Milieu & energie

Vergroot jouw internationale voetafdruk met sectorgerichte taal- en contentoplossingen.

Ga voor meer groei in een snel evoluerende sector

Wij weten dat energie- en milieubedrijven een essentiële rol spelen bij het creëren van een duurzame toekomst. In deze sector is communicatie van groot belang en hier komt onze expertise van pas. Onze uitgebreide waaier aan content- en taaldiensten is speciaal ontworpen om te beantwoorden aan jouw behoeften. 

Vakkennis

Onze taalkundigen zijn gespecialiseerd in de energie- en milieusectoren en begrijpen de unieke terminologie, regelgeving en uitdagingen waarmee jij te maken hebt.

 

Oplossingen op maat 

Wij bieden gepersonaliseerde oplossingen, inclusief vertaal-, tolk- en transcriptiediensten, om te beantwoorden aan jouw exacte communicatievereisten.

 

Internationaal bereik

Vergroot jouw bereik en impact met nauwkeurige en cultureel gevoelige lokalisatie die volledig afgestemd is op verschillende doelgroepen wereldwijd.

 

Naleving van regelgeving

Wij zorgen ervoor dat jouw documenten, overeenkomsten en verslagen voldoen aan internationale normen en beperken zo het risico op misverstanden en geschillen.

 

Budgetoptimalisatie

Haal voordeel uit de laatste technologie om contentworkflows te optimaliseren en waarborg zowel kwaliteit als snelheid tegen een competitieve prijs. 

"Acolad werkt snel, heeft gevoel voor kwaliteit en hanteert een scherpe prijs. Dat zijn drie aspecten die ik in een digitale partner zoek."

Magnus Roth
Group Category Manager, Alfa Laval

"Het is voor ons belangrijk om te beschikken over een oplossing die compatibel is met de nieuwe verslagleggingsnormen. En als je naar het kostenplaatje kijkt, is het al snel duidelijk: wij besparen de helft (tienduizenden euro's) en zijn sneller klaar."

Manuel Andersen
Investor Relationships Manager, Séché Environnement

Gespecialiseerde oplossingen voor de energie- en milieusector

Onze brede waaier aan diensten is ontworpen om te beantwoorden aan de specifieke uitdagingen waarmee bedrijven in de milieu- en energiesectoren te maken hebben.

Lokalisatie van verslagen en studies

Wij blinken uit in de lokalisatie van milieu-effectverslagen en -beoordelingen voor duidelijke en conforme berichtgeving aan regelgevingsinstanties, belanghebbenden en het publiek. 

 

Communicatie aan belanghebbenden

Tolk- en lokalisatiediensten die ontworpen zijn om het vertrouwen te vergroten en positieve relaties te onderhouden met overheidsinstanties, investeerders, partners en lokale gemeenschappen. 

 

Tolken voor internationale conferenties

Allesomvattende tolkoplossingen, inclusief uitrusting, technologie en gepersonaliseerde ondersteuning voor internationale toppen, conferenties en vergaderingen.

 

Naleving van internationale regelgeving

Wij helpen klanten al jarenlang met de vertaling van patentspecificaties, verslagen, licentie-overeenkomsten enzovoort en zorgen ervoor dat zij vlot hun weg vinden in lokale regelgevingen en normen.

 

Publieke betrokkenheid en bereik

Zorg ervoor dat jouw boodschap duidelijk en inclusief overkomt bij al jouw doelgroepen en let hierbij op taalkundige en culturele aanpassing. 

Kom meer te weten over onze oplossingen op maat voor de energie- en milieusector

Veelgestelde vragen

Heb jij nog vragen met betrekking tot de milieu- en energiesector? Wij hebben alle antwoorden.

Je kunt een voordeel bereiken in een competitieve omgeving wanneer jij jouw content zo aanpast dat deze beschikbaar is voor en afgestemd is op verschillende doelgroepen. Hiermee betrek je klanten en belanghebbenden op succesvolle wijze bij jouw activiteiten.

Een betere communicatie met regelgevers, klanten en andere belanghebbenden is essentieel om groei te bevorderen, meer tevredenheid te bekomen en jouw weg te vinden in de verschillende regelgevingskaders. Het is essentieel voor een succesvolle bedrijfsuitbreiding.

Het is mogelijk dat heel wat content gelokaliseerd moet worden, zoals verslagen en studies, communicatie met regelgevingsinstanties, belanghebbenden en het publiek en nog veel meer.

De uitdagingen hebben onder meer betrekking op de naleving van diverse regelgevingskaders, het gebruik van taalkundige expertise die voor elke taal specifiek is en de vereenvoudiging van contentprocessen.

Lokalisatieprocessen beschikken over revisieprocessen die een hoogstaande taalkwaliteit waarborgen. Het gaat hierbij onder meer om revisie van vertalingen, culturele afstemming en conformiteitscontroles in overeenstemming met de regelgevings- en kwaliteitsnormen.

De kosten zijn afhankelijk van de diensten die nodig zijn om jouw content te lokaliseren, maar kunnen betrekking hebben op het aantal woorden, de complexiteit van het onderwerp en de taalcombinaties. Je kunt ook andere diensten toevoegen, zoals consultancy en contentcreatie

De tijdschema's zijn afhankelijk van het aantal woorden, de complexiteit van het onderwerp, de talen die nodig zijn en andere factoren zoals de revisiefases.

Lokalisatie kan helpen om nieuwe markten aan te boren, jouw aandeel op bestaande markten te vergroten en de reputatie van jouw merk en klantloyaliteit te vergroten door klanten en consumenten een betere ervaring te geven.