkrijging van het ISO 9001:2015-certificaat voor onze diensten. Het verkrijgen van een certificaat is een langdurig proces, zeker aangezien alle afdelingen van het bedrijf hierbij betrokken zijn. Het wordt uitsluitend toegekend aan bedrijven met effectieve en gedocumenteerde protocollen inzake dienstkwaliteit die worden toegepast voor voortdurende verbetering en klantcommunicatie.

Haal het beste uit jouw vergaderingen

Stuur ons jouw instructies of maak een gratis afspraak met onze deskundige notulisten.

Veelgestelde vragen

Is de wereld van transcripties en samenvattingen nieuw voor jou? Wij hebben alle antwoorden 

Klik hier om verbinding te maken met het veilige platform waar jij jouw opnames kunt uploaden en jouw documenten kunt downloaden:

  • Ben jij een EU-klant: www.ubiqus.net 
  • Ben jij een VS/CA-klant: www.portal.ubiqus.com

De woordelijke transcriptie is het woord voor woord reproduceren van gesproken inhoud. Elke hoorbare uitdrukking wordt opgenomen in de tekst, zelfs euhm en euh. Eigennamen die verstaanbaar zijn maar waarvan de spelling niet zeker is, worden gespeld met de melding "[fonetisch]". Onverstaanbare segmenten krijgen de melding "- -" of [onhoorbaar]. De woordelijke transcriptie omvat echt alles wat er gezegd wordt en de manier waarop dit gezegd wordt met zo weinig mogelijk editing.  Hierbij krijg je het meest gedetailleerde verslag van jouw vergadering.

Klik hier voor een voorbeeld van een woordelijke transcriptie 

Een zuivere transcriptie is een zuiverdere versie van de woordelijke transcriptie. Het houdt geen rekening met onnodige aarzelingen, terugkerende aanvangen, pauzes en spraakkunstfouten die vaak voorkomen wanneer je praat. Door deze onnodige spraak te negeren, leest het einddocument veel vlotter. Dit zorgt voor duidelijkheid op de pagina en voor een publiceerbare en tegelijkertijd gedetailleerde weergave van de procedures.

Klik hier voor een voorbeeld van een zuivere transcriptie  

Bij een standaardsamenvatting wordt de meeste bijkomstige informatie uit de tekst gehaald. De nadruk ligt op de belangrijkste punten van de spreker. Er wordt geen aandacht besteed aan informatie die niet relevant is voor de belangrijkste punten van de spreker (uitweidingen, gedachtesprongen, overbodige illustratieve voorbeelden, enz.).

Klik hier voor een voorbeeld van een standaardsamenvatting  

Bij een beknopte samenvatting wordt alle bijkomstige informatie verwijderd en is er enkel plaats voor de belangrijkste punten en de opvallendste informatie. Klanten kunnen vooraf aangeven welke kwesties en thema's het belangrijkste zijn, zodat deze in het document worden opgenomen.

Klik hier voor een voorbeeld van een beknopte samenvatting

Bij een grondige samenvatting wordt enkel die informatie behouden die de kern vormt van de boodschap van de spreker. Alle andere informatie wordt geschrapt. Dus je krijgt een overzicht dat vergelijkbaar is met de notulen van een vergadering.

Klik hier voor een voorbeeld van een grondige samenvatting 

Ben jij op zoek naar een professionele notulist ter plaatse of iemand die gedrukte tekst overtypt naar een digitaal formaat? Aarzel niet om contact met ons op te nemen: het Acolad-team voor schrijfdiensten staat klaar om te helpen.